Nieuwe klant? Register

Duurzaamheidsbeleid

Stricker beschouwt kwaliteit als een belangrijke factor voor het succes van zijn strategie, stimuleert een cultuur van voortdurende verbetering op alle niveaus van de organisatie en gelooft in een positieve en inspirerende werkomgeving, gebaseerd op ethische principes, met respect voor mensenrechten en arbeidsrechten, voor het milieu en voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Het geïntegreerde beheersysteem is van toepassing op het ontwerp, de ontwikkeling, de marketing en de personalisatie van reclame- en promotieondersteunende producten in het bedrijfshoofdkantoor in Murtede. Het gekozen beheersysteem voldoet aan alle standaarden van NP EN ISO 9001:2015 (Kwaliteitsbeheer), NP EN ISO 14001:2015 (Milieubeheer) en NP ISO 45001:2019 (Arbo- en veiligheidsbeheer).

De duurzaamheidscultuur van Stricker is verankerd in een geïntegreerd managementsysteem, dat in zijn beleid, principes en waarden opneemt in zijn strategie, in zijn processen, projecten en beslissingen. Stricker gaat uit van een engagement voor kwaliteit en duurzaamheid in zijn verschillende onderdelen en streeft naar een beleid dat gebaseerd is op de volgende pijlers:

• Geïntegreerd managementsysteem
• Duurzaamheid van producten
• Milieu
• Veiligheid en gezondheid op het werk
• Mensen- en arbeidsrechten
• Bedrijfsethiek


KWALITEITSBEHEERSYSTEEM EN DUURZAAMHEID VAN DE STRICKER-PRODUCTEN

1. Het geïntegreerde managementsysteem voortdurend verbeteren;
2. Volledig voldoen aan de behoeften van klanten en alle andere geïnteresseerden;
3. Zorgen voor zakelijke relaties van vertrouwen en striktheid met klanten en leveranciers met zo min mogelijk risico voor het bedrijf en het milieu;
4. Actieve deelname van en aan de externe gemeenschap (klanten, zakelijke partners, instellingen, onder andere) bevorderen om de doelstellingen te verwezenlijken;
5. De kwaliteit van de producten waarborgen overeenkomstig de eisen en verwachtingen van de klanten;
6. Bij het ontwerp van haar producten een investering in artikelen met minder milieueffecten bevorderen, namelijk door het gebruik van materialen met een hoger levenspotentieel, gerecycleerd en recycleerbaar;
7. De veiligheid van de producten en de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving waarborgen.

MILIEU

• Voldoen aan wettelijke en normatieve milieuvoorschriften, zoals het toepassen van goede vrijwillige praktijken;
• Milieucriteria opnemen in de processen, projecten en beslissingen;
• Het milieu beschermen en verontreiniging voorkomen, door duurzaam gebruik van hulpbronnen, gasbeheersing en vloeibaar afvalwater, door vermindering/hergebruik van afval dat in het bedrijf ontstaat, waardoor de milieueffecten van de activiteit worden verminderd;
• Evalueren van de aspecten en milieueffecten in de gehele leveringsketen, van de leverancier tot de eindbestemming van zijn producten, om passende algemene maatregelen voor duurzame groei van de activiteit mogelijk te maken;
• Identificeren van potentiële risico's voor het milieu, zodat deze kunnen worden voorkomen en passende maatregelen voor noodsituaties op milieugebied kunnen worden voorspeld;
• Bevorderen van het milieubewustzijn, bij werknemers, leveranciers, klanten, consumenten en alle andere geïnteresseerden.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK

• De wettelijke en normatieve veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk naleven en goede vrijwillige praktijken toepassen;
• Haar werknemers een veilige en gezonde omgeving bieden;
• De gevaren identificeren en de risico's beoordelen in het kader van de SST in hun activiteiten, teneinde mogelijke noodsituaties te beheersen en arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen of te verminderen;
• Veiligheids- en gezondheidscriteria opnemen in de processen, projecten en beslissingen;
• Een veiligheids- en gezondheidscultuur in hun activiteiten bevorderen.

MENSENRECHTEN EN ARBEIDSRECHTEN

• Zorgen voor eerlijke loonvoorwaarden en werkroosters die zijn afgestemd op de functies die de werknemers uitoefenen;
• Bevorder een cultuur van respect onder alle werknemers;
• Waardeer het talent en het potentieel van uw werknemers en zoek naar mogelijkheden om opleiding en professionele ontwikkeling te stimuleren, geïntegreerd in een loopbaanbeleid en prestatie-evaluatie;
• Bevorder gelijke kansen voor alle werknemers tijdens hun reis in het bedrijf en voor potentiële werknemers in de stadia van werving en selectie;
• De tevredenheid en professionele en persoonlijke ontplooiing van haar werknemers bevorderen, door voortdurend te zoeken naar oplossingen om hun werkomstandigheden en de verzoening van hun beroepsleven met hun privéleven te verbeteren.

Wettelijke verklaringen:


BEDRIJFSETHIEK

• Elke praktijk van fraude, corruptie en omkoping verbieden, evenals het aannemen van gedragingen die verwachtingen van bevoordeling kunnen wekken in relaties met het bedrijf;
• Handelen in overeenstemming met de mededingingswetgeving, volgens regels en marktcriteria, en loyale concurrentie bevorderen;
• Maatregelen nemen om vrijstelling van besluitvorming te garanderen in geval van potentiële belangenconflicten waarbij de onderneming betrokken is;
• Een beleid voeren om illegale praktijken op financieel en boekhoudkundig gebied, zoals fiscale fraude en het witwassen van geld, te voorkomen;
• Handelen met respect voor de privacy van gegevens, waaronder persoonsgegevens van werknemers, klanten en leveranciers, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Stricker beschouwt kwaliteit als een belangrijke factor voor het succes van zijn strategie, stimuleert een cultuur van voortdurende verbetering op alle niveaus van de organisatie en gelooft in een positieve en inspirerende werkomgeving, gebaseerd op ethische principes, met respect voor mensenrechten en arbeidsrechten, voor het milieu en voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Het geïntegreerde beheersysteem is van toepassing op het ontwerp, de ontwikkeling, de marketing en de personalisatie van reclame- en promotieondersteunende producten in het bedrijfshoofdkantoor in Murtede. Het gekozen beheersysteem voldoet aan alle standaarden van NP EN ISO 9001:2015 (Kwaliteitsbeheer), NP EN ISO 14001:2015 (Milieubeheer) en NP ISO 45001:2019 (Arbo- en veiligheidsbeheer).

De duurzaamheidscultuur van Stricker is verankerd in een geïntegreerd managementsysteem, dat in zijn beleid, principes en waarden opneemt in zijn strategie, in zijn processen, projecten en beslissingen. Stricker gaat uit van een engagement voor kwaliteit en duurzaamheid in zijn verschillende onderdelen en streeft naar een beleid dat gebaseerd is op de volgende pijlers:

• Geïntegreerd managementsysteem
• Duurzaamheid van producten
• Milieu
• Veiligheid en gezondheid op het werk
• Mensen- en arbeidsrechten
• Bedrijfsethiek


KWALITEITSBEHEERSYSTEEM EN DUURZAAMHEID VAN DE STRICKER-PRODUCTEN

1. Het geïntegreerde managementsysteem voortdurend verbeteren;
2. Volledig voldoen aan de behoeften van klanten en alle andere geïnteresseerden;
3. Zorgen voor zakelijke relaties van vertrouwen en striktheid met klanten en leveranciers met zo min mogelijk risico voor het bedrijf en het milieu;
4. Actieve deelname van en aan de externe gemeenschap (klanten, zakelijke partners, instellingen, onder andere) bevorderen om de doelstellingen te verwezenlijken;
5. De kwaliteit van de producten waarborgen overeenkomstig de eisen en verwachtingen van de klanten;
6. Bij het ontwerp van haar producten een investering in artikelen met minder milieueffecten bevorderen, namelijk door het gebruik van materialen met een hoger levenspotentieel, gerecycleerd en recycleerbaar;
7. De veiligheid van de producten en de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving waarborgen.

MILIEU

• Voldoen aan wettelijke en normatieve milieuvoorschriften, zoals het toepassen van goede vrijwillige praktijken;
• Milieucriteria opnemen in de processen, projecten en beslissingen;
• Het milieu beschermen en verontreiniging voorkomen, door duurzaam gebruik van hulpbronnen, gasbeheersing en vloeibaar afvalwater, door vermindering/hergebruik van afval dat in het bedrijf ontstaat, waardoor de milieueffecten van de activiteit worden verminderd;
• Evalueren van de aspecten en milieueffecten in de gehele leveringsketen, van de leverancier tot de eindbestemming van zijn producten, om passende algemene maatregelen voor duurzame groei van de activiteit mogelijk te maken;
• Identificeren van potentiële risico's voor het milieu, zodat deze kunnen worden voorkomen en passende maatregelen voor noodsituaties op milieugebied kunnen worden voorspeld;
• Bevorderen van het milieubewustzijn, bij werknemers, leveranciers, klanten, consumenten en alle andere geïnteresseerden.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK

• De wettelijke en normatieve veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk naleven en goede vrijwillige praktijken toepassen;
• Haar werknemers een veilige en gezonde omgeving bieden;
• De gevaren identificeren en de risico's beoordelen in het kader van de SST in hun activiteiten, teneinde mogelijke noodsituaties te beheersen en arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen of te verminderen;
• Veiligheids- en gezondheidscriteria opnemen in de processen, projecten en beslissingen;
• Een veiligheids- en gezondheidscultuur in hun activiteiten bevorderen.

MENSENRECHTEN EN ARBEIDSRECHTEN

• Zorgen voor eerlijke loonvoorwaarden en werkroosters die zijn afgestemd op de functies die de werknemers uitoefenen;
• Bevorder een cultuur van respect onder alle werknemers;
• Waardeer het talent en het potentieel van uw werknemers en zoek naar mogelijkheden om opleiding en professionele ontwikkeling te stimuleren, geïntegreerd in een loopbaanbeleid en prestatie-evaluatie;
• Bevorder gelijke kansen voor alle werknemers tijdens hun reis in het bedrijf en voor potentiële werknemers in de stadia van werving en selectie;
• De tevredenheid en professionele en persoonlijke ontplooiing van haar werknemers bevorderen, door voortdurend te zoeken naar oplossingen om hun werkomstandigheden en de verzoening van hun beroepsleven met hun privéleven te verbeteren.

Wettelijke verklaringen:


BEDRIJFSETHIEK

• Elke praktijk van fraude, corruptie en omkoping verbieden, evenals het aannemen van gedragingen die verwachtingen van bevoordeling kunnen wekken in relaties met het bedrijf;
• Handelen in overeenstemming met de mededingingswetgeving, volgens regels en marktcriteria, en loyale concurrentie bevorderen;
• Maatregelen nemen om vrijstelling van besluitvorming te garanderen in geval van potentiële belangenconflicten waarbij de onderneming betrokken is;
• Een beleid voeren om illegale praktijken op financieel en boekhoudkundig gebied, zoals fiscale fraude en het witwassen van geld, te voorkomen;
• Handelen met respect voor de privacy van gegevens, waaronder persoonsgegevens van werknemers, klanten en leveranciers, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Stricker beschouwt kwaliteit als een belangrijke factor voor het succes van zijn strategie, stimuleert een cultuur van voortdurende verbetering op alle niveaus van de organisatie en gelooft in een positieve en inspirerende werkomgeving, gebaseerd op ethische principes, met respect voor mensenrechten en arbeidsrechten, voor het milieu en voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Het geïntegreerde beheersysteem is van toepassing op het ontwerp, de ontwikkeling, de marketing en de personalisatie van reclame- en promotieondersteunende producten in het bedrijfshoofdkantoor in Murtede. Het gekozen beheersysteem voldoet aan alle standaarden van NP EN ISO 9001:2015 (Kwaliteitsbeheer), NP EN ISO 14001:2015 (Milieubeheer) en NP ISO 45001:2019 (Arbo- en veiligheidsbeheer).

De duurzaamheidscultuur van Stricker is verankerd in een geïntegreerd managementsysteem, dat in zijn beleid, principes en waarden opneemt in zijn strategie, in zijn processen, projecten en beslissingen. Stricker gaat uit van een engagement voor kwaliteit en duurzaamheid in zijn verschillende onderdelen en streeft naar een beleid dat gebaseerd is op de volgende pijlers:

• Geïntegreerd managementsysteem
• Duurzaamheid van producten
• Milieu
• Veiligheid en gezondheid op het werk
• Mensen- en arbeidsrechten
• Bedrijfsethiek


KWALITEITSBEHEERSYSTEEM EN DUURZAAMHEID VAN DE STRICKER-PRODUCTEN

1. Het geïntegreerde managementsysteem voortdurend verbeteren;
2. Volledig voldoen aan de behoeften van klanten en alle andere geïnteresseerden;
3. Zorgen voor zakelijke relaties van vertrouwen en striktheid met klanten en leveranciers met zo min mogelijk risico voor het bedrijf en het milieu;
4. Actieve deelname van en aan de externe gemeenschap (klanten, zakelijke partners, instellingen, onder andere) bevorderen om de doelstellingen te verwezenlijken;
5. De kwaliteit van de producten waarborgen overeenkomstig de eisen en verwachtingen van de klanten;
6. Bij het ontwerp van haar producten een investering in artikelen met minder milieueffecten bevorderen, namelijk door het gebruik van materialen met een hoger levenspotentieel, gerecycleerd en recycleerbaar;
7. De veiligheid van de producten en de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving waarborgen.

MILIEU

• Voldoen aan wettelijke en normatieve milieuvoorschriften, zoals het toepassen van goede vrijwillige praktijken;
• Milieucriteria opnemen in de processen, projecten en beslissingen;
• Het milieu beschermen en verontreiniging voorkomen, door duurzaam gebruik van hulpbronnen, gasbeheersing en vloeibaar afvalwater, door vermindering/hergebruik van afval dat in het bedrijf ontstaat, waardoor de milieueffecten van de activiteit worden verminderd;
• Evalueren van de aspecten en milieueffecten in de gehele leveringsketen, van de leverancier tot de eindbestemming van zijn producten, om passende algemene maatregelen voor duurzame groei van de activiteit mogelijk te maken;
• Identificeren van potentiële risico's voor het milieu, zodat deze kunnen worden voorkomen en passende maatregelen voor noodsituaties op milieugebied kunnen worden voorspeld;
• Bevorderen van het milieubewustzijn, bij werknemers, leveranciers, klanten, consumenten en alle andere geïnteresseerden.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK

• De wettelijke en normatieve veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk naleven en goede vrijwillige praktijken toepassen;
• Haar werknemers een veilige en gezonde omgeving bieden;
• De gevaren identificeren en de risico's beoordelen in het kader van de SST in hun activiteiten, teneinde mogelijke noodsituaties te beheersen en arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen of te verminderen;
• Veiligheids- en gezondheidscriteria opnemen in de processen, projecten en beslissingen;
• Een veiligheids- en gezondheidscultuur in hun activiteiten bevorderen.

MENSENRECHTEN EN ARBEIDSRECHTEN

• Zorgen voor eerlijke loonvoorwaarden en werkroosters die zijn afgestemd op de functies die de werknemers uitoefenen;
• Bevorder een cultuur van respect onder alle werknemers;
• Waardeer het talent en het potentieel van uw werknemers en zoek naar mogelijkheden om opleiding en professionele ontwikkeling te stimuleren, geïntegreerd in een loopbaanbeleid en prestatie-evaluatie;
• Bevorder gelijke kansen voor alle werknemers tijdens hun reis in het bedrijf en voor potentiële werknemers in de stadia van werving en selectie;
• De tevredenheid en professionele en persoonlijke ontplooiing van haar werknemers bevorderen, door voortdurend te zoeken naar oplossingen om hun werkomstandigheden en de verzoening van hun beroepsleven met hun privéleven te verbeteren.

Wettelijke verklaringen:


BEDRIJFSETHIEK

• Elke praktijk van fraude, corruptie en omkoping verbieden, evenals het aannemen van gedragingen die verwachtingen van bevoordeling kunnen wekken in relaties met het bedrijf;
• Handelen in overeenstemming met de mededingingswetgeving, volgens regels en marktcriteria, en loyale concurrentie bevorderen;
• Maatregelen nemen om vrijstelling van besluitvorming te garanderen in geval van potentiële belangenconflicten waarbij de onderneming betrokken is;
• Een beleid voeren om illegale praktijken op financieel en boekhoudkundig gebied, zoals fiscale fraude en het witwassen van geld, te voorkomen;
• Handelen met respect voor de privacy van gegevens, waaronder persoonsgegevens van werknemers, klanten en leveranciers, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.