Nový zákazník? Register

Ako sa stať dodávateľom Stricker

Stricker-Europe

Dodávatelia Stricker sú kľúčovými partnermi pre rozvoj a úspech nášho podnikania. Zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri garantovaní kvality produktov a služieb, ktoré ponúkame našim zákazníkom, čím sa stávajú nevyhnutnou súčasťou spokojnosti klienta.

Stricker a jeho dodávatelia majú obchodný vzťah založený na etických princípoch, záväzku v otázkach udržateľnosti, právnych záväzkov, ľudských práv a pracovných práv, ako aj ochrany a rešpektovania existujúcich environmentálnych hodnôt. 

Strategická línia medzi nimi, spoločné princípy a hodnoty, ako aj ďalšie záväzky v oblasti spolupráce, komunikácie a podpory umožňujú budovanie a udržiavanie stabilného a dlhodobého vzťahu, ktorý je kľúčový pre konkurencieschopnosť oboch strán.4 kroky k obchodnému vzťahu medzi Stricker a jeho dodávateľmi

1. Registrácia

Register je prvým krokom k tomu, aby ste sa stali dodávateľom Stricker. Proces začína poskytnutím podrobných a aktuálnych informácií podľa Príručky dodávateľov tu. Tieto informácie potom Stricker overí. 

 

2. Kvalifikácia

Stricker počas kvalifikačného procesu overí schopnosť dodávateľa dodržať svoje záväzky a vopred stanovené náležitosti uvedené v Príručke pre dodávateľov. Po splnení prísneho procesu validácie všetkých špecifikácií potrebných pre určitý produkt/dodávateľa bude tento integrovaný do panelu kvalifikovaných dodávateľov spoločnosti.

 

3. Nákup

Pri nákupe produktu/služby pre Stricker môžu byť braní do úvahy iba predtým kvalifikovaní dodávatelia. Všetky nákupy predchádzajú prieskumu trhu, aby sa zabezpečilo, že potenciálni aj kvalifikovaní dodávatelia majú rovnaké postavenie v duchu voľnej súťaže.

 

4. Hodnotenie 

Neustále pracujeme na zlepšovaní kvality našich produktov a služieb spolu s našimi partnermi. V tomto zmysle sme zaviedli proces hodnotenia, aby sme pomohli ich rozvoju a podporili prijatie nových a lepších produktívnych, obchodných a pracovných postupov. Hodnotenie dodávateľa je založené na 5 hlavných kritériách – konkurencieschopnosť, spoľahlivosť, kvalita, komunikácia a udržateľnosť. Proces hodnotenia umožňuje systematické sledovanie našich partnerov, schopnosť identifikovať budúce potreby a príležitosti na zlepšenie, ako aj definovať plán činností s cieľom neustále zvyšovať výkonnosť na úroveň excelentnosti. 

Dodávatelia Stricker sú kľúčovými partnermi pre rozvoj a úspech nášho podnikania. Zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri garantovaní kvality produktov a služieb, ktoré ponúkame našim zákazníkom, čím sa stávajú nevyhnutnou súčasťou spokojnosti klienta.

Stricker a jeho dodávatelia majú obchodný vzťah založený na etických princípoch, záväzku v otázkach udržateľnosti, právnych záväzkov, ľudských práv a pracovných práv, ako aj ochrany a rešpektovania existujúcich environmentálnych hodnôt. 

Strategická línia medzi nimi, spoločné princípy a hodnoty, ako aj ďalšie záväzky v oblasti spolupráce, komunikácie a podpory umožňujú budovanie a udržiavanie stabilného a dlhodobého vzťahu, ktorý je kľúčový pre konkurencieschopnosť oboch strán.4 kroky k obchodnému vzťahu medzi Stricker a jeho dodávateľmi

1. Registrácia

Register je prvým krokom k tomu, aby ste sa stali dodávateľom Stricker. Proces začína poskytnutím podrobných a aktuálnych informácií podľa Príručky dodávateľov tu. Tieto informácie potom Stricker overí. 

 

2. Kvalifikácia

Stricker počas kvalifikačného procesu overí schopnosť dodávateľa dodržať svoje záväzky a vopred stanovené náležitosti uvedené v Príručke pre dodávateľov. Po splnení prísneho procesu validácie všetkých špecifikácií potrebných pre určitý produkt/dodávateľa bude tento integrovaný do panelu kvalifikovaných dodávateľov spoločnosti.

 

3. Nákup

Pri nákupe produktu/služby pre Stricker môžu byť braní do úvahy iba predtým kvalifikovaní dodávatelia. Všetky nákupy predchádzajú prieskumu trhu, aby sa zabezpečilo, že potenciálni aj kvalifikovaní dodávatelia majú rovnaké postavenie v duchu voľnej súťaže.

 

4. Hodnotenie 

Neustále pracujeme na zlepšovaní kvality našich produktov a služieb spolu s našimi partnermi. V tomto zmysle sme zaviedli proces hodnotenia, aby sme pomohli ich rozvoju a podporili prijatie nových a lepších produktívnych, obchodných a pracovných postupov. Hodnotenie dodávateľa je založené na 5 hlavných kritériách – konkurencieschopnosť, spoľahlivosť, kvalita, komunikácia a udržateľnosť. Proces hodnotenia umožňuje systematické sledovanie našich partnerov, schopnosť identifikovať budúce potreby a príležitosti na zlepšenie, ako aj definovať plán činností s cieľom neustále zvyšovať výkonnosť na úroveň excelentnosti.

Dodávatelia Stricker sú kľúčovými partnermi pre rozvoj a úspech nášho podnikania. Zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri garantovaní kvality produktov a služieb, ktoré ponúkame našim zákazníkom, čím sa stávajú nevyhnutnou súčasťou spokojnosti klienta.

Stricker a jeho dodávatelia majú obchodný vzťah založený na etických princípoch, záväzku v otázkach udržateľnosti, právnych záväzkov, ľudských práv a pracovných práv, ako aj ochrany a rešpektovania existujúcich environmentálnych hodnôt. 

Strategická línia medzi nimi, spoločné princípy a hodnoty, ako aj ďalšie záväzky v oblasti spolupráce, komunikácie a podpory umožňujú budovanie a udržiavanie stabilného a dlhodobého vzťahu, ktorý je kľúčový pre konkurencieschopnosť oboch strán.4 kroky k obchodnému vzťahu medzi Stricker a jeho dodávateľmi

1. Registrácia

Register je prvým krokom k tomu, aby ste sa stali dodávateľom Stricker. Proces začína poskytnutím podrobných a aktuálnych informácií podľa Príručky dodávateľov tu. Tieto informácie potom Stricker overí. 

 

2. Kvalifikácia

Stricker počas kvalifikačného procesu overí schopnosť dodávateľa dodržať svoje záväzky a vopred stanovené náležitosti uvedené v Príručke pre dodávateľov. Po splnení prísneho procesu validácie všetkých špecifikácií potrebných pre určitý produkt/dodávateľa bude tento integrovaný do panelu kvalifikovaných dodávateľov spoločnosti.

 

3. Nákup

Pri nákupe produktu/služby pre Stricker môžu byť braní do úvahy iba predtým kvalifikovaní dodávatelia. Všetky nákupy predchádzajú prieskumu trhu, aby sa zabezpečilo, že potenciálni aj kvalifikovaní dodávatelia majú rovnaké postavenie v duchu voľnej súťaže.

 

4. Hodnotenie 

Neustále pracujeme na zlepšovaní kvality našich produktov a služieb spolu s našimi partnermi. V tomto zmysle sme zaviedli proces hodnotenia, aby sme pomohli ich rozvoju a podporili prijatie nových a lepších produktívnych, obchodných a pracovných postupov. Hodnotenie dodávateľa je založené na 5 hlavných kritériách – konkurencieschopnosť, spoľahlivosť, kvalita, komunikácia a udržateľnosť. Proces hodnotenia umožňuje systematické sledovanie našich partnerov, schopnosť identifikovať budúce potreby a príležitosti na zlepšenie, ako aj definovať plán činností s cieľom neustále zvyšovať výkonnosť na úroveň excelentnosti.
Kontakty

Produktové oddelenie Stricker je k dispozícii, aby vás podporilo pri vašej registrácii ako dodávateľa a objasnilo vaše pochybnosti prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: 
Kontakty

Produktové oddelenie Stricker je k dispozícii, aby vás podporilo pri vašej registrácii ako dodávateľa a objasnilo vaše pochybnosti prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: 
Kontakty

Produktové oddelenie Stricker je k dispozícii, aby vás podporilo pri vašej registrácii ako dodávateľa a objasnilo vaše pochybnosti prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: 
Stricker-Europe

+351 910 221 894

+351 910 221 894

+351 910 221 894