Ny kund? Register
Värderingar
Stricker-Europe Stricker-Europe
Laget
Stricker-Europe Stricker-Europe
Kund
Stricker-Europe Stricker-Europe
Förträfflighet
Stricker-Europe Stricker-Europe
Integritet
Stricker-Europe Stricker-Europe
Kreativitet
Stricker-Europe Stricker-Europe
Kultur
Stricker-Europe Stricker-Europe
Etik
Stricker-Europe Stricker-Europe
Hållbarhet
Att vara i permanent ömsesidigt bistånd, bidra till företagens och människors tillväxt.
Att vara en långsiktig partner, alltid i förgrunden, med en "vi kan göra det" attityd.
Betjäna kunden med kvalitet, noggrannhet och effektivitet.
Respektera andra under alla omständigheter, ha förtroende, öppenhet och pragmatism
Innovera, lösa oväntade problem, ställa frågor och hitta svar.
Kultur
Vi uppmuntrar en företagskultur för kvalitetsfrämjande där varje kund är unik, varje dag är en ny utmaning och en ny prestation.
Etik
Baserat på etik bygger vi genuina och förtroendefulla relationer med våra anställda, kunder, partner och samhällen.
Hållbarhet
Vi inkluderar hållbarhet i vår strategi, våra processer, projekt och beslut.