Nieuwe klant? Register

PRIVACYBELEID

1. IDENTIFICATIE VAN VERANTWOORDELIJK VOOR

 

· Naam: PAUL STRICKER, SA (hierna "STRICKER" genoemd)

· Hoofdkantoor: Murtede Industrial Centre, Lot 5, 3060-372, Murtede

· NIPC: 501888640

· Telefoon: 231209980

· E-mail: dpo@stricker.pt

• Functionaris voor gegevensbescherming: Célia Rosado dpo@stricker.pt

 

2. INFORMATIE EN TOESTEMMING

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wet 67/98 van 26 oktober "LPDP”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016, hierna "RGPD" genoemd) zorgt voor de bescherming van personen bij de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens. "Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie, van welke aard en ongeacht het medium, inclusief geluid en beeld, met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zodat de bescherming niet de gegevens van een groep mensen omvat. Een weloverwogen en niet-detecteerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificatienummer of een of meer specifieke elementen van zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Door dit privacybeleid te accepteren, geeft u uw toestemming dat de persoonlijke gegevens die worden verstrekt door https://www.stricker-europe.com/ worden opgenomen in de gegevensverwerking van STRICKER onder de LPDP en RGPD in gegevensverwerking dit alles onder de strengste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld via het formulier "nieuwe gebruiker" of andere formulieren die verband houden met de activiteit van de site, moet de gebruiker ten minste de items invullen die zijn gemarkeerd met een asterisk, want als deze noodzakelijk geachte gegevens niet worden verstrekt, zal STRICKER niet de gevraagde webservice of query kunnen accepteren of beheren.

 

3. DOEL VAN PERSOONLIJKE VERWERKING

De persoonlijke gegevens die we via de geïdentificeerde site verwerken, worden alleen voor de volgende doeleinden gebruikt:

a) reageren op contactverzoeken en / of informatie verzonden via het formulier dat beschikbaar is op de Site of via Linkedin of Facebook;

b) organisatorische, administratieve, financiële en boekhoudkundige activiteiten ontwikkelen, zoals interne activiteiten van de organisatie en functionele activiteiten om contractuele en precontractuele verplichtingen na te komen;

c) klachtenbehandeling;

d) periodiek commerciële communicatie verzenden met nieuws en informatie over onze diensten of promoties;

e) marktanalyse en onderzoek (marktstudies);

f) verifiëren, onderhouden en ontwikkelen van systemen en statistische analyses;

g) wettelijke verplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Tenzij u STRICKER specifieke en optionele toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden in de volgende paragrafen of voor profilering en / of marktonderzoek, zijn de authenticatiegegevens die nodig zijn om een nieuwe gebruiker te maken, gebruikt door STRICKER met als enig doel om uw identiteit te verifiëren, mogelijke fraude en misbruik te voorkomen en alleen om service-redenen contact met u op te nemen.

In geen geval zullen we een van de volgende activiteiten uitvoeren met betrekking tot persoonlijke gegevens die ons via deze site zijn verstrekt:

· Overhandig ze aan anderen of andere entiteiten zonder uw voorafgaande toestemming;

· Breng ze over naar andere landen zonder uw voorafgaande toestemming.

STRICKER behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens door te geven aan externe agenten, onderaannemers of dienstverleners om beter op uw behoeften te kunnen inspelen. Daartoe maakt STRICKER gebruik van contractuele of andere overeenkomsten om ervoor te zorgen dat deze partijen uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de principes uiteengezet in dit privacybeleid.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen, zonder uw toestemming, buiten het netwerk van STRICKER gedeeld: a) indien vereist of wettelijk toegestaan en b) indien nodig om de door u gevraagde diensten te leveren, in welk geval deze als uw impliciete toestemming worden beschouwd.

De Gebruiker garandeert dat de verstrekte informatie waar, nauwkeurig, volledig en actueel is en verantwoordelijk is voor enige schade of verlies, direct of indirect, die kan worden veroorzaakt als gevolg van schending van deze verplichting.

In het geval van de verstrekte gegevens die aan derden toebehoren, garandeert de Gebruiker dat hij de derde heeft geïnformeerd over de aspecten in dit document en zijn toestemming heeft verkregen om zijn gegevens aan STRICKER te verstrekken voor de aangegeven doeleinden.

 

4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

STRICKER verklaart dat het de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft geïmplementeerd en zal blijven uitvoeren die nodig zijn om de beveiliging van de verstrekte persoonlijke gegevens te waarborgen om ongeoorloofde wijziging, verlies, verwerking en / of toegang te voorkomen, rekening houdend met de huidige stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan deze zijn blootgesteld.

STRICKER garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens die via deze site worden verstrekt. Alle gegevens worden ingevoegd in een beveiligde server die deze codeert / codeert (er een code van maakt). Het kan zijn dat uw browser veilig is als het slotsymbool verschijnt of als het adres begint met https in plaats van http.

Persoonlijke gegevens worden behandeld met het beschermingsniveau dat wettelijk vereist is om de veiligheid ervan te waarborgen en ongeoorloofde wijziging, verlies, verwerking of toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de technologie, de gebruiker kennen en accepteren dat internetbeveiligingsmaatregelen onneembaar zijn. .

Wanneer STRICKER toegang heeft tot persoonlijke gegevens, verbinden ze zich ertoe:

• Bewaar ze door middel van wettelijk toepasselijke beveiligingsmaatregelen van technische en organisatorische aard om hun veiligheid te waarborgen, waarbij ongeautoriseerde wijziging, verlies, behandeling of toegang op elk moment de aard van de gegevens en mogelijke risico's waaraan zij zijn blootgesteld;

• Gebruik gegevens alleen voor vooraf gedefinieerde doeleinden;

• Zorg ervoor dat gegevens alleen worden verwerkt door werknemers van wie de tussenkomst noodzakelijk is om aan het verzoek van de betrokkene te voldoen en gebonden is door de verplichting tot vertrouwelijkheid en vertrouwelijkheid. In het geval dat informatie voor dergelijke doeleinden aan derden wordt bekendgemaakt, zullen zij passende vertrouwelijkheid bewaren in overeenstemming met de bepalingen van dit document.

 

5. OPSLAGPERIODE

STRICKER bewaart en behandelt uw persoonlijke gegevens alleen voor de tijd die nodig of vereist is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, met behulp van criteria voor het bewaren van informatie die geschikt zijn voor elke behandeling en in overeenstemming met toepasselijke wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Om de veiligheid van beschikbare persoonlijke gegevens te beschermen, heeft STRICKER beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang of enige andere illegale behandeling.

Als STRICKER andere entiteiten uitbesteedt om diensten te verlenen waarbij persoonlijke gegevens worden overgedragen, neemt STRICKER de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of enige andere illegale verwerking.

 

 

 

6. VERKOOP EN PROMOTIONELE COMMUNICATIE

Na vrije en vrijwillige toestemming van de Gebruiker kunnen bepaalde persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, vast nummer, mobiel nummer) door STRICKER worden verwerkt met als doel elektronische communicatie met promotionele informatie te versturen.

Als u de promotionele communicatie van Stricker wilt stoppen, kunt u op elk moment bezwaar maken door een e-mail te sturen naar: dpo@stricker.com

 

7. FACEBOOK EN LINKEDIN

STRICKER informeert dat de gegevens die door de Gebruikers worden doorgegeven, via Facebook en Linkedin - contactformulier -, aan STRICKER, uitsluitend worden behandeld voor de doeleinden die in deze informatie worden vermeld, met inachtneming van de toestemmingen die door de Gebruiker worden verstrekt.

 

8. MARKTONDERZOEKEN

Met uw toestemming kunnen uw persoonlijke gegevens door STRICKER worden verwerkt en gebruikt voor marktanalyse en onderzoeksdoeleinden, of voor STRICKER om telefonisch contact met u op te nemen (vast en / of mobiel, systeemoproep of oproepcommunicatieapparatuur met tussenkomst van de operator) om informatie van de gebruiker op te vragen.

De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming intrekken door dit STRICKER te vragen.

 

9. UITOEFENING VAN RECHTEN

In overeenstemming met de bepalingen van LPDP en RGPD, kan de gebruiker zijn rechten van toegang, rectificatie, annulering, annuleren  door dit schriftelijk aan te vragen, waarbij in elk geval een kopie van een document dat zijn identiteit bewijst en met de vermelding van het recht of de rechten die u wenst in te trekken.

· Post: Murtede Industrial Centre, partij 5, 3060-372, Murtede

· E-mail: dpo@stricker.pt

 

COOKIES BELEID VOOR DE WEBSITE VAN

 PAUL STRICKER, S.A

 

 

Dit cookiebeleid maakt deel uit van het privacy beleid van de website https://www.stricker-europe.com/ (hierna genoemd als website).

Door onze website en internetdiensten te gebruiken, accepteert u (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden. Op de website en internetdiensten is onze privacy statement van toepassing. PAUL STRICKER, SA, met NIPC 501888640 en hoofdkantoor in Murtede Industrial Nucleus, Lot 5, 3060-372, Murtede, informeert u hierbij dat wij gebruik maken van cookies of gelijkwaardige bestanden (hierna genoemd als cookies).

 

Door de manier hoe de communicatie via internet werkt kan er gebruik gemaakt worden van Cookies. PAUL STRICKER, SA (hierna genoemd als  "STRICKER") is verantwoordelijk voor de via cookies verkregen data en voor de verwerking van de verkregen gegevens voor zichzelf of door derden

 

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een websitebezoek in je webbrowser worden opgeslagen. Deze tekstbestandjes bevatten informatie over jouw gedrag op de website die je bezoekt. Die informatie wordt vervolgens gebruikt als je de website opnieuw bezoekt. Zo worden bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die je invult in een online formulier onthouden. Het doel van cookies is om terugkerende bezoekers te identificeren en ze zo een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden.

 
Door gebruik te maken van de website van STRICKER, stemt u in met het gebruik van dit soort cookies op uw apparaten. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, kan het zijn dat sommige website functies niet correct of optimaal werken.
 
 
 
 
 
STRICKER maakt gebruik van de hieronder genoemde cookies en de functie van deze cookies. Als STRICKER andere dan deze cookies gebruikt wordt u hier over vooraf  opnieuw geïnformeerd.
 
   
   
Naam
Functie Cookie
1P_JAR 
Gebruikt om websitestatistieken te verzamelen en conversieratio's bij te houden.
Consent
Toestemming om cookies te gebruiken - Google Analytics
PHPSESSID 
Website-sessie om toegang identificeren
_ga
Klantidentificatie
_gat_UA-91734355-1 
Traceren van objecten gemaakt tijdens het website gebruik
_gid 
Cookie gebruikt door Google Analytics om elk bezoek identificeren
Cookie Policy 
Toestemming om Stricker-Europe cookies te gebruiken
Lijst 
Productlijst en bestellingen

 
In overeenstemming met de huidige wetgeving wijzen wij u erop dat u uw browser aan kunt passen of u wel of geen gebruik wenst te maken van cookies.  
Het moet duidelijk zijn dat u het gebruik van cookies accepteert als u doorgaat met navigeren  zonder de cookies eerst uit te schakelen.
 
 
Cookie-instellingen kunnen ook worden gewijzigd in uw browserinstellingen door gebruik te maken van één van de volgende links:
 

·         Chrome

·         Safari

·         Firefox

·         Internet Explorer

 
 

 

 


1. IDENTIFICATIE VAN VERANTWOORDELIJK VOOR

 

· Naam: PAUL STRICKER, SA (hierna "STRICKER" genoemd)

· Hoofdkantoor: Murtede Industrial Centre, Lot 5, 3060-372, Murtede

· NIPC: 501888640

· Telefoon: 231209980

· E-mail: dpo@stricker.pt

• Functionaris voor gegevensbescherming: Célia Rosado dpo@stricker.pt

 

2. INFORMATIE EN TOESTEMMING

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wet 67/98 van 26 oktober "LPDP”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016, hierna "RGPD" genoemd) zorgt voor de bescherming van personen bij de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens. "Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie, van welke aard en ongeacht het medium, inclusief geluid en beeld, met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zodat de bescherming niet de gegevens van een groep mensen omvat. Een weloverwogen en niet-detecteerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificatienummer of een of meer specifieke elementen van zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Door dit privacybeleid te accepteren, geeft u uw toestemming dat de persoonlijke gegevens die worden verstrekt door https://www.stricker-europe.com/ worden opgenomen in de gegevensverwerking van STRICKER onder de LPDP en RGPD in gegevensverwerking dit alles onder de strengste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld via het formulier "nieuwe gebruiker" of andere formulieren die verband houden met de activiteit van de site, moet de gebruiker ten minste de items invullen die zijn gemarkeerd met een asterisk, want als deze noodzakelijk geachte gegevens niet worden verstrekt, zal STRICKER niet de gevraagde webservice of query kunnen accepteren of beheren.

3. DOEL VAN PERSOONLIJKE VERWERKING

De persoonlijke gegevens die we via de geïdentificeerde site verwerken, worden alleen voor de volgende doeleinden gebruikt:

a) reageren op contactverzoeken en / of informatie verzonden via het formulier dat beschikbaar is op de Site of via Linkedin of Facebook;

b) organisatorische, administratieve, financiële en boekhoudkundige activiteiten ontwikkelen, zoals interne activiteiten van de organisatie en functionele activiteiten om contractuele en precontractuele verplichtingen na te komen;

c) klachtenbehandeling;

d) periodiek commerciële communicatie verzenden met nieuws en informatie over onze diensten of promoties;

e) marktanalyse en onderzoek (marktstudies);

f) verifiëren, onderhouden en ontwikkelen van systemen en statistische analyses;

g) wettelijke verplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Tenzij u STRICKER specifieke en optionele toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden in de volgende paragrafen of voor profilering en / of marktonderzoek, zijn de authenticatiegegevens die nodig zijn om een nieuwe gebruiker te maken, gebruikt door STRICKER met als enig doel om uw identiteit te verifiëren, mogelijke fraude en misbruik te voorkomen en alleen om service-redenen contact met u op te nemen.

In geen geval zullen we een van de volgende activiteiten uitvoeren met betrekking tot persoonlijke gegevens die ons via deze site zijn verstrekt:

· Overhandig ze aan anderen of andere entiteiten zonder uw voorafgaande toestemming;

· Breng ze over naar andere landen zonder uw voorafgaande toestemming.

STRICKER behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens door te geven aan externe agenten, onderaannemers of dienstverleners om beter op uw behoeften te kunnen inspelen. Daartoe maakt STRICKER gebruik van contractuele of andere overeenkomsten om ervoor te zorgen dat deze partijen uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de principes uiteengezet in dit privacybeleid.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen, zonder uw toestemming, buiten het netwerk van STRICKER gedeeld: a) indien vereist of wettelijk toegestaan en b) indien nodig om de door u gevraagde diensten te leveren, in welk geval deze als uw impliciete toestemming worden beschouwd.

De Gebruiker garandeert dat de verstrekte informatie waar, nauwkeurig, volledig en actueel is en verantwoordelijk is voor enige schade of verlies, direct of indirect, die kan worden veroorzaakt als gevolg van schending van deze verplichting.

In het geval van de verstrekte gegevens die aan derden toebehoren, garandeert de Gebruiker dat hij de derde heeft geïnformeerd over de aspecten in dit document en zijn toestemming heeft verkregen om zijn gegevens aan STRICKER te verstrekken voor de aangegeven doeleinden.

 

4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

STRICKER verklaart dat het de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft geïmplementeerd en zal blijven uitvoeren die nodig zijn om de beveiliging van de verstrekte persoonlijke gegevens te waarborgen om ongeoorloofde wijziging, verlies, verwerking en / of toegang te voorkomen, rekening houdend met de huidige stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan deze zijn blootgesteld.

STRICKER garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens die via deze site worden verstrekt. Alle gegevens worden ingevoegd in een beveiligde server die deze codeert / codeert (er een code van maakt). Het kan zijn dat uw browser veilig is als het slotsymbool verschijnt of als het adres begint met https in plaats van http.

Persoonlijke gegevens worden behandeld met het beschermingsniveau dat wettelijk vereist is om de veiligheid ervan te waarborgen en ongeoorloofde wijziging, verlies, verwerking of toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de technologie, de gebruiker kennen en accepteren dat internetbeveiligingsmaatregelen onneembaar zijn. .

Wanneer STRICKER toegang heeft tot persoonlijke gegevens, verbinden ze zich ertoe:

• Bewaar ze door middel van wettelijk toepasselijke beveiligingsmaatregelen van technische en organisatorische aard om hun veiligheid te waarborgen, waarbij ongeautoriseerde wijziging, verlies, behandeling of toegang op elk moment de aard van de gegevens en mogelijke risico's waaraan zij zijn blootgesteld;

• Gebruik gegevens alleen voor vooraf gedefinieerde doeleinden;

• Zorg ervoor dat gegevens alleen worden verwerkt door werknemers van wie de tussenkomst noodzakelijk is om aan het verzoek van de betrokkene te voldoen en gebonden is door de verplichting tot vertrouwelijkheid en vertrouwelijkheid. In het geval dat informatie voor dergelijke doeleinden aan derden wordt bekendgemaakt, zullen zij passende vertrouwelijkheid bewaren in overeenstemming met de bepalingen van dit document.

 

5. OPSLAGPERIODE

STRICKER bewaart en behandelt uw persoonlijke gegevens alleen voor de tijd die nodig of vereist is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, met behulp van criteria voor het bewaren van informatie die geschikt zijn voor elke behandeling en in overeenstemming met toepasselijke wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Om de veiligheid van beschikbare persoonlijke gegevens te beschermen, heeft STRICKER beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang of enige andere illegale behandeling.

Als STRICKER andere entiteiten uitbesteedt om diensten te verlenen waarbij persoonlijke gegevens worden overgedragen, neemt STRICKER de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of enige andere illegale verwerking.

 

 

 

6. VERKOOP EN PROMOTIONELE COMMUNICATIE

Na vrije en vrijwillige toestemming van de Gebruiker kunnen bepaalde persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, vast nummer, mobiel nummer) door STRICKER worden verwerkt met als doel elektronische communicatie met promotionele informatie te versturen.

Als u de promotionele communicatie van Stricker wilt stoppen, kunt u op elk moment bezwaar maken door een e-mail te sturen naar: dpo@stricker.com

 

7. FACEBOOK EN LINKEDIN

STRICKER informeert dat de gegevens die door de Gebruikers worden doorgegeven, via Facebook en Linkedin - contactformulier -, aan STRICKER, uitsluitend worden behandeld voor de doeleinden die in deze informatie worden vermeld, met inachtneming van de toestemmingen die door de Gebruiker worden verstrekt.

 

8. MARKTONDERZOEKEN

Met uw toestemming kunnen uw persoonlijke gegevens door STRICKER worden verwerkt en gebruikt voor marktanalyse en onderzoeksdoeleinden, of voor STRICKER om telefonisch contact met u op te nemen (vast en / of mobiel, systeemoproep of oproepcommunicatieapparatuur met tussenkomst van de operator) om informatie van de gebruiker op te vragen.

De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming intrekken door dit STRICKER te vragen.

 

9. UITOEFENING VAN RECHTEN

In overeenstemming met de bepalingen van LPDP en RGPD, kan de gebruiker zijn rechten van toegang, rectificatie, annulering, annuleren  door dit schriftelijk aan te vragen, waarbij in elk geval een kopie van een document dat zijn identiteit bewijst en met de vermelding van het recht of de rechten die u wenst in te trekken.

· Post: Murtede Industrial Centre, partij 5, 3060-372, Murtede

· E-mail: dpo@stricker.pt

 

COOKIES BELEID VOOR DE WEBSITE VAN

 PAUL STRICKER, S.A

 

 

Dit cookiebeleid maakt deel uit van het privacy beleid van de website https://www.stricker-europe.com/ (hierna genoemd als website).

Door onze website en internetdiensten te gebruiken, accepteert u (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden. Op de website en internetdiensten is onze privacy statement van toepassing. PAUL STRICKER, SA, met NIPC 501888640 en hoofdkantoor in Murtede Industrial Nucleus, Lot 5, 3060-372, Murtede, informeert u hierbij dat wij gebruik maken van cookies of gelijkwaardige bestanden (hierna genoemd als cookies).

 

Door de manier hoe de communicatie via internet werkt kan er gebruik gemaakt worden van Cookies. PAUL STRICKER, SA (hierna genoemd als  "STRICKER") is verantwoordelijk voor de via cookies verkregen data en voor de verwerking van de verkregen gegevens voor zichzelf of door derden

 

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een websitebezoek in je webbrowser worden opgeslagen. Deze tekstbestandjes bevatten informatie over jouw gedrag op de website die je bezoekt. Die informatie wordt vervolgens gebruikt als je de website opnieuw bezoekt. Zo worden bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die je invult in een online formulier onthouden. Het doel van cookies is om terugkerende bezoekers te identificeren en ze zo een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden.

 
Door gebruik te maken van de website van STRICKER, stemt u in met het gebruik van dit soort cookies op uw apparaten. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, kan het zijn dat sommige website functies niet correct of optimaal werken.
 
 
 
 
 
STRICKER maakt gebruik van de hieronder genoemde cookies en de functie van deze cookies. Als STRICKER andere dan deze cookies gebruikt wordt u hier over vooraf  opnieuw geïnformeerd.
 
   
   
Naam
Functie Cookie
1P_JAR 
Gebruikt om websitestatistieken te verzamelen en conversieratio's bij te houden.
Consent
Toestemming om cookies te gebruiken - Google Analytics
PHPSESSID 
Website-sessie om toegang identificeren
_ga
Klantidentificatie
_gat_UA-91734355-1 
Traceren van objecten gemaakt tijdens het website gebruik
_gid 
Cookie gebruikt door Google Analytics om elk bezoek identificeren
Cookie Policy 
Toestemming om Stricker-Europe cookies te gebruiken
Lijst 
Productlijst en bestellingen

 
In overeenstemming met de huidige wetgeving wijzen wij u erop dat u uw browser aan kunt passen of u wel of geen gebruik wenst te maken van cookies.  
Het moet duidelijk zijn dat u het gebruik van cookies accepteert als u doorgaat met navigeren  zonder de cookies eerst uit te schakelen.
 
 
Cookie-instellingen kunnen ook worden gewijzigd in uw browserinstellingen door gebruik te maken van één van de volgende links:
 

·         Chrome

·         Safari

·         Firefox

·         Internet Explorer

 
 

 

 


PRIVACYBELEID

 

1. IDENTIFICATIE VAN VERANTWOORDELIJK VOOR

 

· Naam: PAUL STRICKER, SA (hierna "STRICKER" genoemd)

· Hoofdkantoor: Murtede Industrial Centre, Lot 5, 3060-372, Murtede

· NIPC: 501888640

· Telefoon: 231209980

· E-mail: dpo@stricker.pt

• Functionaris voor gegevensbescherming: Célia Rosado dpo@stricker.pt

 

2. INFORMATIE EN TOESTEMMING

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wet 67/98 van 26 oktober "LPDP”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016, hierna "RGPD" genoemd) zorgt voor de bescherming van personen bij de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens. "Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie, van welke aard en ongeacht het medium, inclusief geluid en beeld, met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zodat de bescherming niet de gegevens van een groep mensen omvat. Een weloverwogen en niet-detecteerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificatienummer of een of meer specifieke elementen van zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Door dit privacybeleid te accepteren, geeft u uw toestemming dat de persoonlijke gegevens die worden verstrekt door https://www.stricker-europe.com/ worden opgenomen in de gegevensverwerking van STRICKER onder de LPDP en RGPD in gegevensverwerking dit alles onder de strengste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld via het formulier "nieuwe gebruiker" of andere formulieren die verband houden met de activiteit van de site, moet de gebruiker ten minste de items invullen die zijn gemarkeerd met een asterisk, want als deze noodzakelijk geachte gegevens niet worden verstrekt, zal STRICKER niet de gevraagde webservice of query kunnen accepteren of beheren.

 

3. DOEL VAN PERSOONLIJKE VERWERKING

De persoonlijke gegevens die we via de geïdentificeerde site verwerken, worden alleen voor de volgende doeleinden gebruikt:

a) reageren op contactverzoeken en / of informatie verzonden via het formulier dat beschikbaar is op de Site of via Linkedin of Facebook;

b) organisatorische, administratieve, financiële en boekhoudkundige activiteiten ontwikkelen, zoals interne activiteiten van de organisatie en functionele activiteiten om contractuele en precontractuele verplichtingen na te komen;

c) klachtenbehandeling;

d) periodiek commerciële communicatie verzenden met nieuws en informatie over onze diensten of promoties;

e) marktanalyse en onderzoek (marktstudies);

f) verifiëren, onderhouden en ontwikkelen van systemen en statistische analyses;

g) wettelijke verplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Tenzij u STRICKER specifieke en optionele toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden in de volgende paragrafen of voor profilering en / of marktonderzoek, zijn de authenticatiegegevens die nodig zijn om een nieuwe gebruiker te maken, gebruikt door STRICKER met als enig doel om uw identiteit te verifiëren, mogelijke fraude en misbruik te voorkomen en alleen om service-redenen contact met u op te nemen.

In geen geval zullen we een van de volgende activiteiten uitvoeren met betrekking tot persoonlijke gegevens die ons via deze site zijn verstrekt:

· Overhandig ze aan anderen of andere entiteiten zonder uw voorafgaande toestemming;

· Breng ze over naar andere landen zonder uw voorafgaande toestemming.

STRICKER behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens door te geven aan externe agenten, onderaannemers of dienstverleners om beter op uw behoeften te kunnen inspelen. Daartoe maakt STRICKER gebruik van contractuele of andere overeenkomsten om ervoor te zorgen dat deze partijen uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de principes uiteengezet in dit privacybeleid.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen, zonder uw toestemming, buiten het netwerk van STRICKER gedeeld: a) indien vereist of wettelijk toegestaan en b) indien nodig om de door u gevraagde diensten te leveren, in welk geval deze als uw impliciete toestemming worden beschouwd.

De Gebruiker garandeert dat de verstrekte informatie waar, nauwkeurig, volledig en actueel is en verantwoordelijk is voor enige schade of verlies, direct of indirect, die kan worden veroorzaakt als gevolg van schending van deze verplichting.

In het geval van de verstrekte gegevens die aan derden toebehoren, garandeert de Gebruiker dat hij de derde heeft geïnformeerd over de aspecten in dit document en zijn toestemming heeft verkregen om zijn gegevens aan STRICKER te verstrekken voor de aangegeven doeleinden.

 

4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

STRICKER verklaart dat het de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft geïmplementeerd en zal blijven uitvoeren die nodig zijn om de beveiliging van de verstrekte persoonlijke gegevens te waarborgen om ongeoorloofde wijziging, verlies, verwerking en / of toegang te voorkomen, rekening houdend met de huidige stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan deze zijn blootgesteld.

STRICKER garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens die via deze site worden verstrekt. Alle gegevens worden ingevoegd in een beveiligde server die deze codeert / codeert (er een code van maakt). Het kan zijn dat uw browser veilig is als het slotsymbool verschijnt of als het adres begint met https in plaats van http.

Persoonlijke gegevens worden behandeld met het beschermingsniveau dat wettelijk vereist is om de veiligheid ervan te waarborgen en ongeoorloofde wijziging, verlies, verwerking of toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de technologie, de gebruiker kennen en accepteren dat internetbeveiligingsmaatregelen onneembaar zijn. .

Wanneer STRICKER toegang heeft tot persoonlijke gegevens, verbinden ze zich ertoe:

• Bewaar ze door middel van wettelijk toepasselijke beveiligingsmaatregelen van technische en organisatorische aard om hun veiligheid te waarborgen, waarbij ongeautoriseerde wijziging, verlies, behandeling of toegang op elk moment de aard van de gegevens en mogelijke risico's waaraan zij zijn blootgesteld;

• Gebruik gegevens alleen voor vooraf gedefinieerde doeleinden;

• Zorg ervoor dat gegevens alleen worden verwerkt door werknemers van wie de tussenkomst noodzakelijk is om aan het verzoek van de betrokkene te voldoen en gebonden is door de verplichting tot vertrouwelijkheid en vertrouwelijkheid. In het geval dat informatie voor dergelijke doeleinden aan derden wordt bekendgemaakt, zullen zij passende vertrouwelijkheid bewaren in overeenstemming met de bepalingen van dit document.

 

5. OPSLAGPERIODE

STRICKER bewaart en behandelt uw persoonlijke gegevens alleen voor de tijd die nodig of vereist is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, met behulp van criteria voor het bewaren van informatie die geschikt zijn voor elke behandeling en in overeenstemming met toepasselijke wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Om de veiligheid van beschikbare persoonlijke gegevens te beschermen, heeft STRICKER beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang of enige andere illegale behandeling.

Als STRICKER andere entiteiten uitbesteedt om diensten te verlenen waarbij persoonlijke gegevens worden overgedragen, neemt STRICKER de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of enige andere illegale verwerking.

 

 

 

6. VERKOOP EN PROMOTIONELE COMMUNICATIE

Na vrije en vrijwillige toestemming van de Gebruiker kunnen bepaalde persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, vast nummer, mobiel nummer) door STRICKER worden verwerkt met als doel elektronische communicatie met promotionele informatie te versturen.

Als u de promotionele communicatie van Stricker wilt stoppen, kunt u op elk moment bezwaar maken door een e-mail te sturen naar: dpo@stricker.com

 

7. FACEBOOK EN LINKEDIN

STRICKER informeert dat de gegevens die door de Gebruikers worden doorgegeven, via Facebook en Linkedin - contactformulier -, aan STRICKER, uitsluitend worden behandeld voor de doeleinden die in deze informatie worden vermeld, met inachtneming van de toestemmingen die door de Gebruiker worden verstrekt.

 

8. MARKTONDERZOEKEN

Met uw toestemming kunnen uw persoonlijke gegevens door STRICKER worden verwerkt en gebruikt voor marktanalyse en onderzoeksdoeleinden, of voor STRICKER om telefonisch contact met u op te nemen (vast en / of mobiel, systeemoproep of oproepcommunicatieapparatuur met tussenkomst van de operator) om informatie van de gebruiker op te vragen.

De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming intrekken door dit STRICKER te vragen.

 

9. UITOEFENING VAN RECHTEN

In overeenstemming met de bepalingen van LPDP en RGPD, kan de gebruiker zijn rechten van toegang, rectificatie, annulering, annuleren  door dit schriftelijk aan te vragen, waarbij in elk geval een kopie van een document dat zijn identiteit bewijst en met de vermelding van het recht of de rechten die u wenst in te trekken.

· Post: Murtede Industrial Centre, partij 5, 3060-372, Murtede

· E-mail: dpo@stricker.pt

 

COOKIES BELEID VOOR DE WEBSITE VAN

 PAUL STRICKER, S.A

 

 

Dit cookiebeleid maakt deel uit van het privacy beleid van de website https://www.stricker-europe.com/ (hierna genoemd als website).

Door onze website en internetdiensten te gebruiken, accepteert u (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden. Op de website en internetdiensten is onze privacy statement van toepassing. PAUL STRICKER, SA, met NIPC 501888640 en hoofdkantoor in Murtede Industrial Nucleus, Lot 5, 3060-372, Murtede, informeert u hierbij dat wij gebruik maken van cookies of gelijkwaardige bestanden (hierna genoemd als cookies).

 

Door de manier hoe de communicatie via internet werkt kan er gebruik gemaakt worden van Cookies. PAUL STRICKER, SA (hierna genoemd als  "STRICKER") is verantwoordelijk voor de via cookies verkregen data en voor de verwerking van de verkregen gegevens voor zichzelf of door derden

 

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een websitebezoek in je webbrowser worden opgeslagen. Deze tekstbestandjes bevatten informatie over jouw gedrag op de website die je bezoekt. Die informatie wordt vervolgens gebruikt als je de website opnieuw bezoekt. Zo worden bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die je invult in een online formulier onthouden. Het doel van cookies is om terugkerende bezoekers te identificeren en ze zo een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden.

 
Door gebruik te maken van de website van STRICKER, stemt u in met het gebruik van dit soort cookies op uw apparaten. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, kan het zijn dat sommige website functies niet correct of optimaal werken.
 
 
 
 
 
STRICKER maakt gebruik van de hieronder genoemde cookies en de functie van deze cookies. Als STRICKER andere dan deze cookies gebruikt wordt u hier over vooraf  opnieuw geïnformeerd.
 
   
   
Naam
Functie Cookie
1P_JAR 
Gebruikt om websitestatistieken te verzamelen en conversieratio's bij te houden.
Consent
Toestemming om cookies te gebruiken - Google Analytics
PHPSESSID 
Website-sessie om toegang identificeren
_ga
Klantidentificatie
_gat_UA-91734355-1 
Traceren van objecten gemaakt tijdens het website gebruik
_gid 
Cookie gebruikt door Google Analytics om elk bezoek identificeren
Cookie Policy 
Toestemming om Stricker-Europe cookies te gebruiken
Lijst 
Productlijst en bestellingen

 
In overeenstemming met de huidige wetgeving wijzen wij u erop dat u uw browser aan kunt passen of u wel of geen gebruik wenst te maken van cookies.  
Het moet duidelijk zijn dat u het gebruik van cookies accepteert als u doorgaat met navigeren  zonder de cookies eerst uit te schakelen.
 
 
Cookie-instellingen kunnen ook worden gewijzigd in uw browserinstellingen door gebruik te maken van één van de volgende links:
 

·         Chrome

·         Safari

·         Firefox

·         Internet Explorer