Új vásárló? Register

Fenntarthatósági politika

A Stricker a minőséget kulcsfontosságú tényezőnek tekinti stratégiája sikerében, ösztönzi a folyamatos fejlődés kultúráját a szervezet minden szintjén, és hisz a pozitív és inspiráló, etikai elveken alapuló munkakörnyezetben, amely tiszteletben tartja az emberi és munkajogokat, a környezet, valamint a munkahelyi biztonság és egészség védelmét.

Az integrált irányítási rendszer a reklám- és promóciótámogató termékek tervezésére, fejlesztésére, marketingjére és személyre szabására vonatkozik a vállalat murtedei székhelyén. Az elfogadott irányítási rendszer az NP EN ISO 9001:2015 (minőségirányításra), az NP EN ISO 14001:2015 (környezetigazdálkodásra) és az NP ISO 45001:2019 (munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítására) vonatkozó szabványok valamennyi követelményét alkalmazza.

A Stricker fenntarthatósági kultúrája egy integrált irányítási rendszeren nyugszik, beleértve a stratégiáját, az elveit és értékeit, valamint a folyamatokat, projekteket és döntéseket. A Stricker a minőség és a fenntarthatóság iránt tevékenysége különböző ágazataiban, és a következő pilléreken alapuló politikát kíván biztosítani:

• Integrált irányítási rendszer
• Termékek fenntarthatósága
• Környezet
• Munkahelyi biztonság és egészségvédelem
• Emberi és munkajogok
• Üzleti etika


MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉS A STRICKER TERMÉKEK FENNTARTHATÓSÁGA

1. Az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése;
2. Az ügyfelek és minden más érdeklődő igényeinek kielégítése;
3. Bizalmi és szigorú üzleti kapcsolatok biztosítása az ügyfelekkel és a beszállítókkal, a lehető legkisebb kockázattal az üzlet és a környezet számára;
4. A külső közösség (ügyfelek, üzleti partnerek, intézmények stb.) aktív részvételének elősegítése a célok megvalósítása érdekében;
5. A termékek minőségének biztosítása az ügyfelek követelményeinek és elvárásainak megfelelően;
6. A kevésbé környezetkárosító - a magasabb élettartamú, újrahasznosított és újrahasznosítható anyagok felhasználásával készült - termékekbe való befektetés támogatása;
7. A termékek biztonságának védelme, megfelelés a rájuk vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak.

KÖRNYEZET

• A jogi és normatív környezetvédelmi követelmények betartása, például a jó önkéntes gyakorlat alkalmazása;
• Környezeti kritériumok beépítése a folyamatokba, projektekbe és döntésekbe;
• A környezet védelme és a szennyezés megelőzése az erőforrások fenntartható felhasználásával, a vállalatnál keletkező hulladékok csökkentésével/újrafelhasználásával, a tevékenység környezetterhelésének csökkentésével;
• Szempontok és a környezeti hatások értékelése az egész ellátási láncban (a szállítótól a termékei végső rendeltetési helyéig), annak érdekében, hogy megfelelő és átfogó intézkedéseket hozzon a tevékenység fenntartható növekedéséhez;
• A környezetet fenyegető lehetséges kockázatok felismerése, lehetővé téve annak megelőzését és megfelelő intézkedések előrejelzését a környezetvédelmi vészhelyzetek kezelésére;
• A környezettudatosság előmozdítása az alkalmazottak, beszállítók, ügyfelek, fogyasztók és minden más érdeklődő körében.

MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM

• A jogi és normatív munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi követelmények betartása, például a jó önkéntes gyakorlat alkalmazása;
• Biztonságos és egészséges környezet biztosítása az alkalmazottak számára;
• A veszélyek azonosítása és a munkahelyi biztonság és egészség hatálya alá tartozó kockázatok felmérése, az esetleges vészhelyzetek ellenőrzése,a foglalkozási balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése vagy csökkentése érdekében;
• Biztonsági és egészségügyi kritériumok beépítése a folyamatokba, projektekbe és döntésekbe;
• Biztonsági és egészségügyi kultúra előmozdítása az üzleti tevékenység során.

EMBERI ÉS MUNKAJOGOK

• Méltányos bérezési feltételek és a munkavállalók által végzett feladatokhoz igazodó munkarend biztosítása;
• A tisztelet kultúrájának előmozdítása minden alkalmazott körében;
• Az alkalmazottak tehetségének és potenciáljának értékelése, a képzési lehetőségek és a szakmai fejlődés ösztönzése, a karriermenedzsment politikába és a teljesítményértékelésbe integrálva;
• Az esélyegyenlőség előmozdítása minden alkalmazott, valamint a potenciális munkavállalók számára a toborzás és a kiválasztás szakaszában;
• Alkalmazottai elégedettségének, szakmai és személyes kibontakozásának elősegítése, folyamatosan keresve a megoldásokat munkakörülményeik javítására, valamint szakmai életük és magánéletük összeegyeztetésére.


ÜZLETI ETIKA

• Mindenfajta csalás, korrupció és vesztegetés, valamint olyan magatartás elutasítása, amely a vállalattal fennálló kapcsolatokban előnyben részesítési elvárásokat teremthet;
• A versenyjognak megfelelő, a szabályok és a piaci kritériumok szerinti eljárás, és a lojális verseny elősegítése;
• Intézkedések elfogadása a döntéshozatali folyamatok alóli felmentés biztosítására, a vállalatot érintő esetleges összeférhetetlenség esetén;
• A pénzügyi és számviteli anyagokkal kapcsolatos illegális gyakorlatok, például az adócsalás és a pénzmosás megelőzésére irányuló politika fenntartása;
• Az adatvédelem tiszteletben tartása, beleértve az alkalmazottaktól, ügyfelektől és beszállítóktól származó személyes adatokat is, a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően.

A Stricker a minőséget kulcsfontosságú tényezőnek tekinti stratégiája sikerében, ösztönzi a folyamatos fejlődés kultúráját a szervezet minden szintjén, és hisz a pozitív és inspiráló, etikai elveken alapuló munkakörnyezetben, amely tiszteletben tartja az emberi és munkajogokat, a környezet, valamint a munkahelyi biztonság és egészség védelmét.

Az integrált irányítási rendszer a reklám- és promóciótámogató termékek tervezésére, fejlesztésére, marketingjére és személyre szabására vonatkozik a vállalat murtedei székhelyén. Az elfogadott irányítási rendszer az NP EN ISO 9001:2015 (minőségirányításra), az NP EN ISO 14001:2015 (környezetigazdálkodásra) és az NP ISO 45001:2019 (munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítására) vonatkozó szabványok valamennyi követelményét alkalmazza.

A Stricker fenntarthatósági kultúrája egy integrált irányítási rendszeren nyugszik, beleértve a stratégiáját, az elveit és értékeit, valamint a folyamatokat, projekteket és döntéseket. A Stricker a minőség és a fenntarthatóság iránt tevékenysége különböző ágazataiban, és a következő pilléreken alapuló politikát kíván biztosítani:

• Integrált irányítási rendszer
• Termékek fenntarthatósága
• Környezet
• Munkahelyi biztonság és egészségvédelem
• Emberi és munkajogok
• Üzleti etika


MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉS A STRICKER TERMÉKEK FENNTARTHATÓSÁGA

1. Az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése;
2. Az ügyfelek és minden más érdeklődő igényeinek kielégítése;
3. Bizalmi és szigorú üzleti kapcsolatok biztosítása az ügyfelekkel és a beszállítókkal, a lehető legkisebb kockázattal az üzlet és a környezet számára;
4. A külső közösség (ügyfelek, üzleti partnerek, intézmények stb.) aktív részvételének elősegítése a célok megvalósítása érdekében;
5. A termékek minőségének biztosítása az ügyfelek követelményeinek és elvárásainak megfelelően;
6. A kevésbé környezetkárosító - a magasabb élettartamú, újrahasznosított és újrahasznosítható anyagok felhasználásával készült - termékekbe való befektetés támogatása;
7. A termékek biztonságának védelme, megfelelés a rájuk vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak.

KÖRNYEZET

• A jogi és normatív környezetvédelmi követelmények betartása, például a jó önkéntes gyakorlat alkalmazása;
• Környezeti kritériumok beépítése a folyamatokba, projektekbe és döntésekbe;
• A környezet védelme és a szennyezés megelőzése az erőforrások fenntartható felhasználásával, a vállalatnál keletkező hulladékok csökkentésével/újrafelhasználásával, a tevékenység környezetterhelésének csökkentésével;
• Szempontok és a környezeti hatások értékelése az egész ellátási láncban (a szállítótól a termékei végső rendeltetési helyéig), annak érdekében, hogy megfelelő és átfogó intézkedéseket hozzon a tevékenység fenntartható növekedéséhez;
• A környezetet fenyegető lehetséges kockázatok felismerése, lehetővé téve annak megelőzését és megfelelő intézkedések előrejelzését a környezetvédelmi vészhelyzetek kezelésére;
• A környezettudatosság előmozdítása az alkalmazottak, beszállítók, ügyfelek, fogyasztók és minden más érdeklődő körében.

MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM

• A jogi és normatív munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi követelmények betartása, például a jó önkéntes gyakorlat alkalmazása;
• Biztonságos és egészséges környezet biztosítása az alkalmazottak számára;
• A veszélyek azonosítása és a munkahelyi biztonság és egészség hatálya alá tartozó kockázatok felmérése, az esetleges vészhelyzetek ellenőrzése,a foglalkozási balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése vagy csökkentése érdekében;
• Biztonsági és egészségügyi kritériumok beépítése a folyamatokba, projektekbe és döntésekbe;
• Biztonsági és egészségügyi kultúra előmozdítása az üzleti tevékenység során.

EMBERI ÉS MUNKAJOGOK

• Méltányos bérezési feltételek és a munkavállalók által végzett feladatokhoz igazodó munkarend biztosítása;
• A tisztelet kultúrájának előmozdítása minden alkalmazott körében;
• Az alkalmazottak tehetségének és potenciáljának értékelése, a képzési lehetőségek és a szakmai fejlődés ösztönzése, a karriermenedzsment politikába és a teljesítményértékelésbe integrálva;
• Az esélyegyenlőség előmozdítása minden alkalmazott, valamint a potenciális munkavállalók számára a toborzás és a kiválasztás szakaszában;
• Alkalmazottai elégedettségének, szakmai és személyes kibontakozásának elősegítése, folyamatosan keresve a megoldásokat munkakörülményeik javítására, valamint szakmai életük és magánéletük összeegyeztetésére.


ÜZLETI ETIKA

• Mindenfajta csalás, korrupció és vesztegetés, valamint olyan magatartás elutasítása, amely a vállalattal fennálló kapcsolatokban előnyben részesítési elvárásokat teremthet;
• A versenyjognak megfelelő, a szabályok és a piaci kritériumok szerinti eljárás, és a lojális verseny elősegítése;
• Intézkedések elfogadása a döntéshozatali folyamatok alóli felmentés biztosítására, a vállalatot érintő esetleges összeférhetetlenség esetén;
• A pénzügyi és számviteli anyagokkal kapcsolatos illegális gyakorlatok, például az adócsalás és a pénzmosás megelőzésére irányuló politika fenntartása;
• Az adatvédelem tiszteletben tartása, beleértve az alkalmazottaktól, ügyfelektől és beszállítóktól származó személyes adatokat is, a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően.
A Stricker a minőséget kulcsfontosságú tényezőnek tekinti stratégiája sikerében, ösztönzi a folyamatos fejlődés kultúráját a szervezet minden szintjén, és hisz a pozitív és inspiráló, etikai elveken alapuló munkakörnyezetben, amely tiszteletben tartja az emberi és munkajogokat, a környezet, valamint a munkahelyi biztonság és egészség védelmét.

Az integrált irányítási rendszer a reklám- és promóciótámogató termékek tervezésére, fejlesztésére, marketingjére és személyre szabására vonatkozik a vállalat murtedei székhelyén. Az elfogadott irányítási rendszer az NP EN ISO 9001:2015 (minőségirányításra), az NP EN ISO 14001:2015 (környezetigazdálkodásra) és az NP ISO 45001:2019 (munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítására) vonatkozó szabványok valamennyi követelményét alkalmazza.

A Stricker fenntarthatósági kultúrája egy integrált irányítási rendszeren nyugszik, beleértve a stratégiáját, az elveit és értékeit, valamint a folyamatokat, projekteket és döntéseket. A Stricker a minőség és a fenntarthatóság iránt tevékenysége különböző ágazataiban, és a következő pilléreken alapuló politikát kíván biztosítani:

• Integrált irányítási rendszer
• Termékek fenntarthatósága
• Környezet
• Munkahelyi biztonság és egészségvédelem
• Emberi és munkajogok
• Üzleti etika


MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉS A STRICKER TERMÉKEK FENNTARTHATÓSÁGA

1. Az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése;
2. Az ügyfelek és minden más érdeklődő igényeinek kielégítése;
3. Bizalmi és szigorú üzleti kapcsolatok biztosítása az ügyfelekkel és a beszállítókkal, a lehető legkisebb kockázattal az üzlet és a környezet számára;
4. A külső közösség (ügyfelek, üzleti partnerek, intézmények stb.) aktív részvételének elősegítése a célok megvalósítása érdekében;
5. A termékek minőségének biztosítása az ügyfelek követelményeinek és elvárásainak megfelelően;
6. A kevésbé környezetkárosító - a magasabb élettartamú, újrahasznosított és újrahasznosítható anyagok felhasználásával készült - termékekbe való befektetés támogatása;
7. A termékek biztonságának védelme, megfelelés a rájuk vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak.

KÖRNYEZET

• A jogi és normatív környezetvédelmi követelmények betartása, például a jó önkéntes gyakorlat alkalmazása;
• Környezeti kritériumok beépítése a folyamatokba, projektekbe és döntésekbe;
• A környezet védelme és a szennyezés megelőzése az erőforrások fenntartható felhasználásával, a vállalatnál keletkező hulladékok csökkentésével/újrafelhasználásával, a tevékenység környezetterhelésének csökkentésével;
• Szempontok és a környezeti hatások értékelése az egész ellátási láncban (a szállítótól a termékei végső rendeltetési helyéig), annak érdekében, hogy megfelelő és átfogó intézkedéseket hozzon a tevékenység fenntartható növekedéséhez;
• A környezetet fenyegető lehetséges kockázatok felismerése, lehetővé téve annak megelőzését és megfelelő intézkedések előrejelzését a környezetvédelmi vészhelyzetek kezelésére;
• A környezettudatosság előmozdítása az alkalmazottak, beszállítók, ügyfelek, fogyasztók és minden más érdeklődő körében.

MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM

• A jogi és normatív munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi követelmények betartása, például a jó önkéntes gyakorlat alkalmazása;
• Biztonságos és egészséges környezet biztosítása az alkalmazottak számára;
• A veszélyek azonosítása és a munkahelyi biztonság és egészség hatálya alá tartozó kockázatok felmérése, az esetleges vészhelyzetek ellenőrzése,a foglalkozási balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése vagy csökkentése érdekében;
• Biztonsági és egészségügyi kritériumok beépítése a folyamatokba, projektekbe és döntésekbe;
• Biztonsági és egészségügyi kultúra előmozdítása az üzleti tevékenység során.

EMBERI ÉS MUNKAJOGOK

• Méltányos bérezési feltételek és a munkavállalók által végzett feladatokhoz igazodó munkarend biztosítása;
• A tisztelet kultúrájának előmozdítása minden alkalmazott körében;
• Az alkalmazottak tehetségének és potenciáljának értékelése, a képzési lehetőségek és a szakmai fejlődés ösztönzése, a karriermenedzsment politikába és a teljesítményértékelésbe integrálva;
• Az esélyegyenlőség előmozdítása minden alkalmazott, valamint a potenciális munkavállalók számára a toborzás és a kiválasztás szakaszában;
• Alkalmazottai elégedettségének, szakmai és személyes kibontakozásának elősegítése, folyamatosan keresve a megoldásokat munkakörülményeik javítására, valamint szakmai életük és magánéletük összeegyeztetésére.


ÜZLETI ETIKA

• Mindenfajta csalás, korrupció és vesztegetés, valamint olyan magatartás elutasítása, amely a vállalattal fennálló kapcsolatokban előnyben részesítési elvárásokat teremthet;
• A versenyjognak megfelelő, a szabályok és a piaci kritériumok szerinti eljárás, és a lojális verseny elősegítése;
• Intézkedések elfogadása a döntéshozatali folyamatok alóli felmentés biztosítására, a vállalatot érintő esetleges összeférhetetlenség esetén;
• A pénzügyi és számviteli anyagokkal kapcsolatos illegális gyakorlatok, például az adócsalás és a pénzmosás megelőzésére irányuló politika fenntartása;
• Az adatvédelem tiszteletben tartása, beleértve az alkalmazottaktól, ügyfelektől és beszállítóktól származó személyes adatokat is, a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően.