Нов клиент? Register
Values
Stricker-Europe Stricker-Europe
Екип
Stricker-Europe Stricker-Europe
Клиент
Stricker-Europe Stricker-Europe
Превъзходство
Stricker-Europe Stricker-Europe
Интегритет
Stricker-Europe Stricker-Europe
Въображение
Stricker-Europe Stricker-Europe
Култура
Stricker-Europe Stricker-Europe
Етика
Stricker-Europe Stricker-Europe
Устойчивост
Намирайки се в постоянна взаимопомощ, допринасяме за растежа на бизнеса и хората.
да бъдем дългосрочен партньор и винаги поставени на преден план, чрез нагласата „Аз Мога!“.
Качествено обслужване, точност и ефективност.
Уважавме другите при всякакви обстоятелства, имаме увереност, откритост и прагматизъм
въвеждаме нови методи, решаваме неочаквани проблеми, задаваме въпроси и намираме отговори.
Култура
Насърчаваме корпоративна култура за насърчаване на качеството, в която всеки клиент е уникален, всеки ден е ново предизвикателство и ново постижение.
Етика
Като се ръководим от етиката, ние изграждаме истински и изпълнени с доверие взаимоотношения с нашите служители, клиенти, партньори и местни общности.
Устойчивост
Включваме устойчивостта в нашата стратегия, процеси, проекти и решения.