Nový zákazník? Register
Hodnoty
Stricker-Europe Stricker-Europe
Tým
Stricker-Europe Stricker-Europe
Obchodní partner
Stricker-Europe Stricker-Europe
Dokonalost
Stricker-Europe Stricker-Europe
Integrita
Stricker-Europe Stricker-Europe
Kreativita
Stricker-Europe Stricker-Europe
Kultura
Stricker-Europe Stricker-Europe
Etika
Stricker-Europe Stricker-Europe
Udržitelnost
Chceme trvale přispívat k růstu společného obchodu a společnosti.
Jsme dlouhodobým partnerem, vždy v popředí s postojem "zvládneme vše".
Obchodní partnery obsluhujeme kvalitně, přesně a efektivně.
Respektujeme ostatní za všech okolností, upřednostuňujeme důvěru, otevřenost a pragmatičnost.
Inovujeme, řešíme nečekané problémy, pokládáme otázky a hledáme odpovědi.
Kultura
Podporujeme firemní kulturu podpory kvality, v níž je každý zákazník jedinečný, každý den je novou výzvou a novým úspěchem.
Etika
V souladu s etikou budujeme skutečné a důvěryhodné vztahy s našimi zaměstnanci, zákazníky, partnery a komunitami.
Udržitelnost
do naší strategie, procesů, projektů a rozhodnutí zahrnujeme udržitelnost.