Pravila o kolačićima

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila bolju uslugu i unapredila vaše iskustvo pregledavanja. Pretražujući, automatski pristajete na njihovu upotrebu. Saznajte više

прихвати све
Novi kupac? Register

Politike održivosti

Stricker pretpostavlja kvalitet kao ključni faktor za uspeh svoje strategije, podstičući kulturu kontinuiranog unapređenja na svim nivoima organizacije i veruje u pozitivno i inspirativno radno okruženje, zasnovano na etičkim principima, uz poštovanje ljudskih i radnih prava, životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu.

Strickerova kultura održivosti je zacementirana na integrisanom sistemu upravljanja, uključujući politiku, principe i vrednosti koje se prožimaju kroz strategiju, procese, projekte i odluke.

Integrisani sistem upravljanja primenjuje se na dizajn, razvoj, marketing i personalizaciju proizvoda za podršku reklamiranju i promociji sa sedištem kompanije u Murtedeu. Usvojeni sistem upravljanja primenjuje sve zahteve standarda NP EN ISO 9001:2015 (Upravljanje kvalitetom), NP EN ISO 14001:2015 (Upravljanje životnom sredinom) i NP ISO 45001:2019 (Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu).

Stricker stavlja akcenat na održivosti u svojim različitim segmentima, nastojeći da obezbedi politiku zasnovanu na sledećim stubovima:

• Integrisani sistem upravljanja
• Održivost proizvoda
• Životna sredina
• Bezbednost i zdravlje na radu
• Ljudska i radna prava
• Poslovna etika


SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM I ODRŽIVOST STRICKER PROIZVODA

1. Kontinuirano unapređivanje integrisanih sistema upravljanja;
2. Zadovoljenje potreba kupaca i svih ostalih zainteresovanih;
3. Uspostavljanje poverenja i rigoroznosti sa kupcima i dobavljačima uz minimalan mogući rizik za poslovanje i okruženje;
4. Promovisanje aktivnog učešća u eksternoj zajednici (kupci, poslovni partneri, institucije, između ostalih) kako bi se ispunili ciljevi;
5. Obezbeđivanje kvaliteta proizvoda u skladu sa zahtevima i očekivanjima kupaca;
6. Promovisanje dizajna svojih proizvoda i ulaganje u artikle sa manjim uticajem na životnu sredinu, odnosno korišćenjem materijala sa većim životnim potencijalom, recikliranih i reciklažnih;
7. Obezbeđivanje bezbednost proizvoda, usklađenost sa zakonima i propisima koji se na njih primenjuju.

ŽIVOTNA SREDINA

• Usklađivanje sa zakonskim i normativnim zahtevima zaštite životne sredine, kao što je primena dobre dobrovoljne prakse;
• Uključivanje ekoloških kriterijuma u procese, projekte i odluke;
• Zaštita životne sredine i sprečavanje zagađivanja, kroz održivo korišćenje resursa, kontrolu gasova i tečnih efluenta, smanjenjem/ponovnom upotrebom otpada koji nastaje u kompaniji, smanjenjem uticaja aktivnosti na životnu sredinu;
• Procenjivanje aspekata i uticaja na životnu sredinu kroz lanac snabdevanja od dobavljača do krajnjeg odredišta njegovih proizvoda, kako bi omogućili odgovarajuće opšte mere za održivi rast aktivnosti;
• Identifikovanje potencijalnih rizika za životnu sredinu, omogućavajući njihovo sprečavanje i predviđanje odgovarajućih mera za rešavanje vanrednih situacija na forumu za životnu sredinu;
• Promovisanje ekološke svesti kod zaposlenih, dobavljača, kupaca, potrošača i svih drugih zainteresovanih.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

• Poštovanje zakonskih i normativnih zahteva za bezbednost i zdravlje na radu, u pogledu primene dobre dobrovoljne prakse;
• Obezbeđivanje bezbednog i zdravog okruženja svojim zaposlenima;
• Identifikovanje opasnosti i procene rizika u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, a u cilju kontrole mogućih vanrednih situacija i sprečavanja ili smanjenja nesreća na radu i profesionalnih oboljenja;
• Uključenje bezbednosnih i zdravstvenih kriterijuma u procese, projekte i odluke;
• Promovisanje kulture bezbednosti i zdravlja u svojim aktivnostima.

LJUDSKA I RADNA PRAVA

• Obezbeđivanje pravednih uslova zarada i raspored rada usklađen sa funkcijama koje obavljaju zaposleni;
• Promovisanje kulture poštovanja među svim zaposlenima;
• Uvažavanje talenta i potencijala svojih zaposlenih, tražeći mogućnosti za podsticaj obuke i profesionalni razvoj, integrisanih u politiku upravljanja karijerom i evaluaciju učinka;
• Promovisanje jednake mogućnosti za sve zaposlene i za potencijalne zaposlene u fazama zapošljavanja i selekcije;
• Promovisanje zadovoljstva i profesionalne i lične realizacije svojih zaposlenih, kontinuirano traženje rešenja za poboljšanje uslova rada i usklađivanje profesionalnog sa ličnim životom.


POSLOVNA ETIKA

• Zabrana svake prakse prevare, korupcije i mita, kao i usvajanje ponašanja koje može stvoriti očekivanja favorizovanja u odnosima sa kompanijom;
• Delovanje u skladu sa zakonima o konkurenciji, u skladu sa pravilima i tržišnim kriterijumima i promovisanje lojalne konkurencije;
• Usvajanje mera kako bi se obezbedilo izuzeće od procesa donošenja odluka, u slučajevima potencijalnog sukoba interesa koji uključuje kompaniju;
• Održavanje politike sprečavanja nezakonitih praksi u finansijskim i računovodstvenim materijalima, kao što su fiskalne prevare i pranje novca;
• Poštovanje privatnosti podataka, uključujući lične podatke zaposlenih, kupaca i dobavljača, u skladu sa važećim zakonima o privatnosti.

Stricker pretpostavlja kvalitet kao ključni faktor za uspeh svoje strategije, podstičući kulturu kontinuiranog unapređenja na svim nivoima organizacije i veruje u pozitivno i inspirativno radno okruženje, zasnovano na etičkim principima, uz poštovanje ljudskih i radnih prava, životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu.

Strickerova kultura održivosti je zacementirana na integrisanom sistemu upravljanja, uključujući politiku, principe i vrednosti koje se prožimaju kroz strategiju, procese, projekte i odluke.

Integrisani sistem upravljanja primenjuje se na dizajn, razvoj, marketing i personalizaciju proizvoda za podršku reklamiranju i promociji sa sedištem kompanije u Murtedeu. Usvojeni sistem upravljanja primenjuje sve zahteve standarda NP EN ISO 9001:2015 (Upravljanje kvalitetom), NP EN ISO 14001:2015 (Upravljanje životnom sredinom) i NP ISO 45001:2019 (Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu).

Stricker stavlja akcenat na održivosti u svojim različitim segmentima, nastojeći da obezbedi politiku zasnovanu na sledećim stubovima:

• Integrisani sistem upravljanja
• Održivost proizvoda
• Životna sredina
• Bezbednost i zdravlje na radu
• Ljudska i radna prava
• Poslovna etika


SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM I ODRŽIVOST STRICKER PROIZVODA

1. Kontinuirano unapređivanje integrisanih sistema upravljanja;
2. Zadovoljenje potreba kupaca i svih ostalih zainteresovanih;
3. Uspostavljanje poverenja i rigoroznosti sa kupcima i dobavljačima uz minimalan mogući rizik za poslovanje i okruženje;
4. Promovisanje aktivnog učešća u eksternoj zajednici (kupci, poslovni partneri, institucije, između ostalih) kako bi se ispunili ciljevi;
5. Obezbeđivanje kvaliteta proizvoda u skladu sa zahtevima i očekivanjima kupaca;
6. Promovisanje dizajna svojih proizvoda i ulaganje u artikle sa manjim uticajem na životnu sredinu, odnosno korišćenjem materijala sa većim životnim potencijalom, recikliranih i reciklažnih;
7. Obezbeđivanje bezbednost proizvoda, usklađenost sa zakonima i propisima koji se na njih primenjuju.

ŽIVOTNA SREDINA

• Usklađivanje sa zakonskim i normativnim zahtevima zaštite životne sredine, kao što je primena dobre dobrovoljne prakse;
• Uključivanje ekoloških kriterijuma u procese, projekte i odluke;
• Zaštita životne sredine i sprečavanje zagađivanja, kroz održivo korišćenje resursa, kontrolu gasova i tečnih efluenta, smanjenjem/ponovnom upotrebom otpada koji nastaje u kompaniji, smanjenjem uticaja aktivnosti na životnu sredinu;
• Procenjivanje aspekata i uticaja na životnu sredinu kroz lanac snabdevanja od dobavljača do krajnjeg odredišta njegovih proizvoda, kako bi omogućili odgovarajuće opšte mere za održivi rast aktivnosti;
• Identifikovanje potencijalnih rizika za životnu sredinu, omogućavajući njihovo sprečavanje i predviđanje odgovarajućih mera za rešavanje vanrednih situacija na forumu za životnu sredinu;
• Promovisanje ekološke svesti kod zaposlenih, dobavljača, kupaca, potrošača i svih drugih zainteresovanih.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

• Poštovanje zakonskih i normativnih zahteva za bezbednost i zdravlje na radu, u pogledu primene dobre dobrovoljne prakse;
• Obezbeđivanje bezbednog i zdravog okruženja svojim zaposlenima;
• Identifikovanje opasnosti i procene rizika u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, a u cilju kontrole mogućih vanrednih situacija i sprečavanja ili smanjenja nesreća na radu i profesionalnih oboljenja;
• Uključenje bezbednosnih i zdravstvenih kriterijuma u procese, projekte i odluke;
• Promovisanje kulture bezbednosti i zdravlja u svojim aktivnostima.

LJUDSKA I RADNA PRAVA

• Obezbeđivanje pravednih uslova zarada i raspored rada usklađen sa funkcijama koje obavljaju zaposleni;
• Promovisanje kulture poštovanja među svim zaposlenima;
• Uvažavanje talenta i potencijala svojih zaposlenih, tražeći mogućnosti za podsticaj obuke i profesionalni razvoj, integrisanih u politiku upravljanja karijerom i evaluaciju učinka;
• Promovisanje jednake mogućnosti za sve zaposlene i za potencijalne zaposlene u fazama zapošljavanja i selekcije;
• Promovisanje zadovoljstva i profesionalne i lične realizacije svojih zaposlenih, kontinuirano traženje rešenja za poboljšanje uslova rada i usklađivanje profesionalnog sa ličnim životom.


POSLOVNA ETIKA

• Zabrana svake prakse prevare, korupcije i mita, kao i usvajanje ponašanja koje može stvoriti očekivanja favorizovanja u odnosima sa kompanijom;
• Delovanje u skladu sa zakonima o konkurenciji, u skladu sa pravilima i tržišnim kriterijumima i promovisanje lojalne konkurencije;
• Usvajanje mera kako bi se obezbedilo izuzeće od procesa donošenja odluka, u slučajevima potencijalnog sukoba interesa koji uključuje kompaniju;
• Održavanje politike sprečavanja nezakonitih praksi u finansijskim i računovodstvenim materijalima, kao što su fiskalne prevare i pranje novca;
• Poštovanje privatnosti podataka, uključujući lične podatke zaposlenih, kupaca i dobavljača, u skladu sa važećim zakonima o privatnosti.
Stricker pretpostavlja kvalitet kao ključni faktor za uspeh svoje strategije, podstičući kulturu kontinuiranog unapređenja na svim nivoima organizacije i veruje u pozitivno i inspirativno radno okruženje, zasnovano na etičkim principima, uz poštovanje ljudskih i radnih prava, životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu.

Strickerova kultura održivosti je zacementirana na integrisanom sistemu upravljanja, uključujući politiku, principe i vrednosti koje se prožimaju kroz strategiju, procese, projekte i odluke.

Integrisani sistem upravljanja primenjuje se na dizajn, razvoj, marketing i personalizaciju proizvoda za podršku reklamiranju i promociji sa sedištem kompanije u Murtedeu. Usvojeni sistem upravljanja primenjuje sve zahteve standarda NP EN ISO 9001:2015 (Upravljanje kvalitetom), NP EN ISO 14001:2015 (Upravljanje životnom sredinom) i NP ISO 45001:2019 (Upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu).

Stricker stavlja akcenat na održivosti u svojim različitim segmentima, nastojeći da obezbedi politiku zasnovanu na sledećim stubovima:

• Integrisani sistem upravljanja
• Održivost proizvoda
• Životna sredina
• Bezbednost i zdravlje na radu
• Ljudska i radna prava
• Poslovna etika


SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM I ODRŽIVOST STRICKER PROIZVODA

1. Kontinuirano unapređivanje integrisanih sistema upravljanja;
2. Zadovoljenje potreba kupaca i svih ostalih zainteresovanih;
3. Uspostavljanje poverenja i rigoroznosti sa kupcima i dobavljačima uz minimalan mogući rizik za poslovanje i okruženje;
4. Promovisanje aktivnog učešća u eksternoj zajednici (kupci, poslovni partneri, institucije, između ostalih) kako bi se ispunili ciljevi;
5. Obezbeđivanje kvaliteta proizvoda u skladu sa zahtevima i očekivanjima kupaca;
6. Promovisanje dizajna svojih proizvoda i ulaganje u artikle sa manjim uticajem na životnu sredinu, odnosno korišćenjem materijala sa većim životnim potencijalom, recikliranih i reciklažnih;
7. Obezbeđivanje bezbednost proizvoda, usklađenost sa zakonima i propisima koji se na njih primenjuju.

ŽIVOTNA SREDINA

• Usklađivanje sa zakonskim i normativnim zahtevima zaštite životne sredine, kao što je primena dobre dobrovoljne prakse;
• Uključivanje ekoloških kriterijuma u procese, projekte i odluke;
• Zaštita životne sredine i sprečavanje zagađivanja, kroz održivo korišćenje resursa, kontrolu gasova i tečnih efluenta, smanjenjem/ponovnom upotrebom otpada koji nastaje u kompaniji, smanjenjem uticaja aktivnosti na životnu sredinu;
• Procenjivanje aspekata i uticaja na životnu sredinu kroz lanac snabdevanja od dobavljača do krajnjeg odredišta njegovih proizvoda, kako bi omogućili odgovarajuće opšte mere za održivi rast aktivnosti;
• Identifikovanje potencijalnih rizika za životnu sredinu, omogućavajući njihovo sprečavanje i predviđanje odgovarajućih mera za rešavanje vanrednih situacija na forumu za životnu sredinu;
• Promovisanje ekološke svesti kod zaposlenih, dobavljača, kupaca, potrošača i svih drugih zainteresovanih.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

• Poštovanje zakonskih i normativnih zahteva za bezbednost i zdravlje na radu, u pogledu primene dobre dobrovoljne prakse;
• Obezbeđivanje bezbednog i zdravog okruženja svojim zaposlenima;
• Identifikovanje opasnosti i procene rizika u okviru Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, a u cilju kontrole mogućih vanrednih situacija i sprečavanja ili smanjenja nesreća na radu i profesionalnih oboljenja;
• Uključenje bezbednosnih i zdravstvenih kriterijuma u procese, projekte i odluke;
• Promovisanje kulture bezbednosti i zdravlja u svojim aktivnostima.

LJUDSKA I RADNA PRAVA

• Obezbeđivanje pravednih uslova zarada i raspored rada usklađen sa funkcijama koje obavljaju zaposleni;
• Promovisanje kulture poštovanja među svim zaposlenima;
• Uvažavanje talenta i potencijala svojih zaposlenih, tražeći mogućnosti za podsticaj obuke i profesionalni razvoj, integrisanih u politiku upravljanja karijerom i evaluaciju učinka;
• Promovisanje jednake mogućnosti za sve zaposlene i za potencijalne zaposlene u fazama zapošljavanja i selekcije;
• Promovisanje zadovoljstva i profesionalne i lične realizacije svojih zaposlenih, kontinuirano traženje rešenja za poboljšanje uslova rada i usklađivanje profesionalnog sa ličnim životom.


POSLOVNA ETIKA

• Zabrana svake prakse prevare, korupcije i mita, kao i usvajanje ponašanja koje može stvoriti očekivanja favorizovanja u odnosima sa kompanijom;
• Delovanje u skladu sa zakonima o konkurenciji, u skladu sa pravilima i tržišnim kriterijumima i promovisanje lojalne konkurencije;
• Usvajanje mera kako bi se obezbedilo izuzeće od procesa donošenja odluka, u slučajevima potencijalnog sukoba interesa koji uključuje kompaniju;
• Održavanje politike sprečavanja nezakonitih praksi u finansijskim i računovodstvenim materijalima, kao što su fiskalne prevare i pranje novca;
• Poštovanje privatnosti podataka, uključujući lične podatke zaposlenih, kupaca i dobavljača, u skladu sa važećim zakonima o privatnosti.