Client nou? Register

Politici de sustenabilitate

Stricker își asumă calitatea ca fiind un factor cheie pentru succesul strategiei sale, încurajând o cultură a îmbunătățirii continue la toate nivelurile organizației și crede într-un mediu de lucru pozitiv și inspirațional, bazat pe principii etice, cu respect pentru drepturile omului și ale muncii, pentru mediu și pentru siguranța și sănătatea la locul de muncă.

Sistemul de management integrat se aplică la proiectarea, dezvoltarea, comercializarea și personalizarea produselor de suport pentru publicitate și promovare la sediul central al companiei din Murtede. Sistemul de management adoptat se aplică tuturor cerințelor prevăzute de standardele NP EN ISO 9001:2015 (Managementul calității), NP EN ISO 14001:2015 (Managementul mediului) și NP ISO 45001:2019 (Managementul sănătății și securității ocupaționale).

Cultura de sustenabilitate a Stricker este cimentată pe un sistem de management integrat, incluzând în politica, principiile și valorile sale în strategia sa, în procesele, proiectele și deciziile sale. Stricker își asumă un angajament față de calitate și sustenabilitate în diferitele sale direcții, încercând să asigure o politică bazată pe următorii piloni:

• Sistem de management integrat
• Sustenabilitatea produselor
• Mediul înconjurător
• Siguranța și sănătatea la locul de muncă
• Drepturile omului și ale muncii
• Etica în afaceri


SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ȘI DURABILITATEA PRODUSELOR STRICKER

1. Îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat;
2. Satisfacerea completă a nevoilor clienților și a tuturor celor interesați;
3. Asigurarea unor relații de afaceri de încredere și rigoare cu clienții și furnizorii, cu riscuri minime posibile pentru afacere și mediu;
4. Promovarea participării active a și în comunitatea externă (clienți, parteneri de afaceri, instituții, printre alții) pentru îndeplinirea obiectivelor;
5. Asigurarea calității produselor în conformitate cu cerințele și așteptările clienților;
6. Să promoveze în proiectarea produselor sale, o investiție în articole cu un impact mai redus asupra mediului, respectiv prin utilizarea de materiale cu un potențial de viață mai mare, reciclate și reciclabile;
7. Să asigure siguranța produselor, respectarea legislației și reglementărilor aplicabile acestora.

MEDIU

• Respectarea cerințelor legale și normative de mediu, cum ar fi aplicarea bunelor practici voluntare;
• Includerea criteriilor de mediu în procese, proiecte și decizii;
• Protejarea mediului și prevenirea poluării, prin utilizarea durabilă a resurselor, controlul gazelor și efluenților lichizi, prin reducerea/reutilizarea deșeurilor generate în cadrul companiei, reducerea impactului activității asupra mediului;
• Evaluarea aspectelor și impactului asupra mediului pe tot lanțul de aprovizionare, de la furnizor până la destinația finală a produselor sale, pentru a permite măsuri globale adecvate pentru o creștere durabilă a activității;
• Identificarea riscurilor potențiale pentru mediu, permițând prevenirea acestora și prevederea măsurilor adecvate pentru a face față urgențelor de forum de mediu;
• Promovarea conștientizării problemelor de mediu, în rândul angajaților, furnizorilor, clienților, consumatorilor și a tuturor celor interesați.

SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

• Respectarea cerințelor legale și normative privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și aplicarea de bune practici voluntare;
• Asigurarea unui mediu sigur și sănătos pentru angajații săi;
• Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor sub SST în cadrul activităților sale, cu scopul de a controla eventualele situații de urgență și de a preveni sau reduce accidentele de muncă și bolile profesionale;
• Includerea criterilor de siguranță și sănătate în procesele, proiectele și deciziile sale;
• Promovarea unei culturi a siguranței și sănătății în activitățile sale.

DREPTURILE OMULUI ȘI DREPTURILE MUNCII

• Asigurarea unor condiții salariale echitabile și a unor programe de lucru aliniate la funcțiile îndeplinite de angajați;
• Promovarea unei culturi a respectului în rândul tuturor angajaților;
• Valorificarea talentul și potențialul angajaților, căutând oportunități de stimulare a formării și dezvoltării profesionale, integrate într-o politică de management al carierei și de evaluare a performanțelor;
• Promovarea egalității de șanse pentru toți angajații pe parcursul acestora în cadrul companiei și pentru potențialii angajați în etapele de recrutare și selecție;
• Promovarea satisfacției și realizării profesionale și personale a angajaților săi, căutând permanent soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și pentru reconcilierea vieții profesionale cu cea personală.


ETICA ÎN AFACERI

• Interzicerea oricărei practici de fraudă, corupție și dare de mită, precum și adoptarea de comportamente care pot crea așteptări de favorizare în relațiile cu compania;
• Acționarea în conformitate cu legile privind concurența, conform normelor și criteriilor de piață și promovând o concurență loială;
• Adoptarea unor măsuri pentru a asigura exceptarea de la procesele de luare a deciziilor, în cazurile de potențial conflict de interese în care este implicată compania;
• Menținerea unei politici de prevenire a practicilor ilegale în ceea ce privește materialele financiare și contabile, cum ar fi frauda fiscală și spălarea de bani;
• Respectarea confidențialității datelor, inclusiv cele cu caracter personal ale angajaților, clienților și furnizorilor, în conformitate cu legile aplicabile în materie de confidențialitate.

Stricker își asumă calitatea ca fiind un factor cheie pentru succesul strategiei sale, încurajând o cultură a îmbunătățirii continue la toate nivelurile organizației și crede într-un mediu de lucru pozitiv și inspirațional, bazat pe principii etice, cu respect pentru drepturile omului și ale muncii, pentru mediu și pentru siguranța și sănătatea la locul de muncă.

Sistemul de management integrat se aplică la proiectarea, dezvoltarea, comercializarea și personalizarea produselor de suport pentru publicitate și promovare la sediul central al companiei din Murtede. Sistemul de management adoptat se aplică tuturor cerințelor prevăzute de standardele NP EN ISO 9001:2015 (Managementul calității), NP EN ISO 14001:2015 (Managementul mediului) și NP ISO 45001:2019 (Managementul sănătății și securității ocupaționale).

Cultura de sustenabilitate a Stricker este cimentată pe un sistem de management integrat, incluzând în politica, principiile și valorile sale în strategia sa, în procesele, proiectele și deciziile sale. Stricker își asumă un angajament față de calitate și sustenabilitate în diferitele sale direcții, încercând să asigure o politică bazată pe următorii piloni:

• Sistem de management integrat
• Sustenabilitatea produselor
• Mediul înconjurător
• Siguranța și sănătatea la locul de muncă
• Drepturile omului și ale muncii
• Etica în afaceri


SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ȘI DURABILITATEA PRODUSELOR STRICKER

1. Îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat;
2. Satisfacerea completă a nevoilor clienților și a tuturor celor interesați;
3. Asigurarea unor relații de afaceri de încredere și rigoare cu clienții și furnizorii, cu riscuri minime posibile pentru afacere și mediu;
4. Promovarea participării active a și în comunitatea externă (clienți, parteneri de afaceri, instituții, printre alții) pentru îndeplinirea obiectivelor;
5. Asigurarea calității produselor în conformitate cu cerințele și așteptările clienților;
6. Să promoveze în proiectarea produselor sale, o investiție în articole cu un impact mai redus asupra mediului, respectiv prin utilizarea de materiale cu un potențial de viață mai mare, reciclate și reciclabile;
7. Să asigure siguranța produselor, respectarea legislației și reglementărilor aplicabile acestora.

MEDIU

• Respectarea cerințelor legale și normative de mediu, cum ar fi aplicarea bunelor practici voluntare;
• Includerea criteriilor de mediu în procese, proiecte și decizii;
• Protejarea mediului și prevenirea poluării, prin utilizarea durabilă a resurselor, controlul gazelor și efluenților lichizi, prin reducerea/reutilizarea deșeurilor generate în cadrul companiei, reducerea impactului activității asupra mediului;
• Evaluarea aspectelor și impactului asupra mediului pe tot lanțul de aprovizionare, de la furnizor până la destinația finală a produselor sale, pentru a permite măsuri globale adecvate pentru o creștere durabilă a activității;
• Identificarea riscurilor potențiale pentru mediu, permițând prevenirea acestora și prevederea măsurilor adecvate pentru a face față urgențelor de forum de mediu;
• Promovarea conștientizării problemelor de mediu, în rândul angajaților, furnizorilor, clienților, consumatorilor și a tuturor celor interesați.

SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

• Respectarea cerințelor legale și normative privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și aplicarea de bune practici voluntare;
• Asigurarea unui mediu sigur și sănătos pentru angajații săi;
• Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor sub SST în cadrul activităților sale, cu scopul de a controla eventualele situații de urgență și de a preveni sau reduce accidentele de muncă și bolile profesionale;
• Includerea criterilor de siguranță și sănătate în procesele, proiectele și deciziile sale;
• Promovarea unei culturi a siguranței și sănătății în activitățile sale.

DREPTURILE OMULUI ȘI DREPTURILE MUNCII

• Asigurarea unor condiții salariale echitabile și a unor programe de lucru aliniate la funcțiile îndeplinite de angajați;
• Promovarea unei culturi a respectului în rândul tuturor angajaților;
• Valorificarea talentul și potențialul angajaților, căutând oportunități de stimulare a formării și dezvoltării profesionale, integrate într-o politică de management al carierei și de evaluare a performanțelor;
• Promovarea egalității de șanse pentru toți angajații pe parcursul acestora în cadrul companiei și pentru potențialii angajați în etapele de recrutare și selecție;
• Promovarea satisfacției și realizării profesionale și personale a angajaților săi, căutând permanent soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și pentru reconcilierea vieții profesionale cu cea personală.


ETICA ÎN AFACERI

• Interzicerea oricărei practici de fraudă, corupție și dare de mită, precum și adoptarea de comportamente care pot crea așteptări de favorizare în relațiile cu compania;
• Acționarea în conformitate cu legile privind concurența, conform normelor și criteriilor de piață și promovând o concurență loială;
• Adoptarea unor măsuri pentru a asigura exceptarea de la procesele de luare a deciziilor, în cazurile de potențial conflict de interese în care este implicată compania;
• Menținerea unei politici de prevenire a practicilor ilegale în ceea ce privește materialele financiare și contabile, cum ar fi frauda fiscală și spălarea de bani;
• Respectarea confidențialității datelor, inclusiv cele cu caracter personal ale angajaților, clienților și furnizorilor, în conformitate cu legile aplicabile în materie de confidențialitate.

Stricker își asumă calitatea ca fiind un factor cheie pentru succesul strategiei sale, încurajând o cultură a îmbunătățirii continue la toate nivelurile organizației și crede într-un mediu de lucru pozitiv și inspirațional, bazat pe principii etice, cu respect pentru drepturile omului și ale muncii, pentru mediu și pentru siguranța și sănătatea la locul de muncă.

Sistemul de management integrat se aplică la proiectarea, dezvoltarea, comercializarea și personalizarea produselor de suport pentru publicitate și promovare la sediul central al companiei din Murtede. Sistemul de management adoptat se aplică tuturor cerințelor prevăzute de standardele NP EN ISO 9001:2015 (Managementul calității), NP EN ISO 14001:2015 (Managementul mediului) și NP ISO 45001:2019 (Managementul sănătății și securității ocupaționale).

Cultura de sustenabilitate a Stricker este cimentată pe un sistem de management integrat, incluzând în politica, principiile și valorile sale în strategia sa, în procesele, proiectele și deciziile sale. Stricker își asumă un angajament față de calitate și sustenabilitate în diferitele sale direcții, încercând să asigure o politică bazată pe următorii piloni:

• Sistem de management integrat
• Sustenabilitatea produselor
• Mediul înconjurător
• Siguranța și sănătatea la locul de muncă
• Drepturile omului și ale muncii
• Etica în afaceri


SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ȘI DURABILITATEA PRODUSELOR STRICKER

1. Îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat;
2. Satisfacerea completă a nevoilor clienților și a tuturor celor interesați;
3. Asigurarea unor relații de afaceri de încredere și rigoare cu clienții și furnizorii, cu riscuri minime posibile pentru afacere și mediu;
4. Promovarea participării active a și în comunitatea externă (clienți, parteneri de afaceri, instituții, printre alții) pentru îndeplinirea obiectivelor;
5. Asigurarea calității produselor în conformitate cu cerințele și așteptările clienților;
6. Să promoveze în proiectarea produselor sale, o investiție în articole cu un impact mai redus asupra mediului, respectiv prin utilizarea de materiale cu un potențial de viață mai mare, reciclate și reciclabile;
7. Să asigure siguranța produselor, respectarea legislației și reglementărilor aplicabile acestora.

MEDIU

• Respectarea cerințelor legale și normative de mediu, cum ar fi aplicarea bunelor practici voluntare;
• Includerea criteriilor de mediu în procese, proiecte și decizii;
• Protejarea mediului și prevenirea poluării, prin utilizarea durabilă a resurselor, controlul gazelor și efluenților lichizi, prin reducerea/reutilizarea deșeurilor generate în cadrul companiei, reducerea impactului activității asupra mediului;
• Evaluarea aspectelor și impactului asupra mediului pe tot lanțul de aprovizionare, de la furnizor până la destinația finală a produselor sale, pentru a permite măsuri globale adecvate pentru o creștere durabilă a activității;
• Identificarea riscurilor potențiale pentru mediu, permițând prevenirea acestora și prevederea măsurilor adecvate pentru a face față urgențelor de forum de mediu;
• Promovarea conștientizării problemelor de mediu, în rândul angajaților, furnizorilor, clienților, consumatorilor și a tuturor celor interesați.

SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

• Respectarea cerințelor legale și normative privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și aplicarea de bune practici voluntare;
• Asigurarea unui mediu sigur și sănătos pentru angajații săi;
• Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor sub SST în cadrul activităților sale, cu scopul de a controla eventualele situații de urgență și de a preveni sau reduce accidentele de muncă și bolile profesionale;
• Includerea criterilor de siguranță și sănătate în procesele, proiectele și deciziile sale;
• Promovarea unei culturi a siguranței și sănătății în activitățile sale.

DREPTURILE OMULUI ȘI DREPTURILE MUNCII

• Asigurarea unor condiții salariale echitabile și a unor programe de lucru aliniate la funcțiile îndeplinite de angajați;
• Promovarea unei culturi a respectului în rândul tuturor angajaților;
• Valorificarea talentul și potențialul angajaților, căutând oportunități de stimulare a formării și dezvoltării profesionale, integrate într-o politică de management al carierei și de evaluare a performanțelor;
• Promovarea egalității de șanse pentru toți angajații pe parcursul acestora în cadrul companiei și pentru potențialii angajați în etapele de recrutare și selecție;
• Promovarea satisfacției și realizării profesionale și personale a angajaților săi, căutând permanent soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și pentru reconcilierea vieții profesionale cu cea personală.


ETICA ÎN AFACERI

• Interzicerea oricărei practici de fraudă, corupție și dare de mită, precum și adoptarea de comportamente care pot crea așteptări de favorizare în relațiile cu compania;
• Acționarea în conformitate cu legile privind concurența, conform normelor și criteriilor de piață și promovând o concurență loială;
• Adoptarea unor măsuri pentru a asigura exceptarea de la procesele de luare a deciziilor, în cazurile de potențial conflict de interese în care este implicată compania;
• Menținerea unei politici de prevenire a practicilor ilegale în ceea ce privește materialele financiare și contabile, cum ar fi frauda fiscală și spălarea de bani;
• Respectarea confidențialității datelor, inclusiv cele cu caracter personal ale angajaților, clienților și furnizorilor, în conformitate cu legile aplicabile în materie de confidențialitate.