Pravila o kolačićima

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila bolju uslugu i unaprijedila Vaše iskustvo pregledavanja. Pretražujući, automatski pristajete na njihovu upotrebu. Saznajte više

Prihvatiti sve
Novi kupac? Register

Politike Održivosti

Stricker pretpostavlja kvalitetu kao ključni čimbenik za uspjeh svoje strategije, potičući kulturu stalnog poboljšanja na svim razinama organizacije i vjeruje u pozitivno i inspirativno radno okruženje, temeljeno na etičkim načelima, uz poštivanje ljudskih i radnih prava, za okoliš i sigurnost i zdravlje na radu.
Kultura odživosti Strickera, učvršćena je na integriranom sustavu upravljanja, uključujući politiku, načela i vrijednosti u svojoj strategiji, procesima, projektima i odlukama. Stricker preuzima predanost kvaliteti i održivosti u svojim različitim segmentima, nastojeći osigurati politiku koja se temelji na sljedećim stupovima:

• Integrirani sustav upravljanja
• Održivost proizvoda
• Okoliš
• Sigurnost i zdravlje na radu
• Ljudska i radna prava
• Poslovna etika


SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM I ODRŽIVOST STRICKEROVIH PROIZVODA

1. Kontinuirani napredak integriranog sustava upravljanja;
2. Potpuno zadovoljenje potreba kupaca i svih ostalih zainteresiranih;
3. Osiguravanje poslovnih odnosa povjerenja i strogosti s kupcima i dobavljačima uz minimalan mogući rizik za poslovanje i okoliš;
4. Promicanje aktivnog sudjelovanja i vanjskoj zajednici (kupcima, poslovnim partnerima, institucijama, između ostalog) kako bi se ispunili ciljevi;
5. Osiguranje kvalitete proizvoda u skladu sa zahtjevima i očekivanjima kupaca;
6. Promicanje dizajna vlastitih proizvoda, ulaganje u artikle s manjim utjecajem na okoliš korištenjem materijala s većim životnim potencijalom: reciklirano i reciklirajuće;
7. Osiguranje sigurnosti proizvoda, sukladnost sa zakonima i propisima koji se na njih odnose.

OKOLIŠ

• Pridržavanje zakonskih i normativnih zahtjeva za okoliš, kao što je primjena dobrih dobrovoljnih praksi;
• Uključivanje ekoloških kriterija u procese, projekte i odluke;
• Zaštita okoliša i sprječavanje onečišćenja, kroz održivo korištenje resursa, kontrolu plina i tekućih otpadnih voda, smanjenjem/ponovnom uporabom otpada koji nastaje u poduzeću, smanjujući utjecaj aktivnosti na okoliš;
• Procijena i utjecaj na okoliš u cijelom opskrbnom lancu od dobavljača do konačnog odredišta proizvoda, kako bi se omogućile odgovarajuće opće mjere za održivi rast aktivnosti;
• Identificiranje potencijalnog rizika za okoliš, omogućavajući njihovu prevenciju i predviđanje odgovarajućih mjera za rješavanje izvanrednih situacija foruma za okoliš;
• Promicanje ekološke svijesti kod zaposlenika, dobavljača, kupaca, potrošača i svih ostalih zainteresiranih.

SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU

• Pridržavanje zakonskih i normativnih zahtjeva za sigurnost i zdravlje na radu, kao i iprimjena ​​dobrovoljne praksu;
• Osiguravanje sigurnog i zdravog okruženja svojim zaposlenicima;
• Identifiikacija opasnosti i procijena rizike prema Sigurnosti na radu u svojim aktivnostima, s ciljem kontrole mogućih izvanrednih situacija i sprječavanja ili smanjenja nesreća na radu i profesionalnih bolesti;
• Uključenje sigurnosnih i zdravstvenih kriterija u procese, projekte i odluke;
• Promicanje kulture sigurnosti i zdravlja u svojim aktivnostima.

LJUDSKA I RADNA PRAVA

• Osiguravanje pravedne uvjete plaća i rasporede rada usklađene s funkcijama koje obavljaju zaposlenici;
• Promicanje kulture poštovanja među svim zaposlenicima;
• Cjenjenje talenta i potencijala svojih zaposlenika, tražeći prilike za poticanje obuke i profesionalnog razvoja, integrirane u politiku upravljanja karijerom i ocjenu učinka;
• Promicanje jednake mogućnosti za sve zaposlenike tijekom njihovog putovanja u poduzeću i za potencijalne zaposlenike u fazama zapošljavanja i selekcije;
• Promicanje zadovoljstva te profesionalne i osobne realizacije svojih zaposlenika, neprestano tražeći rješenja za poboljšanje njihovih radnih uvjeta i usklađivanje profesionalnog i osobnog života.

Pravni dokumeniti:


POSLOVNA ETIKA

• Zabranana svake prake prijevare, korupcije i podmićivanja, kao i usvajanje ponašanja koja mogu stvoriti očekivanja favoriziranja u odnosima s tvrtkom;
• Djelovanje u skladu sa zakonima o tržišnom natjecanju, prema pravilima i tržišnim kriterijima te promicati lojalnu konkurenciju;
• Usvajanje mjera kako bi se osiguralo izuzeće od procesa donošenja odluka, u slučajevima potencijalnog sukoba interesa koji uključuje tvrtku;
• Održavanje politike sprječavanja nezakonitih radnji u financijskim i računovodstvenim materijalima, kao što su fiskalne prijevare i pranje novca;
• Poštivanje privatnost podataka, uključujući osobne podatke zaposlenika, kupaca i dobavljača, u skladu s primjenjivim zakonima o privatnosti.

Stricker pretpostavlja kvalitetu kao ključni čimbenik za uspjeh svoje strategije, potičući kulturu stalnog poboljšanja na svim razinama organizacije i vjeruje u pozitivno i inspirativno radno okruženje, temeljeno na etičkim načelima, uz poštivanje ljudskih i radnih prava, za okoliš i sigurnost i zdravlje na radu.
Kultura odživosti Strickera, učvršćena je na integriranom sustavu upravljanja, uključujući politiku, načela i vrijednosti u svojoj strategiji, procesima, projektima i odlukama. Stricker preuzima predanost kvaliteti i održivosti u svojim različitim segmentima, nastojeći osigurati politiku koja se temelji na sljedećim stupovima:

• Integrirani sustav upravljanja
• Održivost proizvoda
• Okoliš
• Sigurnost i zdravlje na radu
• Ljudska i radna prava
• Poslovna etika


SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM I ODRŽIVOST STRICKEROVIH PROIZVODA

1. Kontinuirani napredak integriranog sustava upravljanja;
2. Potpuno zadovoljenje potreba kupaca i svih ostalih zainteresiranih;
3. Osiguravanje poslovnih odnosa povjerenja i strogosti s kupcima i dobavljačima uz minimalan mogući rizik za poslovanje i okoliš;
4. Promicanje aktivnog sudjelovanja i vanjskoj zajednici (kupcima, poslovnim partnerima, institucijama, između ostalog) kako bi se ispunili ciljevi;
5. Osiguranje kvalitete proizvoda u skladu sa zahtjevima i očekivanjima kupaca;
6. Promicanje dizajna vlastitih proizvoda, ulaganje u artikle s manjim utjecajem na okoliš korištenjem materijala s većim životnim potencijalom: reciklirano i reciklirajuće;
7. Osiguranje sigurnosti proizvoda, sukladnost sa zakonima i propisima koji se na njih odnose.

OKOLIŠ

• Pridržavanje zakonskih i normativnih zahtjeva za okoliš, kao što je primjena dobrih dobrovoljnih praksi;
• Uključivanje ekoloških kriterija u procese, projekte i odluke;
• Zaštita okoliša i sprječavanje onečišćenja, kroz održivo korištenje resursa, kontrolu plina i tekućih otpadnih voda, smanjenjem/ponovnom uporabom otpada koji nastaje u poduzeću, smanjujući utjecaj aktivnosti na okoliš;
• Procijena i utjecaj na okoliš u cijelom opskrbnom lancu od dobavljača do konačnog odredišta proizvoda, kako bi se omogućile odgovarajuće opće mjere za održivi rast aktivnosti;
• Identificiranje potencijalnog rizika za okoliš, omogućavajući njihovu prevenciju i predviđanje odgovarajućih mjera za rješavanje izvanrednih situacija foruma za okoliš;
• Promicanje ekološke svijesti kod zaposlenika, dobavljača, kupaca, potrošača i svih ostalih zainteresiranih.

SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU

• Pridržavanje zakonskih i normativnih zahtjeva za sigurnost i zdravlje na radu, kao i iprimjena ​​dobrovoljne praksu;
• Osiguravanje sigurnog i zdravog okruženja svojim zaposlenicima;
• Identifiikacija opasnosti i procijena rizike prema Sigurnosti na radu u svojim aktivnostima, s ciljem kontrole mogućih izvanrednih situacija i sprječavanja ili smanjenja nesreća na radu i profesionalnih bolesti;
• Uključenje sigurnosnih i zdravstvenih kriterija u procese, projekte i odluke;
• Promicanje kulture sigurnosti i zdravlja u svojim aktivnostima.

LJUDSKA I RADNA PRAVA

• Osiguravanje pravedne uvjete plaća i rasporede rada usklađene s funkcijama koje obavljaju zaposlenici;
• Promicanje kulture poštovanja među svim zaposlenicima;
• Cjenjenje talenta i potencijala svojih zaposlenika, tražeći prilike za poticanje obuke i profesionalnog razvoja, integrirane u politiku upravljanja karijerom i ocjenu učinka;
• Promicanje jednake mogućnosti za sve zaposlenike tijekom njihovog putovanja u poduzeću i za potencijalne zaposlenike u fazama zapošljavanja i selekcije;
• Promicanje zadovoljstva te profesionalne i osobne realizacije svojih zaposlenika, neprestano tražeći rješenja za poboljšanje njihovih radnih uvjeta i usklađivanje profesionalnog i osobnog života.

Pravni dokumeniti:


POSLOVNA ETIKA

• Zabranana svake prake prijevare, korupcije i podmićivanja, kao i usvajanje ponašanja koja mogu stvoriti očekivanja favoriziranja u odnosima s tvrtkom;
• Djelovanje u skladu sa zakonima o tržišnom natjecanju, prema pravilima i tržišnim kriterijima te promicati lojalnu konkurenciju;
• Usvajanje mjera kako bi se osiguralo izuzeće od procesa donošenja odluka, u slučajevima potencijalnog sukoba interesa koji uključuje tvrtku;
• Održavanje politike sprječavanja nezakonitih radnji u financijskim i računovodstvenim materijalima, kao što su fiskalne prijevare i pranje novca;
• Poštivanje privatnost podataka, uključujući osobne podatke zaposlenika, kupaca i dobavljača, u skladu s primjenjivim zakonima o privatnosti.

Stricker pretpostavlja kvalitetu kao ključni čimbenik za uspjeh svoje strategije, potičući kulturu stalnog poboljšanja na svim razinama organizacije i vjeruje u pozitivno i inspirativno radno okruženje, temeljeno na etičkim načelima, uz poštivanje ljudskih i radnih prava, za okoliš i sigurnost i zdravlje na radu.
Kultura odživosti Strickera, učvršćena je na integriranom sustavu upravljanja, uključujući politiku, načela i vrijednosti u svojoj strategiji, procesima, projektima i odlukama. Stricker preuzima predanost kvaliteti i održivosti u svojim različitim segmentima, nastojeći osigurati politiku koja se temelji na sljedećim stupovima:

• Integrirani sustav upravljanja
• Održivost proizvoda
• Okoliš
• Sigurnost i zdravlje na radu
• Ljudska i radna prava
• Poslovna etika


SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM I ODRŽIVOST STRICKEROVIH PROIZVODA

1. Kontinuirani napredak integriranog sustava upravljanja;
2. Potpuno zadovoljenje potreba kupaca i svih ostalih zainteresiranih;
3. Osiguravanje poslovnih odnosa povjerenja i strogosti s kupcima i dobavljačima uz minimalan mogući rizik za poslovanje i okoliš;
4. Promicanje aktivnog sudjelovanja i vanjskoj zajednici (kupcima, poslovnim partnerima, institucijama, između ostalog) kako bi se ispunili ciljevi;
5. Osiguranje kvalitete proizvoda u skladu sa zahtjevima i očekivanjima kupaca;
6. Promicanje dizajna vlastitih proizvoda, ulaganje u artikle s manjim utjecajem na okoliš korištenjem materijala s većim životnim potencijalom: reciklirano i reciklirajuće;
7. Osiguranje sigurnosti proizvoda, sukladnost sa zakonima i propisima koji se na njih odnose.

OKOLIŠ

• Pridržavanje zakonskih i normativnih zahtjeva za okoliš, kao što je primjena dobrih dobrovoljnih praksi;
• Uključivanje ekoloških kriterija u procese, projekte i odluke;
• Zaštita okoliša i sprječavanje onečišćenja, kroz održivo korištenje resursa, kontrolu plina i tekućih otpadnih voda, smanjenjem/ponovnom uporabom otpada koji nastaje u poduzeću, smanjujući utjecaj aktivnosti na okoliš;
• Procijena i utjecaj na okoliš u cijelom opskrbnom lancu od dobavljača do konačnog odredišta proizvoda, kako bi se omogućile odgovarajuće opće mjere za održivi rast aktivnosti;
• Identificiranje potencijalnog rizika za okoliš, omogućavajući njihovu prevenciju i predviđanje odgovarajućih mjera za rješavanje izvanrednih situacija foruma za okoliš;
• Promicanje ekološke svijesti kod zaposlenika, dobavljača, kupaca, potrošača i svih ostalih zainteresiranih.

SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU

• Pridržavanje zakonskih i normativnih zahtjeva za sigurnost i zdravlje na radu, kao i iprimjena ​​dobrovoljne praksu;
• Osiguravanje sigurnog i zdravog okruženja svojim zaposlenicima;
• Identifiikacija opasnosti i procijena rizike prema Sigurnosti na radu u svojim aktivnostima, s ciljem kontrole mogućih izvanrednih situacija i sprječavanja ili smanjenja nesreća na radu i profesionalnih bolesti;
• Uključenje sigurnosnih i zdravstvenih kriterija u procese, projekte i odluke;
• Promicanje kulture sigurnosti i zdravlja u svojim aktivnostima.

LJUDSKA I RADNA PRAVA

• Osiguravanje pravedne uvjete plaća i rasporede rada usklađene s funkcijama koje obavljaju zaposlenici;
• Promicanje kulture poštovanja među svim zaposlenicima;
• Cjenjenje talenta i potencijala svojih zaposlenika, tražeći prilike za poticanje obuke i profesionalnog razvoja, integrirane u politiku upravljanja karijerom i ocjenu učinka;
• Promicanje jednake mogućnosti za sve zaposlenike tijekom njihovog putovanja u poduzeću i za potencijalne zaposlenike u fazama zapošljavanja i selekcije;
• Promicanje zadovoljstva te profesionalne i osobne realizacije svojih zaposlenika, neprestano tražeći rješenja za poboljšanje njihovih radnih uvjeta i usklađivanje profesionalnog i osobnog života.

Pravni dokumeniti:


POSLOVNA ETIKA

• Zabranana svake prake prijevare, korupcije i podmićivanja, kao i usvajanje ponašanja koja mogu stvoriti očekivanja favoriziranja u odnosima s tvrtkom;
• Djelovanje u skladu sa zakonima o tržišnom natjecanju, prema pravilima i tržišnim kriterijima te promicati lojalnu konkurenciju;
• Usvajanje mjera kako bi se osiguralo izuzeće od procesa donošenja odluka, u slučajevima potencijalnog sukoba interesa koji uključuje tvrtku;
• Održavanje politike sprječavanja nezakonitih radnji u financijskim i računovodstvenim materijalima, kao što su fiskalne prijevare i pranje novca;
• Poštivanje privatnost podataka, uključujući osobne podatke zaposlenika, kupaca i dobavljača, u skladu s primjenjivim zakonima o privatnosti.