Ny kund? Register
Lag
Stricker-Europe
Vis mere Adminstrativ/ekonomi
Vis mindre Stäng
Adminstrativ/ekonomi
Verifierar den dagliga hanteringen av företagets alla adminstrativa rutiner, som lägger grunden för den väsentliga interna organisationen
Stricker-Europe
Vis mere Lager
Vis mindre Stäng
Lager
Säkerställer effektiv hantering av hela företagets lager och garanterar snabb fraktbehandling.
Stricker-Europe
Vis mere Kommersiell
Vis mindre Stäng
Kommersiell
Ett sammanhängande och förberett team. Den första kontakten för dom som söker produkter och Stricker tjänster. Alltid tillgänglig för att kunna hjälpa kunder i deras val och behov.
Stricker-Europe
Vis mere Upphandling och Logistik
Vis mindre Stäng
Upphandling och Logistik
Ställer in inköpsstrategin och väljer leverantörsnätverket. De ansvarar också för kvalitetskontroll av produkterna. Hanterar transportnätet och säkerställer lämpligaste valet för varje sändning
Stricker-Europe
Vis mere Ledning
Vis mindre Stäng
Ledning
Starkt ledarskap baserat på en kultur för deltagande och engagerat att upphålla en hög standard av professionalism inom företaget
Stricker-Europe
Vis mere IT
Vis mindre Stäng
IT
Ansvarig för underhåll och uppdatering av onlineplattformar och system
Stricker-Europe
Vis mere Marknad
Vis mindre Stäng
Marknad
Fokuserar sin aktivitet på kunden och försöker förutse nya marknadstrender. De skapar strategier för god kommunikation inom företaget och för kunder. Utvecklar planering och design för katalogen
Stricker-Europe
Vis mere Hemsidan
Vis mindre Stäng
Hemsidan
Utför alla produktanpassningar enligt hög europeisk standard.
Stricker-Europe
Vis mere Produkt
Vis mindre Stäng
Produkt
Utformar unika produkter som intergrerar katalogen. Den bedriver marknadsundersökningar och väljer de produkter som bäst passar varje marknad.
Stricker-Europe
Vis mere Personalavdelning
Vis mindre Stäng
Personalavdelning
Personalavdelningen är en partner i utvecklingen av våra medarbetares färdigheter, genom att sätta upp interna företagsstrategier som syftar till att uppnå professionell och karriärhantering.