Nowy klient? Register

Whistleblowing reporting channelCenimy Twoją opinię
Cenimy Twoją opinię
Cenimy Twoją opinięGrupa Stricker jest zobowiązana do utrzymywania przejrzystego środowiska biznesowego i wysokich standardów etyki biznesowej, opartych na zestawie zasad i wartości zorientowanych na zrównoważony rozwój, odpowiedzialność ekonomiczną, społeczną i środowiskową.

Cenimy bezpieczeństwo i szanujemy wszystkich, których dotyczy nasza działalność. Nasz sukces zależy od Ciebie.

Dlatego mamy do dyspozycji poufny i bezpieczny wewnętrzny kanał whistleblowingowy, który zapewnia skuteczną ochronę sygnalistów i ich anonimowość.

Dzięki temu możesz anonimowo przekazać nam swoją opinię.

Nasz kanał informowania o nieprawidłowościach jest częścią naszego pozycjonowania i powinien być wykorzystywany do zgłaszania sytuacji i zachowań, które mogą stanowić nieprawidłowości lub zachowania sprzeczne z zasadami i wartościami, według których się definiujemy i którymi się kierujemy, abyśmy mogli odzwierciedlić Państwa wkład w naszej polityce wewnętrznej.

 

Jak można wysłać anonimową wiadomość? Kliknij tutaj!

Przystąpimy do realizacji Twojego wniosku w sposób poufny oraz tak szybko jak to możliwe.

Zastanawiasz się, dlaczego wybraliśmy kanał WhistleB?

Wybraliśmy ten kanał, ponieważ jest to usługa świadczona przez WhistleB, Whistleblowing Centre, firmę zewnętrzną, a kanał komunikacji jest szyfrowany, chroniony hasłem.

Wszystkie zgłoszenia będą traktowane jako poufne.

Kto może złożyć tego typu reklamację?


Zgodnie z art. 2 regulaminu kanału, doniesienia o naruszeniach mogą składać mianowicie pracownicy, usługodawcy, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, właściciele udziałów, osoby należące do organów administracyjnych lub zarządzających albo do organów nadzorczych osób prawnych, w tym członkowie niewykonawczy, wolontariusze lub stażyści Strickera.

Ten kanał sprawozdawczy nie obejmuje zatem skarg klientów.


 

Rozporządzenie w sprawie zarządzania skargami


Grupa Stricker jest zobowiązana do utrzymywania przejrzystego środowiska biznesowego i wysokich standardów etyki biznesowej, opartych na zestawie zasad i wartości zorientowanych na zrównoważony rozwój, odpowiedzialność ekonomiczną, społeczną i środowiskową.

Cenimy bezpieczeństwo i szanujemy wszystkich, których dotyczy nasza działalność. Nasz sukces zależy od Ciebie.

Dlatego mamy do dyspozycji poufny i bezpieczny wewnętrzny kanał whistleblowingowy, który zapewnia skuteczną ochronę sygnalistów i ich anonimowość.

Dzięki temu możesz anonimowo przekazać nam swoją opinię.

Nasz kanał informowania o nieprawidłowościach jest częścią naszego pozycjonowania i powinien być wykorzystywany do zgłaszania sytuacji i zachowań, które mogą stanowić nieprawidłowości lub zachowania sprzeczne z zasadami i wartościami, według których się definiujemy i którymi się kierujemy, abyśmy mogli odzwierciedlić Państwa wkład w naszej polityce wewnętrznej.

 

Jak można wysłać anonimową wiadomość? Kliknij tutaj!

Przystąpimy do realizacji Twojego wniosku w sposób poufny oraz tak szybko jak to możliwe.

Zastanawiasz się, dlaczego wybraliśmy kanał WhistleB?

Wybraliśmy ten kanał, ponieważ jest to usługa świadczona przez WhistleB, Whistleblowing Centre, firmę zewnętrzną, a kanał komunikacji jest szyfrowany, chroniony hasłem.

Wszystkie zgłoszenia będą traktowane jako poufne.

Kto może złożyć tego typu reklamację?


Zgodnie z art. 2 regulaminu kanału, doniesienia o naruszeniach mogą składać mianowicie pracownicy, usługodawcy, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, właściciele udziałów, osoby należące do organów administracyjnych lub zarządzających albo do organów nadzorczych osób prawnych, w tym członkowie niewykonawczy, wolontariusze lub stażyści Strickera.

Ten kanał sprawozdawczy nie obejmuje zatem skarg klientów.


 

Rozporządzenie w sprawie zarządzania skargami

Kodeks Postępowania


Grupa Stricker jest zobowiązana do utrzymywania przejrzystego środowiska biznesowego i wysokich standardów etyki biznesowej, opartych na zestawie zasad i wartości zorientowanych na zrównoważony rozwój, odpowiedzialność ekonomiczną, społeczną i środowiskową.

Cenimy bezpieczeństwo i szanujemy wszystkich, których dotyczy nasza działalność. Nasz sukces zależy od Ciebie.

Dlatego mamy do dyspozycji poufny i bezpieczny wewnętrzny kanał whistleblowingowy, który zapewnia skuteczną ochronę sygnalistów i ich anonimowość.

Dzięki temu możesz anonimowo przekazać nam swoją opinię.

Nasz kanał informowania o nieprawidłowościach jest częścią naszego pozycjonowania i powinien być wykorzystywany do zgłaszania sytuacji i zachowań, które mogą stanowić nieprawidłowości lub zachowania sprzeczne z zasadami i wartościami, według których się definiujemy i którymi się kierujemy, abyśmy mogli odzwierciedlić Państwa wkład w naszej polityce wewnętrznej.

 

Jak można wysłać anonimową wiadomość? Kliknij tutaj!

Przystąpimy do realizacji Twojego wniosku w sposób poufny oraz tak szybko jak to możliwe.

Zastanawiasz się, dlaczego wybraliśmy kanał WhistleB?

Wybraliśmy ten kanał, ponieważ jest to usługa świadczona przez WhistleB, Whistleblowing Centre, firmę zewnętrzną, a kanał komunikacji jest szyfrowany, chroniony hasłem.

Wszystkie zgłoszenia będą traktowane jako poufne.

Kto może złożyć tego typu reklamację?


Zgodnie z art. 2 regulaminu kanału, doniesienia o naruszeniach mogą składać mianowicie pracownicy, usługodawcy, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, właściciele udziałów, osoby należące do organów administracyjnych lub zarządzających albo do organów nadzorczych osób prawnych, w tym członkowie niewykonawczy, wolontariusze lub stażyści Strickera.

Ten kanał sprawozdawczy nie obejmuje zatem skarg klientów.


 

Rozporządzenie w sprawie zarządzania skargami