Nový zákazník? Register
Hodnoty
Stricker-Europe Stricker-Europe
Tím
Stricker-Europe Stricker-Europe
Obchodný partner
Stricker-Europe Stricker-Europe
Dokonalosť
Stricker-Europe Stricker-Europe
Integrita
Stricker-Europe Stricker-Europe
Kreativita
Stricker-Europe Stricker-Europe
Kultúra
Stricker-Europe Stricker-Europe
Etika
Stricker-Europe Stricker-Europe
Udržateľnosť
Chceme trvalo prispievať k rastu spoločného obchodu a spoločnosti.
Sme dlhodobým partnerom, vždy v popredí s postojom "všetko zvládneme".
Obchodných partnerov obsluhujeme kvalitne, presne a efektívne.
Rešpektujeme ostatných za všetkých okolností, uprednostňujeme dôveru, otvorenosť a pragmatičnosť.
Inovujeme, riešime nečakané problémy, kladieme otázky a hľadáme odpovede.
Kultúra
Podporujeme firemnú kultúru propagácie kvality, v ktorej je každý zákazník jedinečný, každý deň predstavuje novú výzvu a nový úspech.
Etika
V súlade s etikou budujeme skutočné a dôveryhodné vzťahy s našimi zamestnancami, zákazníkmi, partnermi a komunitami.
Udržateľnosť
Udržateľnosť zahŕňame do našej stratégie, procesov, projektov a rozhodnutí.