Novi kupac? Register

Politike Održivosti

Stricker pretpostavlja kvalitetu kao ključni čimbenik za uspjeh svoje strategije, potičući kulturu stalnog poboljšanja na svim razinama organizacije i vjeruje u pozitivno i inspirativno radno okruženje, temeljeno na etičkim načelima, uz poštivanje ljudskih i radnih prava, za okoliš i sigurnost i zdravlje na radu.

Kultura odživosti Strickera, učvršćena je na integriranom sustavu upravljanja, uključujući politiku, načela i vrijednosti u svojoj strategiji, procesima, projektima i odlukama.

Integrirani sustav upravljanja primjenjuje se na dizajn, razvoj, marketing i personalizaciju proizvoda za podršku oglašavanja i promocije u sjedištu tvrtke u Murtedeu. Usvojeni sustav upravljanja primjenjuje sve zahtjeve standarda NP EN ISO 9001:2015 (Upravljanje kvalitetom), NP EN ISO 14001:2015 (Upravljanje okolišem) i NP ISO 45001:2019 (Upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu).

Stricker preuzima predanost kvaliteti i održivosti u svojim različitim segmentima, nastojeći osigurati politiku koja se temelji na sljedećim stupovima:

• Integrirani sustav upravljanja
• Održivost proizvoda
• Okoliš
• Sigurnost i zdravlje na radu
• Ljudska i radna prava
• Poslovna etika


SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM I ODRŽIVOST STRICKEROVIH PROIZVODA

1. Kontinuirani napredak integriranog sustava upravljanja;
2. Potpuno zadovoljenje potreba kupaca i svih ostalih zainteresiranih;
3. Osiguravanje poslovnih odnosa povjerenja i strogosti s kupcima i dobavljačima uz minimalan mogući rizik za poslovanje i okoliš;
4. Promicanje aktivnog sudjelovanja i vanjskoj zajednici (kupcima, poslovnim partnerima, institucijama, između ostalog) kako bi se ispunili ciljevi;
5. Osiguranje kvalitete proizvoda u skladu sa zahtjevima i očekivanjima kupaca;
6. Promicanje dizajna vlastitih proizvoda, ulaganje u artikle s manjim utjecajem na okoliš korištenjem materijala s većim životnim potencijalom: reciklirano i reciklirajuće;
7. Osiguranje sigurnosti proizvoda, sukladnost sa zakonima i propisima koji se na njih odnose.

OKOLIŠ

• Pridržavanje zakonskih i normativnih zahtjeva za okoliš, kao što je primjena dobrih dobrovoljnih praksi;
• Uključivanje ekoloških kriterija u procese, projekte i odluke;
• Zaštita okoliša i sprječavanje onečišćenja, kroz održivo korištenje resursa, kontrolu plina i tekućih otpadnih voda, smanjenjem/ponovnom uporabom otpada koji nastaje u poduzeću, smanjujući utjecaj aktivnosti na okoliš;
• Procijena i utjecaj na okoliš u cijelom opskrbnom lancu od dobavljača do konačnog odredišta proizvoda, kako bi se omogućile odgovarajuće opće mjere za održivi rast aktivnosti;
• Identificiranje potencijalnog rizika za okoliš, omogućavajući njihovu prevenciju i predviđanje odgovarajućih mjera za rješavanje izvanrednih situacija foruma za okoliš;
• Promicanje ekološke svijesti kod zaposlenika, dobavljača, kupaca, potrošača i svih ostalih zainteresiranih.

SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU

• Pridržavanje zakonskih i normativnih zahtjeva za sigurnost i zdravlje na radu, kao i iprimjena ​​dobrovoljne praksu;
• Osiguravanje sigurnog i zdravog okruženja svojim zaposlenicima;
• Identifiikacija opasnosti i procijena rizike prema Sigurnosti na radu u svojim aktivnostima, s ciljem kontrole mogućih izvanrednih situacija i sprječavanja ili smanjenja nesreća na radu i profesionalnih bolesti;
• Uključenje sigurnosnih i zdravstvenih kriterija u procese, projekte i odluke;
• Promicanje kulture sigurnosti i zdravlja u svojim aktivnostima.

LJUDSKA I RADNA PRAVA

• Osiguravanje pravedne uvjete plaća i rasporede rada usklađene s funkcijama koje obavljaju zaposlenici;
• Promicanje kulture poštovanja među svim zaposlenicima;
• Cjenjenje talenta i potencijala svojih zaposlenika, tražeći prilike za poticanje obuke i profesionalnog razvoja, integrirane u politiku upravljanja karijerom i ocjenu učinka;
• Promicanje jednake mogućnosti za sve zaposlenike tijekom njihovog putovanja u poduzeću i za potencijalne zaposlenike u fazama zapošljavanja i selekcije;
• Promicanje zadovoljstva te profesionalne i osobne realizacije svojih zaposlenika, neprestano tražeći rješenja za poboljšanje njihovih radnih uvjeta i usklađivanje profesionalnog i osobnog života.

Pravni dokumeniti:


POSLOVNA ETIKA

• Zabranana svake prake prijevare, korupcije i podmićivanja, kao i usvajanje ponašanja koja mogu stvoriti očekivanja favoriziranja u odnosima s tvrtkom;
• Djelovanje u skladu sa zakonima o tržišnom natjecanju, prema pravilima i tržišnim kriterijima te promicati lojalnu konkurenciju;
• Usvajanje mjera kako bi se osiguralo izuzeće od procesa donošenja odluka, u slučajevima potencijalnog sukoba interesa koji uključuje tvrtku;
• Održavanje politike sprječavanja nezakonitih radnji u financijskim i računovodstvenim materijalima, kao što su fiskalne prijevare i pranje novca;
• Poštivanje privatnost podataka, uključujući osobne podatke zaposlenika, kupaca i dobavljača, u skladu s primjenjivim zakonima o privatnosti.

Stricker pretpostavlja kvalitetu kao ključni čimbenik za uspjeh svoje strategije, potičući kulturu stalnog poboljšanja na svim razinama organizacije i vjeruje u pozitivno i inspirativno radno okruženje, temeljeno na etičkim načelima, uz poštivanje ljudskih i radnih prava, za okoliš i sigurnost i zdravlje na radu.

Kultura odživosti Strickera, učvršćena je na integriranom sustavu upravljanja, uključujući politiku, načela i vrijednosti u svojoj strategiji, procesima, projektima i odlukama.

Integrirani sustav upravljanja primjenjuje se na dizajn, razvoj, marketing i personalizaciju proizvoda za podršku oglašavanja i promocije u sjedištu tvrtke u Murtedeu. Usvojeni sustav upravljanja primjenjuje sve zahtjeve standarda NP EN ISO 9001:2015 (Upravljanje kvalitetom), NP EN ISO 14001:2015 (Upravljanje okolišem) i NP ISO 45001:2019 (Upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu).

Stricker preuzima predanost kvaliteti i održivosti u svojim različitim segmentima, nastojeći osigurati politiku koja se temelji na sljedećim stupovima:

• Integrirani sustav upravljanja
• Održivost proizvoda
• Okoliš
• Sigurnost i zdravlje na radu
• Ljudska i radna prava
• Poslovna etika


SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM I ODRŽIVOST STRICKEROVIH PROIZVODA

1. Kontinuirani napredak integriranog sustava upravljanja;
2. Potpuno zadovoljenje potreba kupaca i svih ostalih zainteresiranih;
3. Osiguravanje poslovnih odnosa povjerenja i strogosti s kupcima i dobavljačima uz minimalan mogući rizik za poslovanje i okoliš;
4. Promicanje aktivnog sudjelovanja i vanjskoj zajednici (kupcima, poslovnim partnerima, institucijama, između ostalog) kako bi se ispunili ciljevi;
5. Osiguranje kvalitete proizvoda u skladu sa zahtjevima i očekivanjima kupaca;
6. Promicanje dizajna vlastitih proizvoda, ulaganje u artikle s manjim utjecajem na okoliš korištenjem materijala s većim životnim potencijalom: reciklirano i reciklirajuće;
7. Osiguranje sigurnosti proizvoda, sukladnost sa zakonima i propisima koji se na njih odnose.

OKOLIŠ

• Pridržavanje zakonskih i normativnih zahtjeva za okoliš, kao što je primjena dobrih dobrovoljnih praksi;
• Uključivanje ekoloških kriterija u procese, projekte i odluke;
• Zaštita okoliša i sprječavanje onečišćenja, kroz održivo korištenje resursa, kontrolu plina i tekućih otpadnih voda, smanjenjem/ponovnom uporabom otpada koji nastaje u poduzeću, smanjujući utjecaj aktivnosti na okoliš;
• Procijena i utjecaj na okoliš u cijelom opskrbnom lancu od dobavljača do konačnog odredišta proizvoda, kako bi se omogućile odgovarajuće opće mjere za održivi rast aktivnosti;
• Identificiranje potencijalnog rizika za okoliš, omogućavajući njihovu prevenciju i predviđanje odgovarajućih mjera za rješavanje izvanrednih situacija foruma za okoliš;
• Promicanje ekološke svijesti kod zaposlenika, dobavljača, kupaca, potrošača i svih ostalih zainteresiranih.

SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU

• Pridržavanje zakonskih i normativnih zahtjeva za sigurnost i zdravlje na radu, kao i iprimjena ​​dobrovoljne praksu;
• Osiguravanje sigurnog i zdravog okruženja svojim zaposlenicima;
• Identifiikacija opasnosti i procijena rizike prema Sigurnosti na radu u svojim aktivnostima, s ciljem kontrole mogućih izvanrednih situacija i sprječavanja ili smanjenja nesreća na radu i profesionalnih bolesti;
• Uključenje sigurnosnih i zdravstvenih kriterija u procese, projekte i odluke;
• Promicanje kulture sigurnosti i zdravlja u svojim aktivnostima.

LJUDSKA I RADNA PRAVA

• Osiguravanje pravedne uvjete plaća i rasporede rada usklađene s funkcijama koje obavljaju zaposlenici;
• Promicanje kulture poštovanja među svim zaposlenicima;
• Cjenjenje talenta i potencijala svojih zaposlenika, tražeći prilike za poticanje obuke i profesionalnog razvoja, integrirane u politiku upravljanja karijerom i ocjenu učinka;
• Promicanje jednake mogućnosti za sve zaposlenike tijekom njihovog putovanja u poduzeću i za potencijalne zaposlenike u fazama zapošljavanja i selekcije;
• Promicanje zadovoljstva te profesionalne i osobne realizacije svojih zaposlenika, neprestano tražeći rješenja za poboljšanje njihovih radnih uvjeta i usklađivanje profesionalnog i osobnog života.

Pravni dokumeniti:


POSLOVNA ETIKA

• Zabranana svake prake prijevare, korupcije i podmićivanja, kao i usvajanje ponašanja koja mogu stvoriti očekivanja favoriziranja u odnosima s tvrtkom;
• Djelovanje u skladu sa zakonima o tržišnom natjecanju, prema pravilima i tržišnim kriterijima te promicati lojalnu konkurenciju;
• Usvajanje mjera kako bi se osiguralo izuzeće od procesa donošenja odluka, u slučajevima potencijalnog sukoba interesa koji uključuje tvrtku;
• Održavanje politike sprječavanja nezakonitih radnji u financijskim i računovodstvenim materijalima, kao što su fiskalne prijevare i pranje novca;
• Poštivanje privatnost podataka, uključujući osobne podatke zaposlenika, kupaca i dobavljača, u skladu s primjenjivim zakonima o privatnosti.
Stricker pretpostavlja kvalitetu kao ključni čimbenik za uspjeh svoje strategije, potičući kulturu stalnog poboljšanja na svim razinama organizacije i vjeruje u pozitivno i inspirativno radno okruženje, temeljeno na etičkim načelima, uz poštivanje ljudskih i radnih prava, za okoliš i sigurnost i zdravlje na radu.

Kultura odživosti Strickera, učvršćena je na integriranom sustavu upravljanja, uključujući politiku, načela i vrijednosti u svojoj strategiji, procesima, projektima i odlukama.

Integrirani sustav upravljanja primjenjuje se na dizajn, razvoj, marketing i personalizaciju proizvoda za podršku oglašavanja i promocije u sjedištu tvrtke u Murtedeu. Usvojeni sustav upravljanja primjenjuje sve zahtjeve standarda NP EN ISO 9001:2015 (Upravljanje kvalitetom), NP EN ISO 14001:2015 (Upravljanje okolišem) i NP ISO 45001:2019 (Upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu).

Stricker preuzima predanost kvaliteti i održivosti u svojim različitim segmentima, nastojeći osigurati politiku koja se temelji na sljedećim stupovima:

• Integrirani sustav upravljanja
• Održivost proizvoda
• Okoliš
• Sigurnost i zdravlje na radu
• Ljudska i radna prava
• Poslovna etika


SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM I ODRŽIVOST STRICKEROVIH PROIZVODA

1. Kontinuirani napredak integriranog sustava upravljanja;
2. Potpuno zadovoljenje potreba kupaca i svih ostalih zainteresiranih;
3. Osiguravanje poslovnih odnosa povjerenja i strogosti s kupcima i dobavljačima uz minimalan mogući rizik za poslovanje i okoliš;
4. Promicanje aktivnog sudjelovanja i vanjskoj zajednici (kupcima, poslovnim partnerima, institucijama, između ostalog) kako bi se ispunili ciljevi;
5. Osiguranje kvalitete proizvoda u skladu sa zahtjevima i očekivanjima kupaca;
6. Promicanje dizajna vlastitih proizvoda, ulaganje u artikle s manjim utjecajem na okoliš korištenjem materijala s većim životnim potencijalom: reciklirano i reciklirajuće;
7. Osiguranje sigurnosti proizvoda, sukladnost sa zakonima i propisima koji se na njih odnose.

OKOLIŠ

• Pridržavanje zakonskih i normativnih zahtjeva za okoliš, kao što je primjena dobrih dobrovoljnih praksi;
• Uključivanje ekoloških kriterija u procese, projekte i odluke;
• Zaštita okoliša i sprječavanje onečišćenja, kroz održivo korištenje resursa, kontrolu plina i tekućih otpadnih voda, smanjenjem/ponovnom uporabom otpada koji nastaje u poduzeću, smanjujući utjecaj aktivnosti na okoliš;
• Procijena i utjecaj na okoliš u cijelom opskrbnom lancu od dobavljača do konačnog odredišta proizvoda, kako bi se omogućile odgovarajuće opće mjere za održivi rast aktivnosti;
• Identificiranje potencijalnog rizika za okoliš, omogućavajući njihovu prevenciju i predviđanje odgovarajućih mjera za rješavanje izvanrednih situacija foruma za okoliš;
• Promicanje ekološke svijesti kod zaposlenika, dobavljača, kupaca, potrošača i svih ostalih zainteresiranih.

SIGURNOST I ZDRAVLJE NA RADU

• Pridržavanje zakonskih i normativnih zahtjeva za sigurnost i zdravlje na radu, kao i iprimjena ​​dobrovoljne praksu;
• Osiguravanje sigurnog i zdravog okruženja svojim zaposlenicima;
• Identifiikacija opasnosti i procijena rizike prema Sigurnosti na radu u svojim aktivnostima, s ciljem kontrole mogućih izvanrednih situacija i sprječavanja ili smanjenja nesreća na radu i profesionalnih bolesti;
• Uključenje sigurnosnih i zdravstvenih kriterija u procese, projekte i odluke;
• Promicanje kulture sigurnosti i zdravlja u svojim aktivnostima.

LJUDSKA I RADNA PRAVA

• Osiguravanje pravedne uvjete plaća i rasporede rada usklađene s funkcijama koje obavljaju zaposlenici;
• Promicanje kulture poštovanja među svim zaposlenicima;
• Cjenjenje talenta i potencijala svojih zaposlenika, tražeći prilike za poticanje obuke i profesionalnog razvoja, integrirane u politiku upravljanja karijerom i ocjenu učinka;
• Promicanje jednake mogućnosti za sve zaposlenike tijekom njihovog putovanja u poduzeću i za potencijalne zaposlenike u fazama zapošljavanja i selekcije;
• Promicanje zadovoljstva te profesionalne i osobne realizacije svojih zaposlenika, neprestano tražeći rješenja za poboljšanje njihovih radnih uvjeta i usklađivanje profesionalnog i osobnog života.

Pravni dokumeniti:


POSLOVNA ETIKA

• Zabranana svake prake prijevare, korupcije i podmićivanja, kao i usvajanje ponašanja koja mogu stvoriti očekivanja favoriziranja u odnosima s tvrtkom;
• Djelovanje u skladu sa zakonima o tržišnom natjecanju, prema pravilima i tržišnim kriterijima te promicati lojalnu konkurenciju;
• Usvajanje mjera kako bi se osiguralo izuzeće od procesa donošenja odluka, u slučajevima potencijalnog sukoba interesa koji uključuje tvrtku;
• Održavanje politike sprječavanja nezakonitih radnji u financijskim i računovodstvenim materijalima, kao što su fiskalne prijevare i pranje novca;
• Poštivanje privatnost podataka, uključujući osobne podatke zaposlenika, kupaca i dobavljača, u skladu s primjenjivim zakonima o privatnosti.