Nieuwe klant? Register

Whistleblowing reporting channelWij waarderen uw mening
Wij waarderen uw mening
Wij waarderen uw meningDe Stricker groep streeft naar een transparante bedrijfsomgeving en hoge normen van bedrijfsethiek, ondersteund door een reeks normen en waarden gericht op duurzaamheid en economische- en sociale milieuverantwoordelijkheid.

Wij waarderen veiligheid en respecteren iedereen die betrokken is bij onze bedrijfsactiviteiten. Ons succes wordt door u bepaald

Daarom beschikken wij over een vertrouwelijk en veilig intern klokkenluiderskanaal dat een doeltreffende bescherming van klokkenluiders en hun anonimiteit garandeert.

Zo kunt u ons anoniem uw mening geven.

Ons klokkenluiderskanaal maakt deel uit van onze positionering en dient te worden gebruikt om situaties en gedragingen te melden die tot onregelmatigheden kunnen leiden of in strijd is met onze normen en waarden, zodat wij uw inbreng in onze interne politiek kunnen verwerken.

 

Hoe kunt u een anoniem bericht indienen? Klik hier!

Wij zullen uw verzoek vertrouwelijk en zo snel mogelijk behandelen.

Vraag je je af waarom we voor het WhistleB kanaal hebben gekozen?

Wij kiezen voor dit kanaal omdat het een dienst is van klokkenluiderscentrum WhistleB, een extern bedrijf dat het communicatiekanaal versleuteld en beveiligd met een wachtwoord.

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.
Wie kan dit soort klachten indienen?


Volgens artikel 2 van het reglement van het kanaal volgt hieruit dat de klacht kan worden ingediend door werknemers, dienstverleners, aannemers, onderaannemers, leveranciers, houders van deelnemingen, personen die deel uitmaken van administratieve of bestuursorganen of van fiscale- of toezichthoudende organen van rechtspersonen, met inbegrip van niet-uitvoerende leden, vrijwilligers of stagiairs van Stricker.

Dit rapportagekanaal sluit derhalve klachten van klanten uit.

 

Regeling klokkenluidersregeling


De Stricker groep streeft naar een transparante bedrijfsomgeving en hoge normen van bedrijfsethiek, ondersteund door een reeks normen en waarden gericht op duurzaamheid en economische- en sociale milieuverantwoordelijkheid.

Wij waarderen veiligheid en respecteren iedereen die betrokken is bij onze bedrijfsactiviteiten. Ons succes wordt door u bepaald

Daarom beschikken wij over een vertrouwelijk en veilig intern klokkenluiderskanaal dat een doeltreffende bescherming van klokkenluiders en hun anonimiteit garandeert.

Zo kunt u ons anoniem uw mening geven.

Ons klokkenluiderskanaal maakt deel uit van onze positionering en dient te worden gebruikt om situaties en gedragingen te melden die tot onregelmatigheden kunnen leiden of in strijd is met onze normen en waarden, zodat wij uw inbreng in onze interne politiek kunnen verwerken.

 

Hoe kunt u een anoniem bericht indienen? Klik hier!

Wij zullen uw verzoek vertrouwelijk en zo snel mogelijk behandelen.

Vraag je je af waarom we voor het WhistleB kanaal hebben gekozen?

Wij kiezen voor dit kanaal omdat het een dienst is van klokkenluiderscentrum WhistleB, een extern bedrijf dat het communicatiekanaal versleuteld en beveiligd met een wachtwoord.

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.
Wie kan dit soort klachten indienen?


Volgens artikel 2 van het reglement van het kanaal volgt hieruit dat de klacht kan worden ingediend door werknemers, dienstverleners, aannemers, onderaannemers, leveranciers, houders van deelnemingen, personen die deel uitmaken van administratieve of bestuursorganen of van fiscale- of toezichthoudende organen van rechtspersonen, met inbegrip van niet-uitvoerende leden, vrijwilligers of stagiairs van Stricker.

Dit rapportagekanaal sluit derhalve klachten van klanten uit.

 

Regeling klokkenluidersregelingDe Stricker groep streeft naar een transparante bedrijfsomgeving en hoge normen van bedrijfsethiek, ondersteund door een reeks normen en waarden gericht op duurzaamheid en economische- en sociale milieuverantwoordelijkheid.

Wij waarderen veiligheid en respecteren iedereen die betrokken is bij onze bedrijfsactiviteiten. Ons succes wordt door u bepaald

Daarom beschikken wij over een vertrouwelijk en veilig intern klokkenluiderskanaal dat een doeltreffende bescherming van klokkenluiders en hun anonimiteit garandeert.

Zo kunt u ons anoniem uw mening geven.

Ons klokkenluiderskanaal maakt deel uit van onze positionering en dient te worden gebruikt om situaties en gedragingen te melden die tot onregelmatigheden kunnen leiden of in strijd is met onze normen en waarden, zodat wij uw inbreng in onze interne politiek kunnen verwerken.

 

Hoe kunt u een anoniem bericht indienen? Klik hier!

Wij zullen uw verzoek vertrouwelijk en zo snel mogelijk behandelen.

Vraag je je af waarom we voor het WhistleB kanaal hebben gekozen?

Wij kiezen voor dit kanaal omdat het een dienst is van klokkenluiderscentrum WhistleB, een extern bedrijf dat het communicatiekanaal versleuteld en beveiligd met een wachtwoord.

Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.
Wie kan dit soort klachten indienen?


Volgens artikel 2 van het reglement van het kanaal volgt hieruit dat de klacht kan worden ingediend door werknemers, dienstverleners, aannemers, onderaannemers, leveranciers, houders van deelnemingen, personen die deel uitmaken van administratieve of bestuursorganen of van fiscale- of toezichthoudende organen van rechtspersonen, met inbegrip van niet-uitvoerende leden, vrijwilligers of stagiairs van Stricker.

Dit rapportagekanaal sluit derhalve klachten van klanten uit.

 

Regeling klokkenluidersregeling