Pravila o kolačićima

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila bolju uslugu i unapredila vaše iskustvo pregledavanja. Pretražujući, automatski pristajete na njihovu upotrebu. Saznajte više

прихвати све
Novi kupac? Register

Whistleblowing reporting channelCenimo vaše mišljenje
Cenimo vaše mišljenje
Cenimo vaše mišljenjeStricker grupa je posvećena održavanju transparentnog poslovnog okruženja i visokih standarda poslovne etike, poduprtih nizom principa i vrednosti orijentisanih ka održivosti, ekonomskoj, društvenoj i ekološkoj odgovornosti.

Cenimo bezbednost i poštujemo sve one na koje naše poslovne aktivnosti utiču. Naš uspeh zavisi od vas.

Zbog toga imamo na raspolaganju poverljiv i siguran interni kanal za prijave koji obezbeđuje efikasnu zaštitu prijavljivača i njihovu anonimnost.

Ovo vam omogućava da nam anonimno date svoje mišljenje.

Naš kanal za prijave je deo našeg pozicioniranja i trebalo bi da se koristi za prijavljivanje situacija i ponašanja koji mogu predstavljati nepravilnosti ili ponašanje koje je u suprotnosti sa principima i vrednostima kojima se definišemo i kojima se vodimo kako bismo mogli da odražavamo vaše doprinose u našoj unutrašnjoj politici.

 

Kako možete da pošaljete anonimnu poruku? Kliknite ovde!

Nastavićemo sa vašim zahtevom što je pre moguće i poverljivo.

Pitate se zašto biramo kanal WhistleB?

Izabrali smo ovaj kanal jer je to usluga koju pružaju WhistleB, Whistleblowing Centar, eksterna kompanija, a komunikacioni kanal je šifrovan i zaštićen lozinkom.

Svi izveštaji će biti obrađeni poverljivo.

Ko može da podnese ovu vrstu žalbe?


Prema članu 2 uredbe o kanalu, proizilazi da prigovor na prekršaje mogu podneti, naime, zaposleni, pružaoci usluga, izvođači, podizvođači, dobavljači, vlasnici akcija, lica koja pripadaju administrativnim ili upravnim organima ili poreskim ili nadzornim organima. tela pravnih lica, uključujući neizvršne članove, volontere ili pripravnike Strikera.

Ovaj kanal za izveštavanje stoga isključuje žalbe kupaca.


 

Uredba o upravljanju prijavama


Stricker grupa je posvećena održavanju transparentnog poslovnog okruženja i visokih standarda poslovne etike, poduprtih nizom principa i vrednosti orijentisanih ka održivosti, ekonomskoj, društvenoj i ekološkoj odgovornosti.

Cenimo bezbednost i poštujemo sve one na koje naše poslovne aktivnosti utiču. Naš uspeh zavisi od vas.

Zbog toga imamo na raspolaganju poverljiv i siguran interni kanal za prijave koji obezbeđuje efikasnu zaštitu prijavljivača i njihovu anonimnost.

Ovo vam omogućava da nam anonimno date svoje mišljenje.

Naš kanal za prijave je deo našeg pozicioniranja i trebalo bi da se koristi za prijavljivanje situacija i ponašanja koji mogu predstavljati nepravilnosti ili ponašanje koje je u suprotnosti sa principima i vrednostima kojima se definišemo i kojima se vodimo kako bismo mogli da odražavamo vaše doprinose u našoj unutrašnjoj politici.

 

Kako možete da pošaljete anonimnu poruku? Kliknite ovde!

Nastavićemo sa vašim zahtevom što je pre moguće i poverljivo.

Pitate se zašto biramo kanal WhistleB?

Izabrali smo ovaj kanal jer je to usluga koju pružaju WhistleB, Whistleblowing Centar, eksterna kompanija, a komunikacioni kanal je šifrovan i zaštićen lozinkom.

Svi izveštaji će biti obrađeni poverljivo.

Ko može da podnese ovu vrstu žalbe?


Prema članu 2 uredbe o kanalu, proizilazi da prigovor na prekršaje mogu podneti, naime, zaposleni, pružaoci usluga, izvođači, podizvođači, dobavljači, vlasnici akcija, lica koja pripadaju administrativnim ili upravnim organima ili poreskim ili nadzornim organima. tela pravnih lica, uključujući neizvršne članove, volontere ili pripravnike Strikera.

Ovaj kanal za izveštavanje stoga isključuje žalbe kupaca.


 

Uredba o upravljanju prijavamaStricker grupa je posvećena održavanju transparentnog poslovnog okruženja i visokih standarda poslovne etike, poduprtih nizom principa i vrednosti orijentisanih ka održivosti, ekonomskoj, društvenoj i ekološkoj odgovornosti.

Cenimo bezbednost i poštujemo sve one na koje naše poslovne aktivnosti utiču. Naš uspeh zavisi od vas.

Zbog toga imamo na raspolaganju poverljiv i siguran interni kanal za prijave koji obezbeđuje efikasnu zaštitu prijavljivača i njihovu anonimnost.

Ovo vam omogućava da nam anonimno date svoje mišljenje.

Naš kanal za prijave je deo našeg pozicioniranja i trebalo bi da se koristi za prijavljivanje situacija i ponašanja koji mogu predstavljati nepravilnosti ili ponašanje koje je u suprotnosti sa principima i vrednostima kojima se definišemo i kojima se vodimo kako bismo mogli da odražavamo vaše doprinose u našoj unutrašnjoj politici.

 

Kako možete da pošaljete anonimnu poruku? Kliknite ovde!

Nastavićemo sa vašim zahtevom što je pre moguće i poverljivo.

Pitate se zašto biramo kanal WhistleB?

Izabrali smo ovaj kanal jer je to usluga koju pružaju WhistleB, Whistleblowing Centar, eksterna kompanija, a komunikacioni kanal je šifrovan i zaštićen lozinkom.

Svi izveštaji će biti obrađeni poverljivo.

Ko može da podnese ovu vrstu žalbe?


Prema članu 2 uredbe o kanalu, proizilazi da prigovor na prekršaje mogu podneti, naime, zaposleni, pružaoci usluga, izvođači, podizvođači, dobavljači, vlasnici akcija, lica koja pripadaju administrativnim ili upravnim organima ili poreskim ili nadzornim organima. tela pravnih lica, uključujući neizvršne članove, volontere ili pripravnike Strikera.

Ovaj kanal za izveštavanje stoga isključuje žalbe kupaca.


 

Uredba o upravljanju prijavama