Ny Kunde? Register

Retningslinjer for Bærekraft

Stricker anser kvalitet som en nøkkelfaktor for å lykkes med sin strategi, oppmuntrer til en kultur for kontinuerlig forbedring på alle nivåer i organisasjonen og tror på et positivt og inspirerende arbeidsmiljø, basert på etiske prinsipper, med respekt for menneske- og arbeidsrettigheter, for miljøet og for sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Strickers bærekraftskultur er sementert på et integrert styringssystem, inkludert i sin policy, prinsipper og verdier i sin strategi, i sine prosesser, prosjekter og beslutninger.

Det integrerte styringssystemet gjelder for design, utvikling, markedsføring og personalisering av reklame- og markedsføringsstøtteprodukter ved selskapets hovedkontor i Murtede. Det vedtatte styringssystemet anvender alle kravene i NP EN ISO 9001:2015 (Quality Management), NP EN ISO 14001:2015 (Environmental Management) og NP ISO 45001:2019 (Occupational Health and Safety Management).

Stricker forplikter seg til kvalitet og bærekraft i sine ulike posisjoner, og søker å sikre en politikk basert på følgende pilarer:

• Integrert styringssystem
• Bærekraft produkter
• Miljø
• Sikkerhet og helse på arbeidsplassen
• Menneske- og arbeidsrettigheter
• Forretningsetikk


KVALITETSSTYRINGSSYSTEM OG BÆREKRAFT FOR STRICKER-PRODUKTENE

1. Kontinuerlig forbedre det integrerte styringssystemet;
2. Fullstendig tilfredsstille behovene til kunder og alle andre interesserte;
3. Sikre forretningsforhold med tillit og strenghet med kunder og leverandører med minimal risiko for virksomheten og miljøet;
4. Fremme aktiv deltakelse fra og i det eksterne fellesskapet (kunder, forretningspartnere, institusjoner, blant annet) for å oppfylle målene;
5. Sikre kvaliteten på produktene i henhold til kundenes krav og forventninger;
6. Fremme i utformingen av produktene sine, en investering i artikler med mindre miljøpåvirkning, nemlig ved bruk av materialer med høyere levetid, resirkulerte og resirkulerbare;
7. Sikre sikkerheten til produktene, samsvar med lover og forskrifter som gjelder for dem.

MILJØ

• Overholde juridiske og normative miljøkrav, som å anvende god frivillig praksis;
• Inkludere miljøkriterier i prosessene, prosjektene og beslutningene;
• Beskytte miljøet og forhindre forurensning, gjennom bærekraftig bruk av ressurser, gasskontroll og flytende avløp, ved å redusere / gjenbruk av avfall som genereres i selskapet, redusere miljøpåvirkningen av aktivitet;
• Evaluere aspektene og miljøpåvirkningene gjennom hele forsyningskjeden fra leverandøren til den endelige destinasjonen av produktene, for å muliggjøre hensiktsmessige overordnede tiltak for bærekraftig vekst i aktiviteten;
• Identifisere potensielle risikoer for miljøet, slik at det kan forebygges og forutsi passende tiltak for å håndtere kriser i miljøforumet;
• Fremme miljøbevissthet, med ansatte, leverandører, kunder, forbrukere og alle andre interesserte.

SIKKERHET OG HELSE PÅ ARBEIDSPLASSEN

• Overholde lovlige og normative sikkerhets- og helsekrav på jobben, for å anvende god frivillig praksis;
• Gi et trygt og sunt miljø til sine ansatte;
• Identifisere farene og vurdere risikoene under SST i deres aktiviteter, med sikte på å kontrollere mulige nødsituasjoner og for å forhindre eller redusere arbeidsulykker og yrkessykdommer;
• Inkludere sikkerhets- og helsekriterier i prosessene, prosjektene og beslutningene;
• Fremme en sikkerhets- og helsekultur i sin virksomhet.

MENNESKER OG ARBEIDSRETTIGHETER

• Sikre rettferdige lønnsbetingelser og arbeidsplaner i samsvar med funksjonene som utføres av ansatte;
• Fremme en respektkultur blant alle ansatte;
• Verdsett talentet og potensialet til dine ansatte, på jakt etter muligheter for å stimulere din opplæring og faglige utvikling, integrert i en karrierestyringspolicy og ytelsesevaluering;
• Fremme like muligheter for alle ansatte under reisen i selskapet og for potensielle ansatte i stadiene av rekruttering og utvelgelse;
• Fremme tilfredshet og faglig og personlig realisering av sine ansatte, ved kontinuerlig å søke løsninger for å forbedre deres arbeidsforhold og forene deres yrkesliv med privatliv.

Juridiske erklæringer:


FORRETNINGSETIKK

• Forby enhver praksis med svindel, korrupsjon og bestikkelser, samt vedtak av atferd som kan skape forventninger om favorisering i forholdet til selskapet;
• Opptre i samsvar med konkurranselovgivningen, i henhold til regler og markedskriterier og fremme lojal konkurranse;
• Vedta målinger for å sikre fritak fra beslutningsprosesser, i tilfeller av potensielle interessekonflikter som involverer selskapet;
• Opprettholde en policy for å forhindre ulovlig praksis i finans- og regnskapsmateriale, som skattesvindel og hvitvasking av penger;
• Handle med respekt for personvernet, inkludert personopplysninger fra ansatte, kunder og leverandører, i samsvar med gjeldende personvernlover.

Stricker anser kvalitet som en nøkkelfaktor for å lykkes med sin strategi, oppmuntrer til en kultur for kontinuerlig forbedring på alle nivåer i organisasjonen og tror på et positivt og inspirerende arbeidsmiljø, basert på etiske prinsipper, med respekt for menneske- og arbeidsrettigheter, for miljøet og for sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Strickers bærekraftskultur er sementert på et integrert styringssystem, inkludert i sin policy, prinsipper og verdier i sin strategi, i sine prosesser, prosjekter og beslutninger.

Det integrerte styringssystemet gjelder for design, utvikling, markedsføring og personalisering av reklame- og markedsføringsstøtteprodukter ved selskapets hovedkontor i Murtede. Det vedtatte styringssystemet anvender alle kravene i NP EN ISO 9001:2015 (Quality Management), NP EN ISO 14001:2015 (Environmental Management) og NP ISO 45001:2019 (Occupational Health and Safety Management).

Stricker forplikter seg til kvalitet og bærekraft i sine ulike posisjoner, og søker å sikre en politikk basert på følgende pilarer:

• Integrert styringssystem
• Bærekraft produkter
• Miljø
• Sikkerhet og helse på arbeidsplassen
• Menneske- og arbeidsrettigheter
• Forretningsetikk


KVALITETSSTYRINGSSYSTEM OG BÆREKRAFT FOR STRICKER-PRODUKTENE

1. Kontinuerlig forbedre det integrerte styringssystemet;
2. Fullstendig tilfredsstille behovene til kunder og alle andre interesserte;
3. Sikre forretningsforhold med tillit og strenghet med kunder og leverandører med minimal risiko for virksomheten og miljøet;
4. Fremme aktiv deltakelse fra og i det eksterne fellesskapet (kunder, forretningspartnere, institusjoner, blant annet) for å oppfylle målene;
5. Sikre kvaliteten på produktene i henhold til kundenes krav og forventninger;
6. Fremme i utformingen av produktene sine, en investering i artikler med mindre miljøpåvirkning, nemlig ved bruk av materialer med høyere levetid, resirkulerte og resirkulerbare;
7. Sikre sikkerheten til produktene, samsvar med lover og forskrifter som gjelder for dem.

MILJØ

• Overholde juridiske og normative miljøkrav, som å anvende god frivillig praksis;
• Inkludere miljøkriterier i prosessene, prosjektene og beslutningene;
• Beskytte miljøet og forhindre forurensning, gjennom bærekraftig bruk av ressurser, gasskontroll og flytende avløp, ved å redusere / gjenbruk av avfall som genereres i selskapet, redusere miljøpåvirkningen av aktivitet;
• Evaluere aspektene og miljøpåvirkningene gjennom hele forsyningskjeden fra leverandøren til den endelige destinasjonen av produktene, for å muliggjøre hensiktsmessige overordnede tiltak for bærekraftig vekst i aktiviteten;
• Identifisere potensielle risikoer for miljøet, slik at det kan forebygges og forutsi passende tiltak for å håndtere kriser i miljøforumet;
• Fremme miljøbevissthet, med ansatte, leverandører, kunder, forbrukere og alle andre interesserte.

SIKKERHET OG HELSE PÅ ARBEIDSPLASSEN

• Overholde lovlige og normative sikkerhets- og helsekrav på jobben, for å anvende god frivillig praksis;
• Gi et trygt og sunt miljø til sine ansatte;
• Identifisere farene og vurdere risikoene under SST i deres aktiviteter, med sikte på å kontrollere mulige nødsituasjoner og for å forhindre eller redusere arbeidsulykker og yrkessykdommer;
• Inkludere sikkerhets- og helsekriterier i prosessene, prosjektene og beslutningene;
• Fremme en sikkerhets- og helsekultur i sin virksomhet.

MENNESKER OG ARBEIDSRETTIGHETER

• Sikre rettferdige lønnsbetingelser og arbeidsplaner i samsvar med funksjonene som utføres av ansatte;
• Fremme en respektkultur blant alle ansatte;
• Verdsett talentet og potensialet til dine ansatte, på jakt etter muligheter for å stimulere din opplæring og faglige utvikling, integrert i en karrierestyringspolicy og ytelsesevaluering;
• Fremme like muligheter for alle ansatte under reisen i selskapet og for potensielle ansatte i stadiene av rekruttering og utvelgelse;
• Fremme tilfredshet og faglig og personlig realisering av sine ansatte, ved kontinuerlig å søke løsninger for å forbedre deres arbeidsforhold og forene deres yrkesliv med privatliv.

Juridiske erklæringer:


FORRETNINGSETIKK

• Forby enhver praksis med svindel, korrupsjon og bestikkelser, samt vedtak av atferd som kan skape forventninger om favorisering i forholdet til selskapet;
• Opptre i samsvar med konkurranselovgivningen, i henhold til regler og markedskriterier og fremme lojal konkurranse;
• Vedta målinger for å sikre fritak fra beslutningsprosesser, i tilfeller av potensielle interessekonflikter som involverer selskapet;
• Opprettholde en policy for å forhindre ulovlig praksis i finans- og regnskapsmateriale, som skattesvindel og hvitvasking av penger;
• Handle med respekt for personvernet, inkludert personopplysninger fra ansatte, kunder og leverandører, i samsvar med gjeldende personvernlover.
Stricker anser kvalitet som en nøkkelfaktor for å lykkes med sin strategi, oppmuntrer til en kultur for kontinuerlig forbedring på alle nivåer i organisasjonen og tror på et positivt og inspirerende arbeidsmiljø, basert på etiske prinsipper, med respekt for menneske- og arbeidsrettigheter, for miljøet og for sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Strickers bærekraftskultur er sementert på et integrert styringssystem, inkludert i sin policy, prinsipper og verdier i sin strategi, i sine prosesser, prosjekter og beslutninger.

Det integrerte styringssystemet gjelder for design, utvikling, markedsføring og personalisering av reklame- og markedsføringsstøtteprodukter ved selskapets hovedkontor i Murtede. Det vedtatte styringssystemet anvender alle kravene i NP EN ISO 9001:2015 (Quality Management), NP EN ISO 14001:2015 (Environmental Management) og NP ISO 45001:2019 (Occupational Health and Safety Management).

Stricker forplikter seg til kvalitet og bærekraft i sine ulike posisjoner, og søker å sikre en politikk basert på følgende pilarer:

• Integrert styringssystem
• Bærekraft produkter
• Miljø
• Sikkerhet og helse på arbeidsplassen
• Menneske- og arbeidsrettigheter
• Forretningsetikk


KVALITETSSTYRINGSSYSTEM OG BÆREKRAFT FOR STRICKER-PRODUKTENE

1. Kontinuerlig forbedre det integrerte styringssystemet;
2. Fullstendig tilfredsstille behovene til kunder og alle andre interesserte;
3. Sikre forretningsforhold med tillit og strenghet med kunder og leverandører med minimal risiko for virksomheten og miljøet;
4. Fremme aktiv deltakelse fra og i det eksterne fellesskapet (kunder, forretningspartnere, institusjoner, blant annet) for å oppfylle målene;
5. Sikre kvaliteten på produktene i henhold til kundenes krav og forventninger;
6. Fremme i utformingen av produktene sine, en investering i artikler med mindre miljøpåvirkning, nemlig ved bruk av materialer med høyere levetid, resirkulerte og resirkulerbare;
7. Sikre sikkerheten til produktene, samsvar med lover og forskrifter som gjelder for dem.

MILJØ

• Overholde juridiske og normative miljøkrav, som å anvende god frivillig praksis;
• Inkludere miljøkriterier i prosessene, prosjektene og beslutningene;
• Beskytte miljøet og forhindre forurensning, gjennom bærekraftig bruk av ressurser, gasskontroll og flytende avløp, ved å redusere / gjenbruk av avfall som genereres i selskapet, redusere miljøpåvirkningen av aktivitet;
• Evaluere aspektene og miljøpåvirkningene gjennom hele forsyningskjeden fra leverandøren til den endelige destinasjonen av produktene, for å muliggjøre hensiktsmessige overordnede tiltak for bærekraftig vekst i aktiviteten;
• Identifisere potensielle risikoer for miljøet, slik at det kan forebygges og forutsi passende tiltak for å håndtere kriser i miljøforumet;
• Fremme miljøbevissthet, med ansatte, leverandører, kunder, forbrukere og alle andre interesserte.

SIKKERHET OG HELSE PÅ ARBEIDSPLASSEN

• Overholde lovlige og normative sikkerhets- og helsekrav på jobben, for å anvende god frivillig praksis;
• Gi et trygt og sunt miljø til sine ansatte;
• Identifisere farene og vurdere risikoene under SST i deres aktiviteter, med sikte på å kontrollere mulige nødsituasjoner og for å forhindre eller redusere arbeidsulykker og yrkessykdommer;
• Inkludere sikkerhets- og helsekriterier i prosessene, prosjektene og beslutningene;
• Fremme en sikkerhets- og helsekultur i sin virksomhet.

MENNESKER OG ARBEIDSRETTIGHETER

• Sikre rettferdige lønnsbetingelser og arbeidsplaner i samsvar med funksjonene som utføres av ansatte;
• Fremme en respektkultur blant alle ansatte;
• Verdsett talentet og potensialet til dine ansatte, på jakt etter muligheter for å stimulere din opplæring og faglige utvikling, integrert i en karrierestyringspolicy og ytelsesevaluering;
• Fremme like muligheter for alle ansatte under reisen i selskapet og for potensielle ansatte i stadiene av rekruttering og utvelgelse;
• Fremme tilfredshet og faglig og personlig realisering av sine ansatte, ved kontinuerlig å søke løsninger for å forbedre deres arbeidsforhold og forene deres yrkesliv med privatliv.

Juridiske erklæringer:


FORRETNINGSETIKK

• Forby enhver praksis med svindel, korrupsjon og bestikkelser, samt vedtak av atferd som kan skape forventninger om favorisering i forholdet til selskapet;
• Opptre i samsvar med konkurranselovgivningen, i henhold til regler og markedskriterier og fremme lojal konkurranse;
• Vedta målinger for å sikre fritak fra beslutningsprosesser, i tilfeller av potensielle interessekonflikter som involverer selskapet;
• Opprettholde en policy for å forhindre ulovlig praksis i finans- og regnskapsmateriale, som skattesvindel og hvitvasking av penger;
• Handle med respekt for personvernet, inkludert personopplysninger fra ansatte, kunder og leverandører, i samsvar med gjeldende personvernlover.