cookiepolitik

dette websted bruger cookies for at give dig en bedre service og for at forbedre din browseroplevelses. Ved at gennemse det accepterer du automatisk brugen. lær mere

Accepter alle
ny kunde? Register

Bæredygtigheds Politik

Hos Striker antager vi kvalitet som en nøglefactor og strategi for vores succes ,og tilskynder til en udviklende kultur med udviklinger på alle niveauer i organisationen og tror på at et positivt, inspirerende arbejdsmiljø baseret på etiske principper med respekt for menneskerettigheder og arbejdsrettigheder og miljøet, samt sikkerhed , sundhed på arbejdspladsen.

Det integrerede system gælder for design,udvikling, markedsføringog personalisering af reklame og slagsfremmende produkter på virksomhedens kontor i Mutede .Ledelsen efter lever alle standart gældene krav i følge NP EN ISO9001:2015 (kvalitet kontrol) NP EN ISO 14001;2015 (miljøkrav) og NP ISO 45001:2019 (erhvervmæssig sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen).

Strickers bæredygtighed kultur er et ledelses system der er integreret i politik, principper og værdier i strategien, i processen, projecter og beslutningre. Stricker påtager sig et ansvar og forpligtelse til kvalitet, bæredygtighed inden for de forskellige rammer , for at sikre en politik baseret for disse søjler:

• integreret ledelses system
• bæredygtighed af produkter
• Miljø
• sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
• menneskerettigheder og arbejdsrettigheder
• virksomheds etik


KVALITETSTYRINGSSYSTEMER OG BÆREDYGTIGHED FAKTOR AF STRICKER PRODUKTER

1. fortsat forbedring af de integrete systemer
2. fuldstændig tilfredstille kundernes behov og interresser
3. sikre forretningsforbindelser med kunder og leverandører , der er præget af tillid og samarbejde men minimal risiko for virksomheden og miljø
4. deltage aktivt af og i det eksterne og interne samfund(kunder,forretningspartner, leverandører mm) for at opfylde målet
5. sikre kvaliteten af produkterne er i overenstemmelse med kundernes krav og forventningre
6. Fokus på designet af produkterne og med en bevidst investering i artikler med mindre miljøpåvirkning 
Ved at anvende materialer med højere levetid og med fokus på genanvendesle og genbrug
7. at sikre at produkter er sikre og opfylder og overholder de gældene lovgivinger og overenstemmselser

MILJØET

• overholdelse af juridiske og normative miljøkrav f.eks.anvendelse af frivillighedspraksis
• holde sig kritisk til miljø aspektet i processen og produktionen
• beskytte miljøet og fokus på at forebygge forurening gennem brug bæredygtige resourcer så som kontraol af gas og flydende spildevand ved at reducere /genbrug og affald der er produceret i vorksomheden, hvilket reducere virksomhedesn miljøpåvirkning
• evaluerer påvirkning på miljøet gennem vores forsyningskæde fra produktion til det endelige leveringsdestination,for at muligøre og tage passende forholdregler og foranstaltningre til en mere bæredygtig vækts og aktivitet
• indetificere potentielle miljørisici , der gør det muligt at forbygge og forudsige overordnede foranstaltninger for at sikre miljø og retmæssing håndtering
• fremme miljøbevidstheden hos ansatte,leverandører, kunder, forbuger og alle interasserede

SIKKERHED OG SUNDHED PÅ ARBEJDE

• overholde de juridiske og normative krav til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
• tilbyde et sikkert og sundt arbejdsmiljø til alle ansatte
• identificere faren og vudere risikoen i henhold til SSTaktivitet i henhold til at kontrollere mulige nødsituationer og forbygge og kontrolere evt arbejdssulykker og arbejdsforhold
• inddragelse af sikkerheds og sundhedskriterier i processerne , samt projekter og beslutninger
• fremme en sikkerheds og sundhedskultur i alle aktiviteter

MENNESKERETTIGHEDER OG LOVGIVNING

• sikre lønforhold og arbejdstid tilpasset de funktioner, der udføres af den ansatte
• fremme en virksomhedscultur med respekt mellem de ansatte
• værdsætte det enkelte talent og potentiale blandt de ansatte , udfordrer dine. ud fra performence og med en læbende evaluering muligheder for at stimulere din uddannelse og faglige udvikling .integreret ind i virksomheden
• fremme og sikre lige muligheder for alle ansatte , i deres rejse i firmaet og med potentiale i den ansatte i trinet far rekrutering til udvælgelse
• fremme tilfredsheden og den professionelle og personlige udfoldelse af sine medarbejder ved konstant at søge løsninger til at forbedre deres arbejdsvilkår og forene deres professionelle liv med det personlige liv

juridisk erklæring


ARBEJDS ETIK

• forbyd enhver praksis med svig , korruption og bestikkelse samt en adfærd , der kan skabe forventninger om begunstigelse i forhold til virksomheden
• handle i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen og i overenstemmelse med regler og markedskriterier og fremme loyal konkurrence
• vedtage foranstaltninger for at sikre fritagelse fra beslutningsprocessen i tilfælde af potentielle interessekonflikter , der vil påvirke virksomheden
• at opretholde et internt politik til at forebyggelse af ulovlig praksis i finansielle og regnsskabsmæssige sager , sådom skattesvig og hvidvaskning af penge
• Håndtere og overholder regler for privatdata, inklusiv personlig data fra ansatte , kunder og leverandører i følge gældene lovgivning om beskyttelse af data

Hos Striker antager vi kvalitet som en nøglefactor og strategi for vores succes ,og tilskynder til en udviklende kultur med udviklinger på alle niveauer i organisationen og tror på at et positivt, inspirerende arbejdsmiljø baseret på etiske principper med respekt for menneskerettigheder og arbejdsrettigheder og miljøet, samt sikkerhed , sundhed på arbejdspladsen.

Det integrerede system gælder for design,udvikling, markedsføringog personalisering af reklame og slagsfremmende produkter på virksomhedens kontor i Mutede .Ledelsen efter lever alle standart gældene krav i følge NP EN ISO9001:2015 (kvalitet kontrol) NP EN ISO 14001;2015 (miljøkrav) og NP ISO 45001:2019 (erhvervmæssig sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen).

Strickers bæredygtighed kultur er et ledelses system der er integreret i politik, principper og værdier i strategien, i processen, projecter og beslutningre. Stricker påtager sig et ansvar og forpligtelse til kvalitet, bæredygtighed inden for de forskellige rammer , for at sikre en politik baseret for disse søjler:

• integreret ledelses system
• bæredygtighed af produkter
• Miljø
• sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
• menneskerettigheder og arbejdsrettigheder
• virksomheds etik


KVALITETSTYRINGSSYSTEMER OG BÆREDYGTIGHED FAKTOR AF STRICKER PRODUKTER

1. fortsat forbedring af de integrete systemer
2. fuldstændig tilfredstille kundernes behov og interresser
3. sikre forretningsforbindelser med kunder og leverandører , der er præget af tillid og samarbejde men minimal risiko for virksomheden og miljø
4. deltage aktivt af og i det eksterne og interne samfund(kunder,forretningspartner, leverandører mm) for at opfylde målet
5. sikre kvaliteten af produkterne er i overenstemmelse med kundernes krav og forventningre
6. Fokus på designet af produkterne og med en bevidst investering i artikler med mindre miljøpåvirkning 
Ved at anvende materialer med højere levetid og med fokus på genanvendesle og genbrug
7. at sikre at produkter er sikre og opfylder og overholder de gældene lovgivinger og overenstemmselser

MILJØET

• overholdelse af juridiske og normative miljøkrav f.eks.anvendelse af frivillighedspraksis
• holde sig kritisk til miljø aspektet i processen og produktionen
• beskytte miljøet og fokus på at forebygge forurening gennem brug bæredygtige resourcer så som kontraol af gas og flydende spildevand ved at reducere /genbrug og affald der er produceret i vorksomheden, hvilket reducere virksomhedesn miljøpåvirkning
• evaluerer påvirkning på miljøet gennem vores forsyningskæde fra produktion til det endelige leveringsdestination,for at muligøre og tage passende forholdregler og foranstaltningre til en mere bæredygtig vækts og aktivitet
• indetificere potentielle miljørisici , der gør det muligt at forbygge og forudsige overordnede foranstaltninger for at sikre miljø og retmæssing håndtering
• fremme miljøbevidstheden hos ansatte,leverandører, kunder, forbuger og alle interasserede

SIKKERHED OG SUNDHED PÅ ARBEJDE

• overholde de juridiske og normative krav til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
• tilbyde et sikkert og sundt arbejdsmiljø til alle ansatte
• identificere faren og vudere risikoen i henhold til SSTaktivitet i henhold til at kontrollere mulige nødsituationer og forbygge og kontrolere evt arbejdssulykker og arbejdsforhold
• inddragelse af sikkerheds og sundhedskriterier i processerne , samt projekter og beslutninger
• fremme en sikkerheds og sundhedskultur i alle aktiviteter

MENNESKERETTIGHEDER OG LOVGIVNING

• sikre lønforhold og arbejdstid tilpasset de funktioner, der udføres af den ansatte
• fremme en virksomhedscultur med respekt mellem de ansatte
• værdsætte det enkelte talent og potentiale blandt de ansatte , udfordrer dine. ud fra performence og med en læbende evaluering muligheder for at stimulere din uddannelse og faglige udvikling .integreret ind i virksomheden
• fremme og sikre lige muligheder for alle ansatte , i deres rejse i firmaet og med potentiale i den ansatte i trinet far rekrutering til udvælgelse
• fremme tilfredsheden og den professionelle og personlige udfoldelse af sine medarbejder ved konstant at søge løsninger til at forbedre deres arbejdsvilkår og forene deres professionelle liv med det personlige liv

juridisk erklæring


ARBEJDS ETIK

• forbyd enhver praksis med svig , korruption og bestikkelse samt en adfærd , der kan skabe forventninger om begunstigelse i forhold til virksomheden
• handle i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen og i overenstemmelse med regler og markedskriterier og fremme loyal konkurrence
• vedtage foranstaltninger for at sikre fritagelse fra beslutningsprocessen i tilfælde af potentielle interessekonflikter , der vil påvirke virksomheden
• at opretholde et internt politik til at forebyggelse af ulovlig praksis i finansielle og regnsskabsmæssige sager , sådom skattesvig og hvidvaskning af penge
• Håndtere og overholder regler for privatdata, inklusiv personlig data fra ansatte , kunder og leverandører i følge gældene lovgivning om beskyttelse af data

Hos Striker antager vi kvalitet som en nøglefactor og strategi for vores succes ,og tilskynder til en udviklende kultur med udviklinger på alle niveauer i organisationen og tror på at et positivt, inspirerende arbejdsmiljø baseret på etiske principper med respekt for menneskerettigheder og arbejdsrettigheder og miljøet, samt sikkerhed , sundhed på arbejdspladsen.

Det integrerede system gælder for design,udvikling, markedsføringog personalisering af reklame og slagsfremmende produkter på virksomhedens kontor i Mutede .Ledelsen efter lever alle standart gældene krav i følge NP EN ISO9001:2015 (kvalitet kontrol) NP EN ISO 14001;2015 (miljøkrav) og NP ISO 45001:2019 (erhvervmæssig sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen).

Strickers bæredygtighed kultur er et ledelses system der er integreret i politik, principper og værdier i strategien, i processen, projecter og beslutningre. Stricker påtager sig et ansvar og forpligtelse til kvalitet, bæredygtighed inden for de forskellige rammer , for at sikre en politik baseret for disse søjler:

• integreret ledelses system
• bæredygtighed af produkter
• Miljø
• sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
• menneskerettigheder og arbejdsrettigheder
• virksomheds etik


KVALITETSTYRINGSSYSTEMER OG BÆREDYGTIGHED FAKTOR AF STRICKER PRODUKTER

1. fortsat forbedring af de integrete systemer
2. fuldstændig tilfredstille kundernes behov og interresser
3. sikre forretningsforbindelser med kunder og leverandører , der er præget af tillid og samarbejde men minimal risiko for virksomheden og miljø
4. deltage aktivt af og i det eksterne og interne samfund(kunder,forretningspartner, leverandører mm) for at opfylde målet
5. sikre kvaliteten af produkterne er i overenstemmelse med kundernes krav og forventningre
6. Fokus på designet af produkterne og med en bevidst investering i artikler med mindre miljøpåvirkning 
Ved at anvende materialer med højere levetid og med fokus på genanvendesle og genbrug
7. at sikre at produkter er sikre og opfylder og overholder de gældene lovgivinger og overenstemmselser

MILJØET

• overholdelse af juridiske og normative miljøkrav f.eks.anvendelse af frivillighedspraksis
• holde sig kritisk til miljø aspektet i processen og produktionen
• beskytte miljøet og fokus på at forebygge forurening gennem brug bæredygtige resourcer så som kontraol af gas og flydende spildevand ved at reducere /genbrug og affald der er produceret i vorksomheden, hvilket reducere virksomhedesn miljøpåvirkning
• evaluerer påvirkning på miljøet gennem vores forsyningskæde fra produktion til det endelige leveringsdestination,for at muligøre og tage passende forholdregler og foranstaltningre til en mere bæredygtig vækts og aktivitet
• indetificere potentielle miljørisici , der gør det muligt at forbygge og forudsige overordnede foranstaltninger for at sikre miljø og retmæssing håndtering
• fremme miljøbevidstheden hos ansatte,leverandører, kunder, forbuger og alle interasserede

SIKKERHED OG SUNDHED PÅ ARBEJDE

• overholde de juridiske og normative krav til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
• tilbyde et sikkert og sundt arbejdsmiljø til alle ansatte
• identificere faren og vudere risikoen i henhold til SSTaktivitet i henhold til at kontrollere mulige nødsituationer og forbygge og kontrolere evt arbejdssulykker og arbejdsforhold
• inddragelse af sikkerheds og sundhedskriterier i processerne , samt projekter og beslutninger
• fremme en sikkerheds og sundhedskultur i alle aktiviteter

MENNESKERETTIGHEDER OG LOVGIVNING

• sikre lønforhold og arbejdstid tilpasset de funktioner, der udføres af den ansatte
• fremme en virksomhedscultur med respekt mellem de ansatte
• værdsætte det enkelte talent og potentiale blandt de ansatte , udfordrer dine. ud fra performence og med en læbende evaluering muligheder for at stimulere din uddannelse og faglige udvikling .integreret ind i virksomheden
• fremme og sikre lige muligheder for alle ansatte , i deres rejse i firmaet og med potentiale i den ansatte i trinet far rekrutering til udvælgelse
• fremme tilfredsheden og den professionelle og personlige udfoldelse af sine medarbejder ved konstant at søge løsninger til at forbedre deres arbejdsvilkår og forene deres professionelle liv med det personlige liv

juridisk erklæring


ARBEJDS ETIK

• forbyd enhver praksis med svig , korruption og bestikkelse samt en adfærd , der kan skabe forventninger om begunstigelse i forhold til virksomheden
• handle i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen og i overenstemmelse med regler og markedskriterier og fremme loyal konkurrence
• vedtage foranstaltninger for at sikre fritagelse fra beslutningsprocessen i tilfælde af potentielle interessekonflikter , der vil påvirke virksomheden
• at opretholde et internt politik til at forebyggelse af ulovlig praksis i finansielle og regnsskabsmæssige sager , sådom skattesvig og hvidvaskning af penge
• Håndtere og overholder regler for privatdata, inklusiv personlig data fra ansatte , kunder og leverandører i følge gældene lovgivning om beskyttelse af data