New Costumer? Register

Πολιτικές Βιωσιμότητας

Η Stricker θεωρεί την ποιότητα ως βασικό παράγοντα για την επιτυχία της στρατηγικής της, ενθαρρύνοντας μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και πιστεύει σε ένα θετικό και εμπνευσμένο εργασιακό περιβάλλον, βασισμένο σε ηθικές αρχές, με σεβασμό στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, στο περιβάλλον και στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Η κουλτούρα βιωσιμότητας της Stricker στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει την πολιτική, τις αρχές και τις αξίες της στη στρατηγική της, στις διαδικασίες, τα έργα και τις αποφάσεις της.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης εφαρμόζεται στο Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Μάρκετινγκ και Προσαρμογή προϊόντων υποστήριξης διαφήμισης και προώθησης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Murtede. Το σύστημα διαχείρισης που υιοθετήθηκε εφαρμόζει όλες τις απαιτήσεις των προτύπων NP EN ISO 9001:2015 (Διαχείριση Ποιότητας), NP EN ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) και NP ISO 45001:2019
(Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία).

Η Stricker αναλαμβάνει τη δέσμευση για την ποιότητα και τη βιωσιμότητα στα διάφορα σκέλη της, επιδιώκοντας να διασφαλίσει μια πολιτική που βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

• Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
• Βιωσιμότητα των προϊόντων
• Περιβάλλον
• Ασφάλεια και υγεία στην εργασία
• Ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα
• Επιχειρηματική ηθική


ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ STRICKER

1. Συνεχής βελτίωση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης·
2. Πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και όλων των άλλων ενδιαφερομένων·
3. Εξασφάλιση επιχειρηματικών σχέσεων εμπιστοσύνης και αυστηρότητας με τους πελάτες και τους προμηθευτές με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο για την επιχείρηση και το περιβάλλον·
4. Προώθηση της ενεργού συμμετοχής της εξωτερικής κοινότητας (πελάτες, επιχειρηματικοί εταίροι, ιδρύματα, μεταξύ άλλων) για την εκπλήρωση των στόχων.
5. Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών.
6. Προώθηση, κατά το σχεδιασμό των προϊόντων της, της επένδυσης σε είδη με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δηλαδή με τη χρήση υλικών με μεγαλύτερη δυνατότητα ζωής, ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων.
7. Να διασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν για αυτά.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όπως η εφαρμογή ορθών εθελοντικών πρακτικών,
• Συμπεριλάβετε περιβαλλοντικά κριτήρια στις διαδικασίες, τα έργα και τις αποφάσεις,
• Προστατεύουν το περιβάλλον και προλαμβάνουν τη ρύπανση, μέσω της βιώσιμης χρήσης των πόρων, του ελέγχου των αερίων και των υγρών αποβλήτων, με τη μείωση / επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων που παράγονται στην εταιρεία, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας,
• Να αξιολογεί τις πτυχές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού από τον προμηθευτή έως τον τελικό προορισμό των προϊόντων της, ώστε να είναι δυνατή η λήψη κατάλληλων συνολικών μέτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της δραστηριότητας,
• Εντοπισμός πιθανών κινδύνων για το περιβάλλον, επιτρέποντας την πρόληψή τους και την πρόβλεψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών περιβαλλοντικού φόρουμ,
• Προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, των προμηθευτών, των πελατών, των καταναλωτών και όλων των άλλων ενδιαφερομένων.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ

• Συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας στην εργασία, καθώς και εφαρμογή ορθών εθελοντικών πρακτικών,
• Να παρέχει ασφαλές και υγιές περιβάλλον στους εργαζομένους της,
• Να εντοπίζει τους κινδύνους και να αξιολογεί τους κινδύνους στο πλαίσιο της ΕΑΥ στις δραστηριότητές του, με στόχο τον έλεγχο πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την πρόληψη ή τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
• Να συμπεριλάβει κριτήρια ασφάλειας και υγείας στις διαδικασίες, τα έργα και τις αποφάσεις,
• Να προωθεί την κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στις δραστηριότητές της.

ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ

• Διασφάλιση δίκαιων μισθολογικών συνθηκών και χρονοδιαγραμμάτων εργασίας ευθυγραμμισμένων με τα καθήκοντα που εκτελούν οι εργαζόμενοι,
• Προώθηση κουλτούρας σεβασμού μεταξύ όλων των εργαζομένων,
• Εκτιμήστε το ταλέντο και το δυναμικό των εργαζομένων σας, αναζητώντας ευκαιρίες για την τόνωση της κατάρτισης και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, ενσωματωμένες σε μια πολιτική διαχείρισης της σταδιοδρομίας και αξιολόγησης της απόδοσης,
• Προωθήστε τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους στην εταιρεία και για τους δυνητικούς εργαζόμενους στα στάδια της πρόσληψης και της επιλογής,
• να προωθεί την ικανοποίηση και την επαγγελματική και προσωπική πραγμάτωση των εργαζομένων της, αναζητώντας συνεχώς λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την προσωπική τους ζωή.

Νομικές δηλώσεις:


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑ

• Παρεμπόδιση οποιασδήποτε πρακτικής απάτης, διαφθοράς και δωροδοκίας, καθώς και της υιοθέτησης συμπεριφορών που μπορούν να δημιουργήσουν προσδοκίες εύνοιας στις σχέσεις με την εταιρεία.
• Ενεργεί σύμφωνα με τους νόμους περί ανταγωνισμού, σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια της αγοράς και προάγοντας τον πιστό ανταγωνισμό.
• Να υιοθετεί μέτρα για την εξασφάλιση της εξαίρεσης από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε περιπτώσεις πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν την εταιρεία.
• Να διατηρεί πολιτική πρόληψης παράνομων πρακτικών σε οικονομικό και λογιστικό υλικό, όπως η φορολογική απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
• Να ενεργεί με σεβασμό στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, των πελατών και των προμηθευτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Η Stricker θεωρεί την ποιότητα ως βασικό παράγοντα για την επιτυχία της στρατηγικής της, ενθαρρύνοντας μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και πιστεύει σε ένα θετικό και εμπνευσμένο εργασιακό περιβάλλον, βασισμένο σε ηθικές αρχές, με σεβασμό στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, στο περιβάλλον και στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Η κουλτούρα βιωσιμότητας της Stricker στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει την πολιτική, τις αρχές και τις αξίες της στη στρατηγική της, στις διαδικασίες, τα έργα και τις αποφάσεις της.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης εφαρμόζεται στο Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Μάρκετινγκ και Προσαρμογή προϊόντων υποστήριξης διαφήμισης και προώθησης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Murtede. Το σύστημα διαχείρισης που υιοθετήθηκε εφαρμόζει όλες τις απαιτήσεις των προτύπων NP EN ISO 9001:2015 (Διαχείριση Ποιότητας), NP EN ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) και NP ISO 45001:2019
(Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία).

Η Stricker αναλαμβάνει τη δέσμευση για την ποιότητα και τη βιωσιμότητα στα διάφορα σκέλη της, επιδιώκοντας να διασφαλίσει μια πολιτική που βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

• Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
• Βιωσιμότητα των προϊόντων
• Περιβάλλον
• Ασφάλεια και υγεία στην εργασία
• Ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα
• Επιχειρηματική ηθική


ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ STRICKER

1. Συνεχής βελτίωση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης·
2. Πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και όλων των άλλων ενδιαφερομένων·
3. Εξασφάλιση επιχειρηματικών σχέσεων εμπιστοσύνης και αυστηρότητας με τους πελάτες και τους προμηθευτές με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο για την επιχείρηση και το περιβάλλον·
4. Προώθηση της ενεργού συμμετοχής της εξωτερικής κοινότητας (πελάτες, επιχειρηματικοί εταίροι, ιδρύματα, μεταξύ άλλων) για την εκπλήρωση των στόχων.
5. Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών.
6. Προώθηση, κατά το σχεδιασμό των προϊόντων της, της επένδυσης σε είδη με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δηλαδή με τη χρήση υλικών με μεγαλύτερη δυνατότητα ζωής, ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων.
7. Να διασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν για αυτά.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όπως η εφαρμογή ορθών εθελοντικών πρακτικών,
• Συμπεριλάβετε περιβαλλοντικά κριτήρια στις διαδικασίες, τα έργα και τις αποφάσεις,
• Προστατεύουν το περιβάλλον και προλαμβάνουν τη ρύπανση, μέσω της βιώσιμης χρήσης των πόρων, του ελέγχου των αερίων και των υγρών αποβλήτων, με τη μείωση / επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων που παράγονται στην εταιρεία, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας,
• Να αξιολογεί τις πτυχές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού από τον προμηθευτή έως τον τελικό προορισμό των προϊόντων της, ώστε να είναι δυνατή η λήψη κατάλληλων συνολικών μέτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της δραστηριότητας,
• Εντοπισμός πιθανών κινδύνων για το περιβάλλον, επιτρέποντας την πρόληψή τους και την πρόβλεψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών περιβαλλοντικού φόρουμ,
• Προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, των προμηθευτών, των πελατών, των καταναλωτών και όλων των άλλων ενδιαφερομένων.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ

• Συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας στην εργασία, καθώς και εφαρμογή ορθών εθελοντικών πρακτικών,
• Να παρέχει ασφαλές και υγιές περιβάλλον στους εργαζομένους της,
• Να εντοπίζει τους κινδύνους και να αξιολογεί τους κινδύνους στο πλαίσιο της ΕΑΥ στις δραστηριότητές του, με στόχο τον έλεγχο πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την πρόληψη ή τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
• Να συμπεριλάβει κριτήρια ασφάλειας και υγείας στις διαδικασίες, τα έργα και τις αποφάσεις,
• Να προωθεί την κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στις δραστηριότητές της.

ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ

• Διασφάλιση δίκαιων μισθολογικών συνθηκών και χρονοδιαγραμμάτων εργασίας ευθυγραμμισμένων με τα καθήκοντα που εκτελούν οι εργαζόμενοι,
• Προώθηση κουλτούρας σεβασμού μεταξύ όλων των εργαζομένων,
• Εκτιμήστε το ταλέντο και το δυναμικό των εργαζομένων σας, αναζητώντας ευκαιρίες για την τόνωση της κατάρτισης και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, ενσωματωμένες σε μια πολιτική διαχείρισης της σταδιοδρομίας και αξιολόγησης της απόδοσης,
• Προωθήστε τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους στην εταιρεία και για τους δυνητικούς εργαζόμενους στα στάδια της πρόσληψης και της επιλογής,
• να προωθεί την ικανοποίηση και την επαγγελματική και προσωπική πραγμάτωση των εργαζομένων της, αναζητώντας συνεχώς λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την προσωπική τους ζωή.

Νομικές δηλώσεις:


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑ

• Παρεμπόδιση οποιασδήποτε πρακτικής απάτης, διαφθοράς και δωροδοκίας, καθώς και της υιοθέτησης συμπεριφορών που μπορούν να δημιουργήσουν προσδοκίες εύνοιας στις σχέσεις με την εταιρεία.
• Ενεργεί σύμφωνα με τους νόμους περί ανταγωνισμού, σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια της αγοράς και προάγοντας τον πιστό ανταγωνισμό.
• Να υιοθετεί μέτρα για την εξασφάλιση της εξαίρεσης από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε περιπτώσεις πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν την εταιρεία.
• Να διατηρεί πολιτική πρόληψης παράνομων πρακτικών σε οικονομικό και λογιστικό υλικό, όπως η φορολογική απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
• Να ενεργεί με σεβασμό στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, των πελατών και των προμηθευτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
Η Stricker θεωρεί την ποιότητα ως βασικό παράγοντα για την επιτυχία της στρατηγικής της, ενθαρρύνοντας μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και πιστεύει σε ένα θετικό και εμπνευσμένο εργασιακό περιβάλλον, βασισμένο σε ηθικές αρχές, με σεβασμό στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, στο περιβάλλον και στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Η κουλτούρα βιωσιμότητας της Stricker στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει την πολιτική, τις αρχές και τις αξίες της στη στρατηγική της, στις διαδικασίες, τα έργα και τις αποφάσεις της.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης εφαρμόζεται στο Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Μάρκετινγκ και Προσαρμογή προϊόντων υποστήριξης διαφήμισης και προώθησης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Murtede. Το σύστημα διαχείρισης που υιοθετήθηκε εφαρμόζει όλες τις απαιτήσεις των προτύπων NP EN ISO 9001:2015 (Διαχείριση Ποιότητας), NP EN ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) και NP ISO 45001:2019
(Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία).

Η Stricker αναλαμβάνει τη δέσμευση για την ποιότητα και τη βιωσιμότητα στα διάφορα σκέλη της, επιδιώκοντας να διασφαλίσει μια πολιτική που βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

• Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
• Βιωσιμότητα των προϊόντων
• Περιβάλλον
• Ασφάλεια και υγεία στην εργασία
• Ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα
• Επιχειρηματική ηθική


ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ STRICKER

1. Συνεχής βελτίωση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης·
2. Πλήρης ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και όλων των άλλων ενδιαφερομένων·
3. Εξασφάλιση επιχειρηματικών σχέσεων εμπιστοσύνης και αυστηρότητας με τους πελάτες και τους προμηθευτές με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο για την επιχείρηση και το περιβάλλον·
4. Προώθηση της ενεργού συμμετοχής της εξωτερικής κοινότητας (πελάτες, επιχειρηματικοί εταίροι, ιδρύματα, μεταξύ άλλων) για την εκπλήρωση των στόχων.
5. Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών.
6. Προώθηση, κατά το σχεδιασμό των προϊόντων της, της επένδυσης σε είδη με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δηλαδή με τη χρήση υλικών με μεγαλύτερη δυνατότητα ζωής, ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων.
7. Να διασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν για αυτά.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όπως η εφαρμογή ορθών εθελοντικών πρακτικών,
• Συμπεριλάβετε περιβαλλοντικά κριτήρια στις διαδικασίες, τα έργα και τις αποφάσεις,
• Προστατεύουν το περιβάλλον και προλαμβάνουν τη ρύπανση, μέσω της βιώσιμης χρήσης των πόρων, του ελέγχου των αερίων και των υγρών αποβλήτων, με τη μείωση / επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων που παράγονται στην εταιρεία, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας,
• Να αξιολογεί τις πτυχές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού από τον προμηθευτή έως τον τελικό προορισμό των προϊόντων της, ώστε να είναι δυνατή η λήψη κατάλληλων συνολικών μέτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της δραστηριότητας,
• Εντοπισμός πιθανών κινδύνων για το περιβάλλον, επιτρέποντας την πρόληψή τους και την πρόβλεψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών περιβαλλοντικού φόρουμ,
• Προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, των προμηθευτών, των πελατών, των καταναλωτών και όλων των άλλων ενδιαφερομένων.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ

• Συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας στην εργασία, καθώς και εφαρμογή ορθών εθελοντικών πρακτικών,
• Να παρέχει ασφαλές και υγιές περιβάλλον στους εργαζομένους της,
• Να εντοπίζει τους κινδύνους και να αξιολογεί τους κινδύνους στο πλαίσιο της ΕΑΥ στις δραστηριότητές του, με στόχο τον έλεγχο πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την πρόληψη ή τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
• Να συμπεριλάβει κριτήρια ασφάλειας και υγείας στις διαδικασίες, τα έργα και τις αποφάσεις,
• Να προωθεί την κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στις δραστηριότητές της.

ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ

• Διασφάλιση δίκαιων μισθολογικών συνθηκών και χρονοδιαγραμμάτων εργασίας ευθυγραμμισμένων με τα καθήκοντα που εκτελούν οι εργαζόμενοι,
• Προώθηση κουλτούρας σεβασμού μεταξύ όλων των εργαζομένων,
• Εκτιμήστε το ταλέντο και το δυναμικό των εργαζομένων σας, αναζητώντας ευκαιρίες για την τόνωση της κατάρτισης και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, ενσωματωμένες σε μια πολιτική διαχείρισης της σταδιοδρομίας και αξιολόγησης της απόδοσης,
• Προωθήστε τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους στην εταιρεία και για τους δυνητικούς εργαζόμενους στα στάδια της πρόσληψης και της επιλογής,
• να προωθεί την ικανοποίηση και την επαγγελματική και προσωπική πραγμάτωση των εργαζομένων της, αναζητώντας συνεχώς λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την προσωπική τους ζωή.

Νομικές δηλώσεις:


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑ

• Παρεμπόδιση οποιασδήποτε πρακτικής απάτης, διαφθοράς και δωροδοκίας, καθώς και της υιοθέτησης συμπεριφορών που μπορούν να δημιουργήσουν προσδοκίες εύνοιας στις σχέσεις με την εταιρεία.
• Ενεργεί σύμφωνα με τους νόμους περί ανταγωνισμού, σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια της αγοράς και προάγοντας τον πιστό ανταγωνισμό.
• Να υιοθετεί μέτρα για την εξασφάλιση της εξαίρεσης από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε περιπτώσεις πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν την εταιρεία.
• Να διατηρεί πολιτική πρόληψης παράνομων πρακτικών σε οικονομικό και λογιστικό υλικό, όπως η φορολογική απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
• Να ενεργεί με σεβασμό στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, των πελατών και των προμηθευτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.