Нов клиент? Register
Team
Stricker-Europe
Виж повече Административен/Финансов
Скрий Близо
Административен/Финансов
Проверява ежедневното менажиране на всички административни процедури на компанията, бидейки основната на вътрешната организация. Наблюдава всички финансови/парични потоци на компанията.
Stricker-Europe
Виж повече Склад
Скрий Близо
Склад
Гарантира ефективното управление на цялата стока на компанията, както и гарантира бързата обработка на доставките.
Stricker-Europe
Виж повече Търговски
Скрий Близо
Търговски
Спотен и добре подготвен екип. Това е първият контакт тези, които търсят продуктите и услугите на Stricker. Винаги на разположение за да подкрепят клиентите в техните избори и нужди.
Stricker-Europe
Виж повече Снабдяване и логистика
Скрий Близо
Снабдяване и логистика
Задава стратегия за закупуване и избира мрежата от доставчици. Отговорен и за контрола на качеството на продуктите. Управлява транспортната мрежа и гарантира най-подходящият избор за всяка пратка.
Stricker-Europe
Виж повече Мениджмънт
Скрий Близо
Мениджмънт
Силно ръководство, базирано на култура на управление на участието и отдадено на поддържането на високи стандарти на професионализъм в компанията.
Stricker-Europe
Виж повече ИТ
Скрий Близо
ИТ
Отговаря за поддръжката и актуализацията на онлайн платформите и системите.
Stricker-Europe
Виж повече Маркетинг
Скрий Близо
Маркетинг
Фокусира дейността си върху клиента, стремейки се да предвиди новите пазарни тенденции. Създава стратегии за добрата комуникация както в компанията, така и с със самите клиенти. Също така разработва планирането и дизайна на каталозите.
Stricker-Europe
Виж повече Работилница за персонализиране
Скрий Близо
Работилница за персонализиране
Изпълнява персонализирането на продуктите съглсно високи европейски стандарти за качество.
Stricker-Europe
Виж повече Продукт
Скрий Близо
Продукт
Проектира уникални проекти, които се интегрират в каталога. Провежда пазарни проучвания и подбира продуктите, които най-добре отговарят на всеки сегмент на пазара.
Stricker-Europe
Виж повече Човешки ресурси
Скрий Близо
Човешки ресурси
Отделът за човешки ресурси партньор в развитието на уменията на служителите, чрез вътрешно-корпоративни стратегии, целящи постигането на професионално и кариерно управление.